Annons
Annons Annons

Nr 40/2018

Inledare

Hos oss är vetenskapen alltid i fokus 1555

Det finns således mycket vetande att ta del av redan i ett enskilt nummer av Läkartidningen. För detta ska alla som bidrar med artiklar ha ett stort tack.

(0 kommentarer)

Signerat

Visst är det möjligt att utveckla primärvården 1557

»Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.«

(1 kommentarer)

Debatt

Dags att optimera profylax mot neonatala GBS-infektioner 1566

Riktad antibiotikaprofylax är effektivare baserad på påvisande av grupp B-streptokocker hos mödrar än på maternella riskfaktorer. Förväntad minimal morbiditet, mortalitet och omfattning av hjärnskador innebär humanitära och samhällsekonomiska vinster, skriver Claes Schalén och medförfattare.

(1 kommentarer)

Cochranekontrovers: Är HPV-vacciner säkra? 1567

Forskare vid Cochrane Nordic i Köpenhamn och universitetet i Oxford är oense med ledningen för Cochrane om en Cohraneöversikt gällande säkerheten hos HPV-vacciner. Jag ska här inte välja sida i konflikten men försöka besvara frågan: är HPV-vacciner säkra för de vaccinerade? skriver Inge Axelsson.

(2 kommentarer)

Nyheter

Över 700 läkare i upprop för en nationell plan för primärvården 1558

727 läkare kräver en nationell plan för att lösa bemanningsproblemen i primärvården, en primärvårdsreform med listningstak och tid som öronmärks för fortbildning och forskning. »Vi har tröttnat på att vänta«, säger en av initiativtagarna, distriktsläkaren Eliya Syed.

(29 kommentarer)

Svenskt kirurgiskt råd varnar för ogenomtänkt centralisering 1558

Svenskt kirurgiskt råd går nu ut med ett gemensamt uttalande i debatten om nivåstrukturering och centralisering av den högspecialiserade vården.

(1 kommentarer)

Utredning: »Visselblåsarna bröt inte mot sekretessen« 1559

De fyra visselblåsarna på Karolinska universitetssjukhuset bröt inte mot sekretesslagstiftningen när de anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt en utredning som Institutet för medicinsk rätt gjort för visselblåsarnas räkning.

(0 kommentarer)

Läkare fick lägga sina egna scheman 1559

Vad händer om läkarna själva får lägga sina scheman? I Västerbotten har individuell schemaplanering testats av läkare på Centrum för anestesi, operation och intensivvård i en pilotundersökning. Resultaten visar på både för- och nackdelar.

(3 kommentarer)

Kollegiala samtalsgrupper minskade stress och utmattning på jobbet 1559

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper kan förbygga stress och utmattning. Det visar en studie som har gjorts av Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Linnéuniversitetet.

(2 kommentarer)

Självvald inläggning i psykiatrin ska permanentas i Stockholm 1560

Efter årsskiftet permanentas och skalas den populära modellen självvald inläggning i psykiatrin upp ytterligare i Stockholm. Men det finns de som tycker att det är förhastat.

(2 kommentarer)

Medicinsk kompetens föreslås bli krav för skönhetsbehandlingar 1560

Skönhetsbehandlingar i form av kirurgiska ingrepp och injektioner ska enbart få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Det föreslår Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018 - Nobelpris för immunterapi mot cancer 1562

Årets medicinpris går till James P Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckter av att cancer kan behandlas genom att »släppa på bromsen« i immunsystemet.

(1 kommentarer)

»Jätteroligt och definitivt väntat« 1564

Att Nobelpriset går till immunterapi ger en skjuts åt fältet som helhet. Det säger Angelica Loskog, professor i immunterapi vid Uppsala universitet, som just nu befinner sig på samma möte i USA som James P Allison.

(0 kommentarer)

»Så utomordentligt välförtjänt« 1564

»Det här är en stor dag« – det säger Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset apropå årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

(0 kommentarer)

Krönika

»Trösten man vill ge kan skilja sig från den någon annan vill ha.« 1569

Förmågan att berätta vad man behöver är en ynnest. Det är livsnödvändigt att ha verktygen som kan ge det egna känslolivet en begriplighet och giltighet, och omvandla det till ändamålsenliga handlingar, förklarar Ulrika Nettelblad i sin krönika.

(4 kommentarer)

Kultur

Hissnande perspektiv av vikt 1600

Holländare och värmlänningar får väga tyngre när de åker hiss, finner seniorprofessorn Stephan Rössner efter att ha studerat skyltar om max antal tillåtna resenärer samt total maxvikt i en kohort slumpvis utvalda hissar.

(0 kommentarer)

Hur är det med läkarnas hälsa? 1600

Ulf Törnebladh har räknat ut medellivslängden för samtliga dödsfall bland läkare som anges under rubriken »Avlidna« i Läkartidningen under ett år.

(8 kommentarer)

Människor & möten

Tre redaktörer – och en kursbok som talar svenska 1601

Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, specialister i ortopedi och mångårigt aktiva inom läkarutbildningen, är redaktörer för en prisbelönt ny kursbok i ortopedi – på svenska.  

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Thorsteinn S Arnljots 1571

Thorsteinn S Arnljots, ST-läkare, har tillsammans med Branka Samolov skrivit en översikts­artikel om ögonfrät­skador.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend 1571

»Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv 1572

Vid massiv blödning är adekvat initialt omhändertagande avgörande. Primärt är att stoppa blödningen, medan blod, plasma och trombocyter ges i balanserad proportion. Subnormalt blodtryck tillåts under begränsad tid, utom vid samtidig skallskada. I behandlingen ingår tranexamsyra, kalcium och fibrinogen liksom reversering av blödningsfaciliterande läkemedel.

(0 kommentarer)

Nya rön

Behandling mot svår halsbränna motverkar matstrupscancer 1575

Både medicinsk och kirurgisk behandling av refluxsjukdom motverkar adenokarcinom i matstrupen. Det visar en helnordisk kohortstudie där vuxna patienter med refluxsjukdom länkades till respektive lands cancerregister och dödsregister.

(0 kommentarer)

Rapport

Prehospital blodtransfusion är en säker behandling - Erfarenheter från Ambulanshelikoptern i Västra Götalands­regionen 1576

Tidiga och korrekta transfusioner vid stor blödning är avgörande för överlevnad. Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen är den första prehospitala läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt.

(0 kommentarer)

Översikt

Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling - Omedelbar spolning är avgörande för att begränsa skadan 1580

Kemisk ögonfrätskada är ett synhotande tillstånd. Vid en inträffad skada är den fortsatta akuta handläggningen avgörande för prognosen på både kort och lång sikt. Omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är av störst betydelse följt av snabb transport till närmaste vårdinrättning.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Sju procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning - 22 av 307 patienter i Västerbotten hade fått kolon undersökt 5 år–3 månader före diagnosen kolorektal cancer 1584

En observationsstudie i Västerbottens län visar att frekvensen av kolorektal cancer som missas vid kolonundersökningar är relativt låg. Studien belyser dock vikten av att utföra högkvalitativ koloskopi i väl rengjord tarm och att vara uppmärksam på ockult gastrointestinal blödning.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!