Annons
Annons Annons

Nr 39/2018

Inledare

En påminnelse om behovet av ny primärvård 1495

»Hon uppvaktar pensionerade distriktsläkare, rekryterar andra specialister och tycker att man måste vara öppen för flexibla arbetssätt. På Hammarstrands hälsocentral arbetar till exempel en läkare halva året i Hammarstrand och halva året från Bolivia med hjälp av distansteknik.«

(0 kommentarer)

Signerat

Sjukvårdspolitik är långdistans 1497

»I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.«

(0 kommentarer)

Debatt

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser 1510

Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors.

(4 kommentarer)

Satsa på Cochrane i Sverige 1510

Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare.

(1 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018 - Motionerar om maximal temperatur 1499

Stockholms läkarförening vill se tvingande föreskrifter för maximal temperatur vid planerad sjukvårdsverksamhet. Det är en av 55 motioner inför årets fullmäktigemöte.

(2 kommentarer)

Val 2018 - Tre läkare tar plats i riksdagen 1499

Av 42 kandidater tog sig 3 läkare in i riksdagen. Två veteraner får sällskap av en nykomling. 

(1 kommentarer)

Tre föreningar i VG-regionen blir en 1499

En ny läkarförening har bildats i Västra Götalandsregionen. Samtidigt går tre av regionens fyra läkarföreningar i graven. Förhoppningen är att samgåendet ska stärka det fackliga arbetet.

(1 kommentarer)

Nationell mätning av skador i psykiatrin: - Förlängt sjukdomsförlopp och självdestruktivt beteende vanligast 1500

Förlängt sjukdomsförlopp och avsiktligt självdestruktiv handling var de vanligaste skadorna i det som beskrivs som världens första nationella mätning av skador i psykiatrin. Mest drabbade var kvinnor.

(1 kommentarer)

JO slår ned på bältningsrutin 1500

Patienter som behöver bältas bärs genom allmänna utrymmen till ett annat våningsplan i den psykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Men strategin ifrågasätts nu starkt av Justitieombudsmannen.

(0 kommentarer)

Peter Gøtzsche har petats ur styrelsen för Cochrane Collaboration 1501

Peter Gøtzsche, ledare för Nordic Cochrane Centre, har uteslutits ur styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet och väntas även förlora sitt medlemskap. Samtidigt har fyra medlemmar lämnat styrelsen i protest mot petningen. Uppdaterad 2018-09-20.

(6 kommentarer)

Val 2018 - Nytt alliansstyre i Dalarna väntas öppna för privat verksamhet 1501

Ett starkare sjukvårdsparti och ett MP som byter sida. Landstinget Dalarna går mot historiskt maktskifte när »Sjukvårdsalliansen« kan gripa makten och säkra den med de gröna.

(0 kommentarer)

Stora skillnader i kostnader för elevhälsan mellan kommuner 1502

Kostnaden för elevhälsan i landets kommunala grundskolor varierar stort. Det visar siffror från Skolverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. 

(0 kommentarer)

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken: Ville förstå systemfelen 1502

Bosse Lindquists dokumentärserie »Experimenten« som kretsade kring kirurgen Paolo Macchiarini slog ner som en bomb i början av 2016. Nu utkommer den prisbelönte tv-producenten med en bok där han bland annat vill belysa systemfelen som möjliggjorde Paolo Macchiarinis framfart.

(0 kommentarer)

Sara Sehlstedt: - »Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårds­krisen« 1504

I valrörelsen hamnade svårt skuldsatta Region Jämtland Härjedalen i fokus för den nationella sjukvårdsdebatten. Här krockar ambitionen om en jämlik vård i hela landet med den krassa glesbygdsverkligheten. Efter valet står regionen inte bara inför ett stort sparpaket utan även ett extremt knepigt politiskt läge.

(0 kommentarer)

Sparkraven slår även mot primärvården 1508

»Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal?« Tanken oroar Ulla-Britt Barchéus Olofsson, verksamhetschef för primärvården i Bräcke och Ragunda. Hon kämpar ständigt för att lösa den akuta läkarbristen.

(0 kommentarer)

Krönika

»En ful tumör har fyllt hennes liv med aktiviteter och kontakter hon aldrig kunnat drömma om.« 1513

En patient blir botad efter flera återfall i en besvärlig cancer – men ännu, när mer än fem år har gått efter sista behandlingen, hoppas hon i hemlighet att tumören kanske ändå kommer tillbaka en gång till. Nina Cavalli-Björkmans krönika förklarar.

(3 kommentarer)

Kultur

Namnbytet som ledde till skyhög impaktfaktor - Berättelsen om hur Acta Medica Scandinavica blev Journal of Internal Medicine 1545

Striden stod het när tidskriften Acta Medica Scandinavica 1988 skulle byta namn till Journal of Internal Medicine. Gösta Gahrton, professor och ordförande i Föreningen för utgivande av Journal of Internal Medicine 1993–2009, var med då det hände. Här delar han med sig av sina personliga minnen av turerna kring det omstridda namnbytet.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Bakom varje glas med molekyler och vävnad finns det en människa« 1549

Henrik Fagman, specialistläkare och universitetslektor föreläser i patologi och klinisk anatomi. Han har just fått vandringspriset »Pedalen« från studenterna vid Sahlgrenska akademins studentkår.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Ingemar Björkhem 1515

Ingemar Björkhem, senior professor på Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om cerebrotendinös xantomatos.

(0 kommentarer)

Reflexion

Viktigt att fasa ut gamla sanningar 1515

»Gör vi saker för att vi vet att patienterna blir friskare eller för att vi alltid har gjort så?«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur? - Nålfasciotomi ger lika goda resultat – till en tredjedel av priset 1516

Behandling av ­Dupuytrens kontraktur har revolutionerats under 2010-talet: från att ha krävt öppen operation kan tillståndet nu åtgärdas med betydligt enklare metoder. 2011 infördes Clostridium histolyticum-­kollagenas i Sverige för denna indikation, men en äldre minimalinvasiv metod har visat sig vara lika effektiv – till en tredjedel av priset.

(2 kommentarer)

Nya rön

Mekanisk aortaklaffprotes gav bättre överlevnad än biologisk 1519

I en avhandling undersöktes mortalitet och morbiditet efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser. Resultaten kan direkt implementeras i den kliniska vardagen när det gäller att välja rätt klaffprotes till rätt patient.

(0 kommentarer)

Minskad recidivrisk med modern koloncancerkirurgi 1519

Risken för recidiv efter koloncancerkirurgi har minskat jämfört med historiska material. Det visar en studie som utifrån Svenska kolorektalcancerregistret har undersökt recidivrisken efter kirurgi.

(0 kommentarer)

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt 1520

I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid.

(0 kommentarer)

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad än mastektomi 1520

I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos 1522

Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter.

(0 kommentarer)

Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer - Generös provtagning samt snabb diagnostik och behandling kan förhindra svår sjukdom eller dödsfall 1526

Profylaktisk behandling mot kikhosta hos spädbarn yngre än 6 månader bör påbörjas redan vid misstanke om att de smittats och utan att invänta provsvar.

(0 kommentarer)

Översikt

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod vid neoplasi i matstrupen - Resultat och uppföljningsdata från ett referenscentrum i Sverige 1528

Endoskopisk submukosadissektion möjliggör en bloc-resektion av tidig gastrointestinal neoplasi som har låg risk för malignitet. I den här artikeln beskrivs för första gången från Skandinavien implementering och resultat av endoskopisk submukosadissektion som behandling av neoplasi i matstrupen. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!