Annons
Annons Annons

Nr 40 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Perspektiv på våra problem 1691

»Även FN:s säkerhetsråd har tagit upp denna fråga, vilket indikerar hur allvarlig situationen nu är.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni – nya riktlinjer - Socialstyrelsen poängterar behovet av kontinuerlig behandling 1704

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling publicerades i april 2014. Riktlinjerna är officiella rekommendationer i Sverige om vilka antipsykotiska läkemedel som bör väljas för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för att minimera symtom och biverkningar.

(0 kommentarer)

Nya rön

Omfattande samsjuklighet vid utmattningssyndrom 1706

I en nyligen försvarad avhandling studerades samsjuklighet med depression och ångest hos patienter med misstänkt utmattningssyndrom (UMS). Studien visar att UMS är en allvarlig sjukdom med ett flertal somatiska symtom och ett långt förlopp.

(3 kommentarer)

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimers sjukdom 1706

Användning av bensodiazepiner förknippas med ökad risk för Alzheimers sjukdom, enligt en studie som publiceras i BMJ. Studiens resultat understryker vikten av att vid ordination av bensodiazepiner försöka hålla behandlingen så kort och så lågintensiv som möjligt.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Även ibuprofen, inte bara paracetamol, kan ge barn allvarlig leverskada - NSAID bör användas med försiktighet hos barn, visar fall med letal utgång 1709

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) är nyckfulla preparat i hepatotoxiskt avseende, och mycket är ännu okänt om varför de i sällsynta fall ger icke-dosberoende leverskada. En beskrivning av två fall med letal utgång varnar för alltför frikostig användning av NSAID hos barn.

(5 kommentarer)

Originalstudie

MT-45 – en livsfarlig och potentiellt ototoxisk internetdrog 1712

MT-45, en syntetisk opioid som nyligen introducerats på den svenska internetdrogmarknaden, har varit inblandad i flera dödsfall och svåra förgiftningar. Författarna till artikeln varnar också för att MT-45 kan ha hörselpåverkan som en allvarlig biverkan.

(0 kommentarer)

Utbildning och forskning

Kirurgkurs med fokus på interkulturell kompetens - Likvärdiga studieresultat bland svenska och utländska läkarstudenter 1717

Varje höst genomförs en integrerad engelskspråkig kirurgkurs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där en tredjedel av studenterna är utländska. Kursen bidrar till interkulturell kompetens, samtidigt som studieresultaten bland svenska och utländska studenter är goda och likvärdiga.

(0 kommentarer)

Rapport

Strukturerad mottagning för patienter med nya orala antikoagulantia - Sjuksköterskebaserat omhändertagande av vuxna med förmaksflimmer 1720

Nya orala antikoagulantia är enligt Socialstyrelsens riktlinjer likvärdiga med warfarin vid behandling av icke-valvulärt förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke. Här beskrivs ett strukturerat omhändertagande av patienter som behandlas med nya antikoagulantia i form av en sjuksköterskekoordinerad mottagning.

(0 kommentarer)

Signerat

»Primum non nocere« - Läkaren behövs i patientsäkerhetsarbetet 1695

»Såväl diagnostik och behandling som skaderiskminimering kräver koordinerade insatser från flera olika specialiteter och professioner, men också välfun-gerande stödsystem.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Nyttan av trombolys vid hjärninfarkt – en fråga om mått 1696

Försiktighet bör även fortsättningsvis råda vid användandet av intravenös trombolys, skriver Peter Appelros och Andreas Terént. 

(2 kommentarer)

Apropå! Klåfingrig uppdelning - Kliniken – ett hotat ekosystem 1697

Kliniken är ett ekosystem som bör få leva utan klåfingrig uppdelning, skriver Karin Stenfeldt.

(0 kommentarer)

Kognitiv medicin får stöd i DSM-5 1724

Det är dags att ta det kognitionsmedicinska området på allvar i praktisk verksamhet och forskning, skriver Anders Wallin och medförfattare. Den nya klassificeringen av kognitiv störning i DSM-5 ger stöd.

(3 kommentarer)

Svenska neurologer – ovanligt ­olydiga lumbalpunktörer? 1725

Det saknas kunskap om hur de amerikanska riktlinjerna för lumbalpunktion efterlevs, och de är inte ens kända hos flertalet svenska neurologer, skriver Jonatan Salzer och medförfattare.

(7 kommentarer)

Nyheter

Alas Abdikarin, Vårdcentralen Nävertorp - Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare 1698

Läkaren Alas Abdikarin flydde inbördeskrigets Somalia som tonåring. Nu har han blivit en viktig länk mellan Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm och den svensksomaliska befolkningen i området.

(0 kommentarer)

Experterna: Patientsäkerheten har tagit stora kliv framåt - Patientsäkerhetskonferensen 2014: 1701

Är svensk sjukvård säkrare i dag än för tio år sedan? Patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg tvekar inte om svaret. Det blir ett rungande ja. Men mycket hänger i luften när den fyraåriga regeringssatsningen nu tar slut.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsens utredare: »70 procent av det läkare skriver i journalen är upprepningar« - Patientsäkerhetskonferensen 2014: 1701

Nya system är inte det som läkare i första hand behöver – det viktigaste är att ändra på sättet att dokumentera. Det hävdar Carina Zetterberg, läkare och utredare på Socialstyrelsen.

(23 kommentarer)

»En sjukhusdirektör som försummar forskningen borde kunna mista jobbet« 1702

Statens ALF-förhandlare Bengt Norrving hade bjudits in av Läkarförbundet till ett frukostseminarium den 24 september för att berätta om det nya ALF-avtalet, som ska premiera de landsting som satsar på den klniska forskningen.

(0 kommentarer)

»Universitetssjukvård ett inte okomplicerat begrepp« 1702

Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildning- och forskningsdelegation, välkomnar att de nya spelreglerna för den kliniska forskningen är klara. Att tillämpa begreppet universitetssjukvård kan dock bli en utmaning, tror hon.

(0 kommentarer)

Lennart Nilsson Award för bilder på hjärnan 1703

Timothy Behrens, född 1978 och professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award.

(0 kommentarer)

Kultur

Ödets fataliteter – i teori och praktik 1726

Vart är vi på väg – och i vilken mån är vi människor betrodda med att styra vår levnads lopp? Är vårt »öde« ett skräddarsytt program som väntar på oss vid födseln, som en uppsättning gångkläder att  ta på sig utan protester? Leif Öjesjö berättar om tänkare och författare vilkas öde det tycks ha varit att grunna på just detta mysterium.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!