Annons
Annons Annons

Nr 41 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

USA:s regering stängd – mötet blev inställt 1775

»Man kan fråga sig om det är optimalt att världens största biomedicinska kunskapskälla drivs av en enskild nations regering.«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Barn med stroke måste få evidensbaserad vård - Kvalitetsregister och samarbete i nätverk kan ge bättre behandlingsutfall 1790

Akut medicinsk behandling är en hörnsten i modern strokesjukvård. Endovaskulära metoder för reperfusion vid akut ischemisk stroke är under utveckling och bör utvärderas även för barn. Kliniska register kan underlätta utvecklingen mot evidensbaserad vård för stroke hos barn.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ökad risk för autism av en viss IVF-form 1792

I JAMA presenteras en svensk studie som visar att en specifik form av in vitro-fertilisering (IVF) innebär måttligt ökad risk för att barnet ska drabbas av autism.

(0 kommentarer)

Mutationssignaturer som orsakar malignitet kartlagda 1792

I Nature presenteras en omfattande sammanställning av mutationer som orsakar cancer. Med hjälp av avancerad mjukvara har man delat in mutationerna i 21 olika genetiska signaturer där varje signatur utgör ett mutationsmönster.

(0 kommentarer)

Peritoneala metastaser från ventrikelcancer – ny behandlingsregim undersökt 1792

Incidensen av lokoregionalt avancerad ventrikelcancer är, enligt en avhandling från Uppsala, högre än tidigare rapporterat, 3,8 per 100 000 personår.

(0 kommentarer)

Fler klarade sig själva efter att ha fått trombolys 1793

Långtidseffekterna av trombolys vid ischemisk stroke var särskilt goda för patienter över 80 års ålder, enligt en studie från tolv länder, däribland Sverige.

(0 kommentarer)

Antikropp prövad mot inflammatorisk tarmsjukdom 1793

Av patienter med ulcerös kolit som behandlats med antikroppen vedolizumab uppnådde 47 procent behandlingssvar mot 26 procent av kontrollerna.

(0 kommentarer)

Metoder för att understödja andning hos för tidigt födda har jämförts 1793

Kombinationen IPPV och CPAP gav inte någon ytterligare effekt jämfört med bara CPAP vad gäller att minska dödlighet och pulmonell dysplasi hos för tidigt födda.

(0 kommentarer)

Anemiprevalensen går åt rätt håll – men för långsamt 1794

Förekomsten av anemi minskar i världen, men minskningen är modest. Det visar en sammanställning av data från 1995–2011 i Lancet Global Health.

(0 kommentarer)

Chans till livräddande insats vid hjärtstopp utanför sjukhus varierar 1794

Det som framför allt påverkar möjligheten att rädda ytterligare liv vid hjärtstopp utanför sjukhus är tiden till påbörjande av hjärt–lungräddning samt tidig defibrillering.

(1 kommentarer)

Översikt

Psoriasis är mer än bara en hudsjukdom - Patienter bör kontrolleras för kardiovaskulära riskfaktorer 1796

Psoriasis anses numera vara en genetiskt förutbestämd kronisk inflammatorisk systemsjukdom. Måttlig till svår psoriasis är kopplad till ökad samsjuklighet, t ex metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar. Måttlig till svår psoriasis kan dock i sig vara en oberoende riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom.

(0 kommentarer)

Även barn och ungdomar kan drabbas av stroke - Tidig diagnos kan ge bättre prognos. Nya riktlinjer för utredning och terapi 1799

Stroke hos barn och ungdomar är ett ovanligt och allvarligt tillstånd. Snabb diagnos och konsultation med specialister på universitetsklinik ger möjlighet till mer aktiv behandling och bättre prognos. Riktlinjer för diagnostik och behandling är nu framtagna av en svensk expertgrupp.

(0 kommentarer)

Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symtom - Infektion bakom sjukdomen – långvarig antibiotikabehandling bör övervägas 1803

Ett autoimmunt utlöst tillstånd kan ligga bakom hastigt uppträdande tvångssyndrom och/eller tics (och/eller anorexi) i kombination med andra symtom som separationsångest, personlighetsförändring, motoriska avvikelser eller urinvägssymtom.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Akut binjuresvikt - Lätt att missa Waterhouse–Friderichsens syndrom, visar två fall 1807

Waterhouse-Friderichsens syndrom (WFS) definieras som bilaterala binjureblödningar följda av nekros och akut livshotande binjuresvikt.

Vi beskriver två fall med postoperativt uppkommet WFS associerat med Staphylococcus aureus-sepsis respektive heparininducerad trombocytopeni.

Tecken på binjurebarkssvikt bör eftersökas hos patienter med sepsis eller som står under behandling med antikoagulantia och har försämrade vitalparametrar, i synnerhet i kombination med genomgången stö (0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Inga givna alternativ till klozapin vid behandlingsresistent schizofreni 1809

Finns det alternativ till klozapin vid paranoid schizofreni om patienten tidigare fått perikardit med hjärttamponad?

(0 kommentarer)

Signerat

Förhandlingarna om ALF-medel måste slutföras 1779

»En konstruktiv hållning i de fortsatta ALF-förhandlingarna och en omgående remittering av läkarutbildningsutredningen vore en bra början.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkare måste delta i sjukvårdens terminologiarbete 1780

Urban Forsum vill uppmana sina läkarkollegor att fördjupa sina kunskaper i terminologiska frågor. 

(0 kommentarer)

Apropå! Om att inte uppfylla »rätt« diagnos - Diagnos inget villkor för LSS-stöd 1781

Kriterierna för att få LSS-insatser som tillhörig personkrets 3 innefattar inget om diagnos, skriver Karl Grunewald, apropå ett inlägg i LT 38.

(1 kommentarer)

Replik: Vi har svårt att få gehör 1781

Vi uppskattar kommentaren från Karl Grunewald. Vi har svårt att få gehör, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare

(0 kommentarer)

Våld i vården: - Socialstyrelsen måste agera för ökad säkerhet i psykiatrin 1810

»Mer än hälften av personalen inom psykiatrisk vård har utsatts för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna. Aggressiviteten ökar hela tiden. Varför bemöter inte Socialstyrelsen utvecklingen?« frågar Irma Rymo.

(15 kommentarer)

Vi måste göra upp med vår nutidshistoria 1811

Vi läkare måste göra upp med vår nutidshistoria, skriver Bengt Järhult i efterdyningarna av Zaremba-debatten.

(3 kommentarer)

I huvet på en gammal kollega 1812

Vart ska alla tömda blisterförpackningar? undrar Casten Lychou. På kartongerna saknas information.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen svarar: - Tydligare regler behövs 1813

Vi håller med Irma Rymo: Ingen ska behöva uppleva det som hände dig.

(0 kommentarer)

Replik från TLV om prioriteringar: - Man är inte värd mindre vård eller läkemedel för att man inte arbetar 1813

»När TLV fattar beslut ska vi ta hänsyn till människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen«, skriver Dougals Lundin och Leif Lundquist som kommentar till SBU:s inlägg i frågan om att göra prioriteringar utifrån produktivitet.

(1 kommentarer)

Nyheter

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013: - De kartlade cellernas transportsystem 1782

Årets pris går till James E Rothman, Randy W Schekman och tysken Thomas C Südhof »för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler«.

(0 kommentarer)

Färdig specialist får vänta ett år på beviset 1784

Samtidigt som det råder skriande brist på kliniska fysiologer, tvingas färdigutbildade ST-läkare i ämnet nu vänta på sitt specialistbevis i minst ett år till. En av dem är Henrik Engblom.

(0 kommentarer)

Uppskjuten specialitetsreform oroar 1784

Beskedet att den nya specialitetsstrukturen dröjer till 2015 har skapat otrygghet. Nu kräver Läkarförbundet att Socialstyrelsen vidtar åtgärder för att minska osäkerheten.

(0 kommentarer)

Novartis ber om ursäkt för forskningsfusk 1786

Den globala chefen för Novartis Pharma bad i veckan det japanska folket om ursäkt för företagets inblandning i forskningsfusket av blodtryckssänkaren valsartan.

(0 kommentarer)

»Det är hög tid även för Läkarförbundet att agera« 1786

Det är otvetydigt så att klimatet blir varmare och att människan påverkar klimatsystemet. Det var huvudbudskapet från FN:s klimatpanel den 27 september. Det är hög tid att agera, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

(3 kommentarer)

ACG-systemet tvingar fram onödiga diagnoser 1786

En majoritet av distriktsläkarna anser att ACG-systemet tvingar fram omotiverade diagnoser. Det framgår av en enkät från DLF i Jönköping. 

(5 kommentarer)

Nya möjligheter till vård utomlands 1787

Den 1 oktober träder patientrörlighetsdirektivet i kraft. Men ingen väntar sig någon större rörlighet.

(0 kommentarer)

Alternativa Nobelpriset till doktor Mukwege 1787

Grundaren av Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo, dr Denis Mukwege, har tilldelats Right Livelihood-priset 2013.

(0 kommentarer)

Samverkansavtal i Gävleborg sägs upp 1788

Efter flera fall där beslut tagits utan samverkan har Gästrike-Hälsinge läkarförening sagt upp samverkansavtalet med Gävleborgs läns landsting.

(0 kommentarer)

DSM-5: Ny diagnos ersätter missbruk och beroende 1788

En av de största förändringarna i den nya diagnoshandboken DSM-5 är att begreppen missbruk och beroende avskaffas. De ersätts av ett nytt, gemensamt begrepp. 

(2 kommentarer)

Pär Gunnarsson blir ny chefredaktör för Läkartidningen 1788

Pär Gunnarsson tillträder som chefredaktör och ansvarig utgivare för Läkartidningen den 1 december.  

(0 kommentarer)

Barnläkare: - Omskärelse strider mot mänskliga rättigheter 1789

Ordförandena för Sveriges barnläkarförening och Svensk barnkirurgisk förening vill att lagen ändras så att omskärelse bara får utföras på pojkar som kan samtycka till ingreppet.

(0 kommentarer)

Patientsäkerhet

Handledning ett måste för vikarierande underläkare 1789

Att inte säkerställa handledning för en icke legitimerad läkare på vikariatsförordnande är enligt Inspektionen för vård och omsorg mycket allvarligt. Det fråntar dock inte den aktuella läkaren ansvar för sitt arbete. 

(6 kommentarer)

Recension

Psykdiagnoser är som kometer 1814

Medikaliseringen av dagens samhälle är temat i »Homo patologicus«, aktuell bok skriven av filosofen Fredrik Svenaeus.

(0 kommentarer)

Hjärnan är ingen svart låda 1814

Vetenskapsrådet satsar inte mycket pengar på medvetandeforskning. Men en nyutkommen bok, som recenseras på kultursidorna, berättar varför hjärnan inte bör betraktas som en svart låda, och varför forskning kring våra neurobiologiska processer inte är bortkastad tid.

(0 kommentarer)

Forskningsfusk i fokus 1815

Det är en uppfordrande avslutning på en viktig bok som bör läsas och begrundas av forskare på alla nivåer, skriver Åke Thörn om »«.

(0 kommentarer)

Krönika

Sann integration 1816

En brokig skara studenter med rötter från jordens alla hörn, med svenskt medborgarskap och språk som gemensam nämnare, träffas på en konferens i Polen. De är den nya generationens läkare som lär sig arbeta med andra kulturer, på andra språk och på andra sätt, skriver Jakob Endler. 

(1 kommentarer)