Annons
Annons Annons

Nr 41/2016

Signerat

Hälsoperspektivet viktigt för SLF i klimatfrågan 1721

»Engagemang och personligt ansvar måste gå hand i hand med de ambitioner som sätts upp i miljöområdet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Dödsstöten för AT på Åland 1732

Socialstyrelsen har öppnat möjligheten att göra delar av AT-praktiken utomlands. Samtidigt försvinner möjligheten att göra hela AT på Åland, skriver sju AT-läkare på Åland.

(2 kommentarer)

Gråzonsforskning – begreppet som »o-finns« 1732

Gråzonsforskning är ett begrepp som egentligen inte existerar. Utredningen som gjorts för att klargöra begreppet bör snarast förpassas till papperskorgen, skriver Bo Risberg.

(1 kommentarer)

Gör »mötet« till obligatoriskt kompetensområde 1734

För att vårdarbetet ska kunna nå sin fulla potential bör mötesdimensionen införas som nytt kompetensområde i all utbildning och vård, skriver Johan Andreen och medförfattare.

(29 kommentarer)

Nyheter

KI:s nya centrum i Hongkong invigt 1722

Under fredagen invigdes Karolinska institutets nya centrum för regenerativ medicin i Hongkong. Det är en unik svensk universitetssatsning som helt bekostas av en Hongkong-baserad affärsman – vars namn bland annat förekommer i de så kallade Panamadokumenten.

(0 kommentarer)

Stafettläkare löste krisen på Kåge-Morö backe hälsocentral 1722

Dålig arbetsmiljö på grund av stor läkarbrist ledde till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Nu är den krisartade situationen på Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå tillfälligt löst.

(1 kommentarer)

Läkarbrist drabbar patienter inom psykiatrin i Malmö 1723

Brist på läkare gör att patienterna kan få vänta länge på vård och att de inte får sina recept. AT-läkaren Disa Dahlman gjorde en anmälan till IVO om förhållandena inom den psykiatriska öppenvården i Malmö, rapporterar SVT.

(11 kommentarer)

Ny upptrappning i sjukhusstrejken i Norge 1723

26 läkare och psykologer från ytterligare två sjukhus i Norge har nu tagits ut i strejk. Den långdragna norska sjukhusstrejken har pågått sedan 7 september.

(1 kommentarer)

Återigen uppskjuten dom för Fikru Maru 1723

Även i dag sköts domen för Fikru Maru upp, denna gång till onsdag. Det skriver Fikirte Maru, dotter till Fikru, på Facebook. Poliserna som skulle tagit honom till domstolen hade inte fått order om göra detta. 

(2 kommentarer)

»Låt inte Macchiarini styra hur sjukvården organiseras« 1724

Tydligare ledarskap, respekt för regelverk och bättre medicinsk forskning. Det var några av de åtgärder som diskuterades på ett seminarium med Macchiarini-fallet som utgångspunkt.

(0 kommentarer)

»Konsekvenserna för vården inte tillräckligt utredda« - Läkarförbundet om förslaget till ny regionindelning: 1724

Läkarförbundet anser inte att regionutredningen i tillräcklig omfattning utgått från hälso- och sjukvårdens förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsuppdraget borde ha analyserats mer liksom konsekvenserna, skriver förbundet i sitt remissvar.

(0 kommentarer)

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus 1726

Om en dryg månad tas de första patienterna emot på Nya Karolinska Solna. Läkartidningen fick en rundvandring i de nya lokalerna inför flytten – som kantas av lika delar förhoppning och farhågor.

(0 kommentarer)

Krönika

»... att få uppleva det överraskande – det som för oss närmare livet, och närmare döden, innan allting är förbi.« 1737

Med den vita rocken ordentligt knäppt kan läkaren lära sig att inte rysa av kylan i dödens skugga. Med rocken avhängd blir det plötslig viktigt att ringa gammelfaster, köpa glass och verkligen lukta på syrenerna – eller att bara låta sig hänföras av eldflugor i sommarnatten. Ebba Lindqvist förklarar i sin krönika. 

(6 kommentarer)

Kultur

Hundra år med heparin – en riktig framgångssaga 1771

För hundra år sedan upptäcktes av en slump den kroppsegna substansen heparin. Upptäckten lade grunden till en framgångssaga i sjukvårdens tjänst, i form av ett läkemedel som i dag kopplas till flera betydande svenska forskarinsatser.

(1 kommentarer)

Dikter från kliniken: Samtal 1772

Det nödvändiga samtalet, i synnerhet på en vuxenpsykiatrisk mottagning där man stundtals kommer djupen nära, kan gärna dokumenteras i en dikt. Det har Charlotta Busch, ST-läkare randande inom psykiatrin, gjort.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Mat och hälsa är nog världens mest svårforskade ämne 1773

Forskningen om kosthållningens relation till hälsan går framåt, men långsamt. Kanske två steg framåt och ett tillbaka, anser förre SBU-chefen och nyblivne pensionären Måns Rosén, som skrivit en bok om »sanningen« i ämnet.

(4 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Peter Milos 1739

Peter Milos presenterar tillsammans med fem kollegor en originalstudie av vakenkirurgi vid låggradiga gliom.

(0 kommentarer)

Reflexion

Slutet på sommaren och slutet på livet 1739

»Jag tror dock att alla inser att ett utdraget och plågsamt slut på livet absolut måste undvikas.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Sakubitril–valsartan är en ny hörnsten i hjärtsviktsterapin - Öppnar nya möjligheter för behandling – viktigt att det ordnade nationella införandet följs 1740

Sakubitril–valsartan är ett nytt läkemedel för behandling av hjärtsvikt som ersätter ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare. Sakubitril–valsartan ökar endogena nivåer av BNP, som är en adaptiv kompensatorisk natriuretisk peptid.

(2 kommentarer)

Nya rön

Snabbspår kortade väntetider vid cancer i urinvägarna 1742

Snabbspår vid misstänkt cancer i urinvägarna kan leda till kortare väntetider, färre antal sjukvårdskontakter och reducerade kostnader, visar en utvärdering av projektet Röda telefonen vid Skånes universitetssjukhus.

(0 kommentarer)

Mobilapp effektiv vid inkontinens 1742

Ett behandlingsprogram förmedlat via en app gav signifikanta förbättringar vid ansträngningsinkontinens, enligt en svensk studie.

(0 kommentarer)

Överlevnad vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen studerad 1743

Neoadjuvant behandling leder till ökad överlevnad för patienter med skivepitelcancer men troligen till priset av ökade risker i samband med operation, enligt en avhandling.

(0 kommentarer)

Vitala parametrar fortfarande vitala 1743

Avvikande värden i vitala parametrar inom 24 timmar före utskrivning kan användas för att värdera risk vid utskrivning, enligt en observationsstudie i Journal of General Internal Medicine.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Vakenkirurgi vid låggradiga gliom rekommenderas - Goda resultat av 7 års erfarenheter i Linköping 1744

Vakenkirurgi av hjärntumörer möjliggör maximal resektion med samtidig kontroll av framför allt språk och kognitiva funktioner, som inte kan övervakas om patienten är sövd.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kirurgi vid respiratoriska papillom kräver god ventilation - Personalen måste skyddas mot HPV-smitta – högfrekvent jetventilationsteknik kan ge bättre operationsresultat 1748

Patienter med recidiverande respiratoriska papillom bör ventileras med högfrekvent jetventilationsteknik för att ge bästa förutsättningar för kirurgisk radikalitet och bevarad funktionalitet. Operationspersonal bör skyddas mot droppburen respiratorisk HPV-smitta genom munskydd, optimerat lokalt utsug och hög luftväxling på operationssal.

(0 kommentarer)

Översikt

Hammarsjuka är ovanligt – eller bara ett ovanligt förbisett tillstånd - Effektiv behandling finns – skärpt differentialdiagnostik är motiverad 1752

Hammarsjuka är en lokal cirkulationsrubbning betingad av trombos eller aneurysm i arteria ulnaris i höjd med Guyons kanal orsakad av akuta eller kroniska trauman mot handloven. Konservativ behandling med information om skademekanismen, tobaksstopp, trombolys vid akuta fall och kirurgi vid mer uttalade besvär är exempel på framgångsrika behandlingsmöjligheter.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!