Annons
Annons Annons

Nr 39/2016

Inledare

Möt tre läkare som utsatts för hot och våld 1591

En av dem som drabbats är Sofia Lundgren. Som ST-läkare inom psykiatrin i Lund blev hon överfallen av en patient.

(1 kommentarer)

Signerat

Statsbudgeten saknar långsiktigt perspektiv 1593

»Större och mer långsiktiga reformer lyser med sin frånvaro i regeringens budget …«

(0 kommentarer)

Debatt

Medfödda alkoholskador bör kartläggas i skolan 1604

Sverige behöver en bred skolhälsoundersökning där även förekomsten av fetala alkoholspektrumstörningar kartläggs, en skärpt förebyggande strategi och effektiva insatser för de drabbade och deras familjer, skriver Magnus Landgren och medförfattare.

(0 kommentarer)

Apropå! Bristen på stöd till unga i anhörigrollen 1604

Bristen på råd och stöd för barn till föräldrar med svår fysisk sjukdom är stor. Det är dags att gå från prat på konferenser till handling, anser Åsa Berge Sandgren.

(0 kommentarer)

Vårdkontakten viktig vid antihormonell behandling 1605

God kontakt med vården är en väsentlig faktor för att minska antalet avbrott i bröstcancerpatienters behandling med antihormonella tabletter, skriver Eva Langlet.

(0 kommentarer)

Rekommenderade blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör kvarstå 1606

Vi vill varna för att dra förhastade slutsatser om behandlingsmål utifrån observerade blodtrycksnivåer, skriver Mattias Brunström och medförfattare, apropå en artikel i LT.

(0 kommentarer)

Nyheter

Sommaren värst i Sörmland 1594

Tre gånger så många överbeläggningar som i riket som helhet. Så ser det dystra resultatet för sommaren ut i Landstinget Sörmland, visar nya siffror från Sveriges Kommuner och landsting.

(0 kommentarer)

Samarbete minskar behov av sjukhusvård 1594

Strukturer som främjar samarbete mellan olika vård- och omsorgsaktörer i hela vårdkedjan är en framgångsfaktor när det gäller att minska överbeläggningar och utlokaliseringar på sjukhus. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, »Ingen på sjukhus i onödan«.

(0 kommentarer)

Tidigare sjukhusdirektören om Macchiarini-rekryteringen och KI 1595

En dröm om att Karolinska universitetssjukhuset skulle få tillbaka förlorad rikssjukvård i form av hjärt- och lungtransplantationer låg bakom de starka påtryckningarna att rekrytera Paolo Macchiarini. Det säger den tidigare sjukhusdirektören Birgir Jakobsson apropå Kjell Asplunds utredning av sjukhusets roll i Macchiarini-fallet.

(0 kommentarer)

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling 1596

En läkare på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har stängts av från sitt arbete efter att ett stort antal operationer med Ilizarov-metoden misstänks ha utförts på felaktiga grunder. Sjukhuset får nu kritik för bristande kontroll och rutiner.

(0 kommentarer)

Stockholmsläkare diskuterade schemaläggning med politiker 1596

Schemaläggningens konsekvenser var huvudfrågan när Sjukhusläkarföreningen i Stockholm bjöd in landstingspolitiker till ett samtal på tisdagskvällen.

(9 kommentarer)

ST-läkare överfölls av patient: - »Allt hände så snabbt« 1598

Ett slag från ingenstans, en kniv som skymtar innanför jackan. Ett hotfullt telefonsamtal. Allt fler utsätts för hot och våld i arbetslivet, och vården är en av de branscher som drabbas hårdast. För ST-läkaren Sofia Lundgren slutade en journatt med att en patient tog strupgrepp på henne.

(1 kommentarer)

Forskaren Sofia Wikman: - Nedskärningar och hot följs åt 1601

Förekomsten av hot och våld i arbets­livet ligger på en högre nivå än någon­sin. Men forskaren Sofia Wikman menar att vad som görs åt problematiken är viktigare än att titta på statistik.

(0 kommentarer)

»Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till« 1603

Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp, efterfrågar tydliga rutiner från arbetsgivarna och en ökad medvetenhet om hot och våld.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag kan bara hoppas att den unga kvinnan i hijab vill jobba kvar och hjälpa K till ett drägligt liv.« 1609

Neuropsykiatriska diagnoser blir allt fler inom psykiatrin. Ändå finns i dag ingen fungerande organisation för medicinskt omhändertagande av de gravt utvecklingsstörda, skriver läkaren och vuxenrehabiliteraren Hans Olsson. Begåvad hjälp kommer ibland från enskild vårdpersonal som han hoppas inte ska byta yrke alltför snart.

(1 kommentarer)

Kultur

Doktor Dan på Östtimor - Han ger gratis vård åt 200 patienter per dag 1650

I stället för att jaga efter materiellt välstånd har läkare privilegiet att kunna lindra lidande på platser där de behövs som mest. En som lever efter den filosofin är den amerikanske familjeläkaren Dan Murphy, som bytte välutrustade vårdcentraler i Iowa, USA, mot en klinik med knappa resurser på Östtimor.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Man måste in bakom orden och lära sig tyda vad de står för« 1653

Psykiatern Sofie Bäärnhielm blev intresserad av transkulturell psykiatri när hon kände att hon inte gjorde ett tillräckligt bra jobb på öppenvårdsmottagningen som servade ett »mångkulturellt« område. I dag är hon och kollegerna på Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting en viktig kunskapsresurs.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fusk inom idrotten och forskningsfusk 1611

»Därför måste den kollegiala kulturen på universiteten utvecklas.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Daniel Andernord 1611

Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Teamarbete präglar sjukvården allt mer - Att kommunicera och arbeta i team kräver övning – utmaning omvandla träning till klinisk vardag 1612

Ny kunskap och erfarenhet kring team­arbete håller på att etableras i Sverige. Utmaningen är dock att överföra det som tränas till vardagspraxis. Modeller för hur icke-tekniska färdigheter såsom kommunikation och ledarskap kan tillämpas i såväl akuta situationer som rutinsituationer behöver beforskas mer.

(1 kommentarer)

Nya rön

Program för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus har effekt 1614

Implementering av program för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus leder till minskad antibiotikaförbrukning, kortare vårdtid och lägre förekomst av resistenta bakterier. Det visar en nyligen publicerad metaanalys.

(1 kommentarer)

Ökande incidens av tyreoideacancer 1614

Från 2006 till 2013 sågs en signifikant ökning av tyreoideacancer bland kvinnor med drygt 6 procent och bland män med knappt 7 procent årligen, visar en svensk studie. Enligt det svenska cancerregistret ökade främst den papillära typen.

(5 kommentarer)

Gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer studerad 1615

Kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling kan förlänga livet även på män med mycket avancerad prostatacancer, enligt författarna.

(0 kommentarer)

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ny autoimmun sjukdom 1616

HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie.

(0 kommentarer)

Giktincidensen ökar i Sverige 1616

Incidensen av gikt har ökat betydligt under den senaste tioårsperioden, visar en studie från Västra Götalandsregionen. Det finns billig, effektiv förebyggande behandling men endast en minoritet av de giktdrabbade använde sådan.

(1 kommentarer)

Översikt

Kunskap och kommunikation är en ledares plattform - Tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation 1618

I en studie analyserades kommunikationen i 18 traumateamövningar. Kommunikation med kvittens (closed-loop communication, CLC) initierad av teamledare var associerad med kortare tid till beslut om slutlig behandling än om kommunikation med kvittens hade initierats av andra teammedlemmar.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Utredning av bröstsmärta fick oanade konsekvenser - Många undersökningar och test inte alltid av godo 1623

En fallbeskrivning visar hur undersökningar beställda i all välmening kan få oanat negativa konsekvenser för en frisk individ. 

(10 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Axelluxation 1626

Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!