Annons
Annons Annons

Nr 41 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Arbetande läkare även efter 67? 1763

»Frågan är om det är skillnad på läkares och busschaufförers förmåga att utöva sitt yrke …«

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin - Läkemedel mot parasiter ger miljontals människor bättre hälsa 1776

2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin belönar för första gången upptäckter av nya läkemedel mot svåra parasitsjukdomar. De nya läkemedlen ger helt nya möjligheter till behandling av malaria, flodblindhet och lymfatisk filariasis (elefantiasis). Dessa läkemedel räddar liv, ökar livskvaliteten och ger stora hälsoekonomiska vinster i framför allt de fattigaste delarna av världen.

(0 kommentarer)

Nya rön

Även passiv rökning kopplad till typ 2-diabetes 1778

Både aktiv och passiv rökning är associerad med ökad risk att utveckla typ-2 diabetes, och i längden lönar det sig att sluta röka. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

(0 kommentarer)

Högt BMI i medelåldern ökar risken för senare hjärtsvikt 1778

En publicerad studie visar ett starkt dosberoende samband mellan övervikt i medelåldern och risk att senare utveckla hjärtsvikt. De studerade med BMI under 22,5 hade lägst risk att drabbas av hjärtsvikt, och för dem BMI över 30 var risken 61 procent högre.

(0 kommentarer)

Graviditetsklåda ger kraftigt ökad risk för levercancer 1779

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ibland kallad graviditetsklåda eller hepatos, är den vanligaste leversjukdomen under graviditet. I en aktuell studie noterades ökad risk för levercancer och cancer i gallträdet.

(3 kommentarer)

Makar till strokepatienter får långsiktigt nedsatt livskvalitet 1780

En studie presenterad i Stroke visar att många anhöriga till strokepatienter upplever en försämrad generell och mental hälsa. Makarnas fysiska hälsa påverkades negativt av eget åldrande och partnerns grad av funktionshinder medan den mentala hälsan påverkades negativt av partnerns grad av funktionshinder.

(0 kommentarer)

Koppling mellan SSRI och våld 1780

En ny studie baserad på svenska datakällor visar att det kan finnas en viss koppling mellan SSRI och våldsbrott bland ungdomar mellan 15 och 24 år.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Studien 1913 års män visar på konsten att bli 100 år - Icke-rökning, måttlig kaffekonsumtion och bra inkomst hjälper till 1782

Av studien 1913 års män framgår att faktorer associerade med överlevnad till 100 år var bland annat icke-rökning, måttlig kaffekonsumtion, lågt serumkolesterol och bra kapacitet vid arbetsprov. Förhöjda laboratorievärden (enligt accepterade normalvärden för yngre) var vanligt bland 100-åringarna.

(9 kommentarer)

Längre vänte­tider och högre mortalitet för äldre med skallskada - Kartläggning av akut prehospital och hospital handläggning i Västerbotten 1784

En retrospektiv populationsbaserad kohortstudie belyser handläggningen prehospitalt och på sjukhus av 162 patienter med skallskada i Västerbottens län under åren 2011–2012. Patienterna utgjordes till största delen av äldre män som fallit i samma eller olika plan.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Psykiatri och psykologi integrerad i somatik en vinst för kliniken - Konsultationspsykiatri viktig för framtidens sjukvård 1790

Psykiatriska problem är mycket vanliga hos patienter i somatisk sjukvård, men upptäcks sällan och förblir därför obehandlade. Utvecklingen av konsultationspsykiatri sker snabbt i vissa länder och ett genombrott kan vara på väg även i Sverige.

(0 kommentarer)

Signerat

Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp - Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp 1767

»En fullgod palliativ vård med avancerad smärt- och ångestlindring är det mest väsentliga …«

(0 kommentarer)

Debatt

E-recepten bör inte styra läkare och farmaceuter 1768

Läkare och farmaceuter bör ta ansvar för hur arbetet med läkemedelsrecept ska se ut i framtiden, skriver Mikael Hoffman och Rikard Lövström.

(3 kommentarer)

Högre dödlighet relaterad till cannabis än till alkohol hos unga 1794

Regelbundet cannabisbruk i unga år ökar risken att dö inom 15 år 10–20 gånger jämfört med hög alkoholkonsumtion, visar ett examensarbete på läkarprogrammet i Göteborg.

(13 kommentarer)

Färsk studie visar på jodbrist bland gravida i Sverige 1795

Svenska myndigheter bör upprätta en plan för att säkerställa ett optimalt jodintag för hela befolkningen, skriver författarna till en nyligen publicerad studie.

(0 kommentarer)

Den sönderplockade människan i medicinsk forskning 1796

Den biomedicinska dominansen i avhandlingsarbeten leder till fragmentering och bristande förståelse av patienten, anser Björn Landström och Kristina Svengerg.

(2 kommentarer)

Nyheter

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015 - Delat Nobelpris för nya terapier mot parasitsjukdomar 1770

Årets medicinpris går till parasitbiologen William C Campbell, mikrobiologen Satoshi Ōmura och chefprofessorn Youyou Tu för deras upptäckter bakom läkemedel mot malaria och andra stora parasitsjukdomar.

(1 kommentarer)

2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin - Används i svensk vård 1771

Anna Färnert, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, tycker att det är fantastiskt att Tu Youyou nu belönas med Nobelpriset.

(0 kommentarer)

Många akuta operationer skjuts upp 1772

De medicinska prioriteringarna som görs inför akuta operationer följs inte – och många patienter får vänta längre än de borde.
Det visar ny statistik från det omfattande kvalitetsregistret som Svenskt perioperativt register, Spor, just nu bygger upp.

(0 kommentarer)

Hanteringen av forskningsfusk ses över 1772

En särskild utredare ska se hur anklagelser om forskningsfusk kan hanteras mer rättssäkert. En central fråga är om en oberoende instans ska sköta utredningarna i stället för lärosätena.

(0 kommentarer)

»Primärvården måste jobba med sin självbild« - Emma Spak på Nationella primärvårdskonferensen: 1772

Primärvården är på väg framåt – men mot vad? Under veckan samlades 700 personer i Jönköping för att dela sina visioner om svensk primärvård.
»Vi måste slänga offerkoftan i garderoben«, sa Emma Spak, ST-läkare i allmänmedicin och ordförande i Sveriges yngre läkares förening.

(6 kommentarer)

Alternativt Nobelpris till italiensk kirurg 1772

Gino Strada, italiensk kirurg och en av grundarna till organisationen Emergency, är en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, också kallat »alternativa Nobelpriset«.

(0 kommentarer)

Företagshälsovården ligger steget efter 1773

Företagshälsovården sätts in för sent. I stället för att användas för att förebygga ohälsa på arbetsplatserna kopplas den in när det redan gått snett.

(0 kommentarer)

Så ska ställföreträdarfrågan lösas 1773

En länge kritiserad lucka i den svenska lagstiftningen kan vara på väg att täppas till. En utredning föreslår en ny lag som ska reglera hur beslut ska fattas för beslutsoförmögna, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa.

(0 kommentarer)

Så ska vaccintillgången säkras 1774

Barnhälsovårdsöverläkarna i Sverige efterlyste i somras en plan för säker tillgång till vaccin. Nu svarar Folkhälsomyndigheten, SKL och Läkemedelsverket med en rad åtgärder. De tre aktörerna står bland annat bakom en gemensam ordning för hur vaccin ska prioriteras vid brist.

(0 kommentarer)

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer 1774

Enligt ett utredningsförslag ska det bli tillåtet att lägga patienter i respirator med enda syfte att möjliggöra organdonation. Tillsammans med övriga förslag är målet att fördubbla antalet donatorer i Sverige.

(0 kommentarer)

Vårdcentraler i Jämtland ordnar öppna motionskvällar 1775

Tre kvällar i veckan inbjuds alla invånare i tre jämtländska samhällen till gemensamma motionspass. Arrangör är vårdcentralerna, och personalen som leder grupperna gör det på sin fritid.

(0 kommentarer)

Kultur

En unik samling av foster i glasburkar - Tornbladinstitutet – levande medicinhistoria 1798

Tornbladinstitutet, med sina samlingar av tusentals foster av människa och djur, är ett medicinhistoriskt unikum. Först på senare år har medicinska fakulteten i Lund börjat överväga på allvar att bevara det.

(2 kommentarer)

Krönika

Bommarna till trots 1801

Ett hinder behöver inte vara stort för att lamslå en verksamhet. Ibland räcker det med en bom. Men sjukvården kan fungera bra trots ett stort antal hinder. Läs Jakob Ratz Endlers krönika.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!