Annons
Annons Annons

Nr 38 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Visst ska man bli läkare! 1547

»Vilka vill vi rekrytera till att bli framtidens läkare? Vill vi försöka locka de bästa studenterna? I sådant fall bör vi nog se över hur vi framställer vår profession.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd - »Trippelriskmodellen« ger grund för prevention 1564

Socialstyrelsen presenterade i december 2013 uppdaterade råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Dessa råd har Socialstyrelsen nyligen kompletterat med ett faktaunderlag, ett vägledningsdokument för hälso- och sjukvårdspersonal.

(0 kommentarer)

Nya rön

Amerikanernas dåliga matvanor har förbättrats 1566

Amerikanerna äter överlag dålig mat, trots att kosthållningen förbättrats under det senaste decenniet. De socioekonomiska skillnaderna är stora och ökar, enligt en studie som presenteras i tidskriften JAMA Internal Medicine och som fått mycket medial uppmärksamhet i USA.

(0 kommentarer)

OCD ökar risken för schizofreni 1566

För individer som fått diagnosen tvångssyndrom (OCD) var risken att senare få diagnosen schizofreni ökad sjufaldigt, visar en studie som presenteras i JAMA Psychiatry. Även för barn till individer med OCD var schizofrenirisken ökad, även om föräldern inte fått en schizofrenidiagnos.

(0 kommentarer)

Strukturella skillnader i hjärnan i samband med bipolär sjukdom 1567

Magnetkamera (MR) kan vara ett framtida diagnostiskt hjälpmedel för att differentiera mellan uni- och bipolär sjukdom. Vid MR-undersökning visade det sig att individer med bipolär sjukdom hade minskad volym grå substans i amygdala och hippocampus.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Färre fall av dykarsjuka i Västra Götaland - Åtta års statistik visar minskat antal konsultationer och behandlingar 1568

Snabbt och korrekt omhändertagande av patienter som uppsöker sjukvård i samband med dykning är viktigt; utebliven behandling kan leda till bestående sequelae. Det finns dock en risk att kunskaperna om diagnostik och behandling av dessa fall inte kan upprätthållas.

(0 kommentarer)

Översikt

Mängder av hypoteser om plötslig spädbarnsdöd … men inget genomslag 1572

Den dominerande hypotesen om uppkomsten av plötslig spädbarnsdöd är trippelriskmodellen, det vill säga en kombination av kritisk ålder (särskilt 1–5 månader), medfödda riskfaktorer (till exempel passiv rökning) och yttre riskfaktorer (till exempel mag- eller sidoläge, samsovning).

(1 kommentarer)

Fetthaltiga mjukdelstumörer i rörelseapparaten ofta godartade 1578

De flesta mjukdelstumörer i rörelseapparaten är benigna, lipom är vanligast. Maligna mjukdelstumörer kan vara svåra att kliniskt skilja från benigna. Misstänkta förändringar ska remitteras till sarkomcentrum.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Järnintoxikation – förgiftning med lättillgängligt läkemedel 1576

Järntabletter finns ofta i svenska hem och kan köpas receptfritt. Livshotande järnförgiftning är ovanlig, men mot bakgrund av ett fall – en ung kvinna som avled av en överdos – behövs information om handläggningen vid förgiftningsfall.

(0 kommentarer)

Signerat

Den sjuke behöver en ansvarig läkare 1551

»Inför den fasta läkarkontakten och patientansvaret i hälso- och sjukvårdslagen.«

(2 kommentarer)

Debatt

Behåll kravet på extern granskning av läkarnas ST-utbildning 1552

Socialstyrelsen föreslår att kravet på extern och oberoende granskning av läkarnas ST-utbildning tas bort. Det är svårt att förstå varför, skriver företrädare för SPUR-granskningsverksamhetens expertråd.

(7 kommentarer)

Apropå! Läkaretiken kontra råa kampsporter - Slå knockout på MMA? 1553

Ska vi tillåta offentliga slagsmål där man får slå motståndaren medvetslös? Det undrar Christian Åkermark som är starkt kritisk till reglerna i kampsporten MMA (mixed martial arts).

(8 kommentarer)

2.0 om vården – delvis rätt, men lika ofta fel 1583

Det är långt kvar till att ersätta läkarna och patientmötet med en superdator, skriver Carl-Gustaf Elinder som här kritiserar innehållet i boken »Den sjuka vården 2.0«.

(1 kommentarer)

Replik till Carl-Gustaf Elinder: - Kritik utan evidens, symtomatiskt i sjukvårdsdebatten 1584

Vi uppskattar Carl-Gustav Elinders kritiska inlägg som illustrerar vanliga teser hos skeptiker, skriver Stefan Fölster. 

(0 kommentarer)

Hormonbehandling i klimakteriet – risk för oseriös verksamhet 1585

Oseriös verksamhet kan komma att ta över klimakterierådgivning och hormonförskrivning, skriver Hilde Löfqvist och Eva Rylander.

(1 kommentarer)

Nyheter

Här är nya regeringens vårdfrågor 1554

Valresultatet innebär att det lär dröja innan vi får veta vilken vårdpolitik som den nya regeringen vill föra. Men klart är att många områden pockar på reformer och att regeringen, för att få igenom sin politik, i stor utsträckning kommer tvingas till blocköverskridande samarbete. Nytt styre väntar också i många landsting efter valet, som innebar rejäla kliv framåt för ett par sjukvårdspartier.

(0 kommentarer)

De är kandidater till att ta över som socialminister 1555

Två kvinnor är heta kandidater till att bli ny socialminister i den vänsterregering som nu väntas ta över. Vem det än blir tror Läkarförbundets ordförande att valresultatet innebär att vi kommer att få se en pragmatiskt präglad vårdpolitik.

(1 kommentarer)

Oklart läge i storstadsregionerna 1556

Sverigedemokraternas frammarsch gjorde att inget av blocken fick egen majoritet i någon av de tre storstadsregionerna. På måndagsförmiddagen efter valdagen var det inte klart vilka som ska styra dem.

(0 kommentarer)

Både vinnare och förlorare bland sjukvårdspartierna 1556

Det nystartade partiet Vård för pengarna i Sörmland är årets raket bland sjukvårdspartierna. Det blir tredje största parti i landstingsvalet. Norrbottens sjukvårdsparti gör också ett superval.

(1 kommentarer)

Västerås + Wroclaw = sant 1558

Sverige måste bli bättre på att fånga upp svenska läkarstudenterna som läser i utlandet. Det tycker professorn och forskaren Jerzy Leppert – eldsjälen bakom ett samarbete mellan Västmanland och Polen.

(2 kommentarer)

Nytt samarbete mellan Jönköping och Rumänien 1560

Landstinget i Jönköpings län har nyligen knutit ett vänavtal om sommarpraktik för svenska läkarstudenter från rumänska Cluj-Napoca. I sommar har primärvården tagit emot sex studenter.

(0 kommentarer)

Svensk praktik hjärtefråga för MSF Utland 1561

Fler svenska praktikplatser är en prioriterad fråga för Medicine studerandes förbund, (MSF) Utland. 

(0 kommentarer)

Icke vinstdrivande organisation ger en sjukvård med hög kvalitet 1562

Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA, är känd för att ge vård av hög kvalitet till relativt låga kostnader. Svenska experter har länge studerat Intermountains arbete, och nu kommer en forskningsrapport om vad vi kan lära därifrån.

(1 kommentarer)

Kultur

Om smärtan som glädjekälla – och livsnödvändigt ont 1586

Utan smärta ingen människa. Det – hårddraget – är vad den brittiske läkaren och författaren Paul Brand hävdar i sin medicinfilosofiska analys av ett fenomen som läkare i alla år kämpat för att begränsa hos sina patienter.

(2 kommentarer)

Recension

1587

Skolhälsovården har många lediga eller underdimensionerade tjänster runtom i kommunerna. Här en nyutkommen bok som ger inblick i verksamheten.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!