Annons
Annons Annons

Nr 38 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Det är inte så dumt att bli gammal 1575

»’Bra gener och nyfikenhet, man blir gammal när man slutar vara nyfiken.’ Kanske är det så.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Sanningen om den kliniska verkligheten finns i registren - Registerbaserad randomiserad klinisk prövning kan ge representativ bild 1590

En nyligen publicerad artikel visar att prognosen efter hjärtinfarkt är betydligt sämre i verkligheten än den som beskrivs i de randomiserade kliniska prövningarna. Våra register behöver därför användas i högre utsträckning än i dag vid utvärdering av behandlingar.

(7 kommentarer)

Nya rön

Ny biomarkör för lungfunktion hos barn och vuxna 1593

Tidigt i livet grundläggs förutsättningarna för hur lungfunktionen blir under barndomen och senare i vuxen ålder. En studie publicerad i Lancet Respiratory Medicine visar att låga blodnivåer av biomarkören CC16 har koppling till dålig lungfunktionsutveckling.

(0 kommentarer)

Högre mortalitet för patienter som remitterades under helgen 1593

Patienter som remitterades till sjukhus under helgen hade högre risk att dö än patienter som remitterades under veckodagar, även efter justering för sjukdomens svårighetsgrad. Det visar en analys som publiceras i BMJ.

(1 kommentarer)

Utvärdering efter operation för Hirschsprungs sjukdom 1594

Patienter som opererats för Hirschsprungs sjukdom under barndomen löper risk för komplikationer som analinkontinens och förstoppningsbesvär som vuxna. I jämförelse med friska kontroller rapporterar de sämre symtomspecifik livskvalitet och tarmfunktion men likvärdig generell livskvalitet.

(0 kommentarer)

NSAID-preparat kopplade till minskad risk för kolorektal cancer 1594

Långvarigt, kontinuerligt intag av lågdos-ASA och långvarigt intag av övriga NSAID-preparat kan kopplas till minskad risk för kolorektal cancer. Det visar en fall–kontrollstudie publicerad i Annals of Internal Medicine.

(0 kommentarer)

Översikt

Behandling av alkoholberoende i primärvård kan ge goda resultat - 15-metoden – en strukturerad behandling anpassad efter patientens behov 1596

Alkoholberoende är oftast av mild eller måttlig svårighetsgrad och kan därför till stora delar hanteras utanför beroendevården. Att söka hjälp i primär- och företagshälsovård kan också vara mindre stigmatiserande.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Systematisk journalgranskning i Skåne - Diagnoskoder var ofta fel vid svår sepsis och septisk chock 1600

En studie från Region Skåne tyder på att riktlinjerna för diagnoskodning av svår sepsis och septisk chock inte efterföljs. Incidensen av svår sepsis är sannolikt underskattad.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag 1604

En kost fattig på kolhydrater gjorde att en ammande kvinna utvecklade ketoacidos, ett livshotande tillstånd vanligen förknippat med diabetes mellitus eller alkohol.

(4 kommentarer)

Vårdutveckling

Nya rutiner på ortopeden gav effektivare vård och nöjdare patienter - Sjukgymnast och team gör första bedömning vid nybesök till ryggkirurg 1606

För att klara vårdgarantin för patienter med ryggproblem har ortopedkliniken vid Sundsvalls sjukhus anlitat stafettläkare till höga kostnader. En ny mottagningsstruktur där en sjukgymnast gör den första bedömningen har visats ge ett effektivare nyttjande av läkarresurser och minska behovet av stafettläkare.

(3 kommentarer)

Signerat

Efterlyses: kompatibla IT-system – och det nu! 1579

»Det gäller bara att samtliga intressenter har modet och kraften att göra sin del …«

(2 kommentarer)

Debatt

»Frisk här, kan bli sjuk där« - Gemensamma riktlinjer för spirometri efterlyses 1580

Vi ser ett behov av en nationell expertgrupp med syfte att utarbeta riktlinjer för spirometrirutiner, skriver Björn Belfrage och medförfattare.

(1 kommentarer)

Bota, lindra, trösta inte nog i flyktingkris: - »Nu kräver världen mer av oss« 1581

Som medlemmar undrar vi hur Sveriges läkarförbund tänker agera i frågan om flyktingkatastrofen i Medelhavet, skriver Karin Ohlson och Jona Elings-Knutsson.

(9 kommentarer)

Replik till Karin Ohlson och Jona Elings-Knutsson: - Flyktingkrisen engagerar Läkarförbundet 1581

Läkarförbundet skänker 50 000 kronor till Läkare utan gränser riktade till flyktinghjälp, och ber alla läkare och föreningar att lämna bidrag, vilket många redan gjort, skriver Heidi Stensmyren i denna replik.

(1 kommentarer)

Red ut begreppen och optimera psykiatrins resurser 1611

Psykiatrins vårdgivare bör gemensamt eftersträva en välgrundad och jämlik resursfördelning inom psykiatrin som helhet, anser Dagur Bjarnason och Linda van Paaschen.

(13 kommentarer)

Allmänläkaren och den värdefulla vården 1612

Första linjens läkare måste lära sig att se både ytan och det som finns under den, skriver Olle Hellström, apropå Läkaresällskapets rapport En värdefull vård som är ute på remiss.

(2 kommentarer)

Nyheter

Så bidrar läkare 1582

Europa upplever sin svåraste flyktingkris sedan andra världskriget, med fruktansvärda tragedier och stora hjälpbehov. Många läkare vill bidra, både enskilt och via organisationer, till arbetet med att lindra den pågående humanitära katastrofen.

(1 kommentarer)

Åker till Jordanien för att stötta vården av nyfödda 1584

Den 10 september åkte Mats Blennow, överläkare i neonatologi, till Jordanien för att arbeta på en förlossningsklinik i anslutning till ett flyktingläger. Han byter högteknologisk vård mot vård i en miljö där inte ens rent vatten är en självklarhet.

(1 kommentarer)

Sfam lanserar poängsystem för fortbildning 1585

När Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, lanserar sin nya fortbildningswebb blir det möjligt för allmänläkare att dokumentera sin fortbildning och samla CPD-poäng.

(0 kommentarer)

På gång: Nationellt kunskapsstöd för primärvården 1586

För att göra vården mer jämlik ska landstingen tillsammans bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för primärvården – förhoppningsvis finns det på allmänläkarnas skärmar redan nästa år. Utgångspunkten kan bli de stöd som redan finns i Jönköping och Stockholm.

(0 kommentarer)

Hälsocentraler ska visa tv-reklam 1586

Region Jämtland Härjedalen börjar under hösten att sälja tv-reklam för visning på länets hälsocentraler. Intäkterna ska gå till drogförebyggande arbete.

(0 kommentarer)

Karin Träff Nordström om det nationella kunskapsstödet: - Stöttning för allmänläkarna i vardagen 1587

En bra idé som kan höja patientsäkerheten och kvalitén. Det säger Karin Träff Nordström, ordförande i SFAM, om planerna på att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för primärvården.

(1 kommentarer)

AT-orter med bäst och sämst betalt 1587

Bäst betalt får du om du gör din AT i Mariehamn, Karlshamn, Karlskrona eller Lycksele. Sämst lön får du i Alingsås, Borås, Göteborg och Kungälv. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Medicin har gjort.

(0 kommentarer)

SMER firar 30-årsjubileum 1588

Sverige var ett av de första länderna i Europa att inrätta ett medicinsk-etiskt råd för att möta de etiska utmaningar som utvecklingen inom medicin- och hälsoområdet medför. I år fyller rådet 30 år, vilket firades med en konferens i Stockholm den 9–10 september.

(0 kommentarer)

Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare diskuteras 1588

Transportstyrelsen funderar på att införa obligatoriska läkarkontroller av bilförare för att hindra olämpliga förare från att ge sig ut på vägarna. 

(8 kommentarer)

Patientsäkerhet

Läkare hann inte läsa journalen före ingreppet 1588

Borttagandet av en större polyp under en koloskopiundersökning ledde till en livshotande blödning. Patienten stod på blodförtunnande läkemedel, men det visste inte läkaren som utförde koloskopin. Han hade inte hunnit läsa patientjournalen före ingreppet.

(2 kommentarer)

Kultur

Den ofrånkomliga felbarheten - – och hur vi närmar oss ofelbarheten 1614

Ingen är ofelbar, inte påven, som enligt kyrkans dogm är det – och inte läkaren, som enligt mångas önskan borde vara det. Därför måste den ofrånkomliga felbarheten erkännas, analyseras och hanteras på adekvat sätt. 

(3 kommentarer)

Noterat - C – och gör sen 1617

Anslaget utanför barnmorskans dörr på ett litet sjukhus i Afrika sammanfattade grunderna för medicinsk etik.

(0 kommentarer)

Recension

1617

Den nya omarbetade, utökade upplagan av allmänläkaren och alkoholläkaren Sven Wåhlins bok om alkohol och vårdens roll är en bladvändare full av fakta och insikt. Given i utbildningssammanhang, skriver recensenten.  

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!