Annons
Annons Annons

Nr 4/2019

Inledare

Central plan för ST-tjänster är en utmaning 115

Att öka styrningen av ST-tjänster på nationell nivå är således en utmaning. Förhoppningsvis kan Socialstyrelsens arbete dock bidra till att möta denna utmaning.

(0 kommentarer)

Signerat

Framtidens läkare ställer krav på arbetsgivaren 117

»Det duger inte längre för arbetsgivare att reducera oss läkare till ett anställningsnummer eller ett namn för att få schemat att gå ihop.«

(0 kommentarer)

Debatt

Läkare behöver mer kunskap i palliativ medicin i grundutbildningen 128

Utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar räcker inte för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen, skriver Bertil Axelsson och medförfattare.

(0 kommentarer)

Dags att höja statusen för systematiska översikter i Sverige 128

Vetenskapsmetodologin för systematiska översikter är avancerad och att utföra sådana av hög kvalitet kräver hög metodkompetens. Trots detta har de låg vetenskaplig status i Sverige. Att höja statusen skulle gynna både patienter, svensk sjukvård och svensk forskning, skriver Matteo Bruschettini och Minna Johansson.

(8 kommentarer)

Nyheter

Lena Hallengren ny socialminister 118

Lena Hallengren (S) tar över som socialminister med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Annika Strandhäll blir socialförsäkringsminister. Det stod klart när statsminister Stefan Löfven (S) på måndagen presenterade vilka ministrar som ska ingå i den nya rödgröna regeringen.

(0 kommentarer)

C om primärvårdsreform: Rätten till fast läkare är en nyckelfråga 118

Nu ska detaljerna i regeringsöverenskommelsen mellan C, L, S och MP mejslas fram. Centerpartiets Anders W Jonsson anser att frågan om fast läkarkontakt är en förutsättning för att få till en primärvårdsreform.

(7 kommentarer)

Läkare försvarar kritiserat inlägg om domen mot Kulturprofilen 119

I en debattartikel ifrågasätter överläkaren Astrid Seeberger om domen mot den så kallade Kulturprofilen var rättvis. Men läkarstudenten Eva Skärby menar att överläkaren missbrukar sin läkartitel och begår ett »rejält etiskt övertramp«. 

(3 kommentarer)

Gratis primärvård minskade inte trycket på akuterna i Sörmland 120

Reformen med avgiftsfri primärvård i Sörmland gav nästan 40 000 fler besök – men det blev inget minskat tryck på länets akutmottagningar. Samtidigt minskade intäkterna från patientavgifter med över 16 miljoner kronor, visar en färsk utvärdering.

(0 kommentarer)

Arbetade som läkare med falskt intyg 120

Med hjälp av ett förfalskat beslut från Socialstyrelsen arbetade en man i 30-årsåldern som läkare på tre sjukhus i Sverige. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

(1 kommentarer)

Antisemitismärendet på Karolinska: - Läkarföreningar DO-anmäls 120

I början av januari riktade över 120 läkare kritik mot hur läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset hanterat ärendet som gäller påstådda antisemitiska trakasserier. Nu har fyra överläkare anmält Stockholms läkarförening och Karolinskas läkarförening till DO.

(0 kommentarer)

Stor IT-upphandling överklagas 121

Ett amerikanskt bolag menar att IT-upphandlingen för nio landsting inte har gått rätt till.

(0 kommentarer)

Stamceller var bättre än läkemedel vid multipel skleros 121

MS-patienter som fick cytostatika med stamcellsåtergivning fick bättre funktion, medan de som fick gängse läkemedel blev sämre. Det visar resultat från den första randomiserade studien på området.

(0 kommentarer)

Danskt förstatligande av vården kan påverka Sverige 121

Den danska regeringen har lagt fram ett förslag på vårdreform som bland annat innebär att regionerna avskaffas och att sjukvård förstatligas. Det skulle kunna få konsekvenser för Skåne.

(2 kommentarer)

Nytt försök att upphandla fristående hyrläkare i Värmland 121

Region Värmlands första försök att knyta till sig hyrläkare med egna bolag på längre kontrakt misslyckades. Nu gör regionen ett nytt försök, denna gång erbjuds hyrläkarna högre ersättning.

(0 kommentarer)

SKL:s politiska ledning byter färg 121

Det blir ett maktskifte i Sveriges Kommuner och landsting, SKL. De kommande fyra åren får organisationen en borgerlig ledning. Lena Micko (S) lämnar ordförandeposten i mars.

(0 kommentarer)

Staten kan få ökat ansvar för styrning av ST-tjänster 122

Central styrning av ST-tjänster utreds av Socialstyrelsen, som snart ska presentera sin rapport. Läkarförbundet deltar i arbetet och är positivt till att staten tar ett större ansvar, men i samverkan med regionerna.

(1 kommentarer)

»Lagom är bäst« vid regional styrning av ST-tjänster 126

Region Skåne räknas som något av föregångare i uppbyggnaden av en modell med regional styrning av ST-tjänster. Omkring 25–30 procent fastställs på regional nivå. Västra Götalandsregionen började bygga upp en motsvarande styrning 2015.

(0 kommentarer)

Krönika

»Jag frågar hur han har det och han inleder då en monolog ...« 131

En äldre herre reser i tre och en halv timme för att träffa onkologen, men när de väl sitter mittemot varandra håller han en monolog som har mest med annat än cancern att göra. Doktorns insats blir mindre onkologisk än hippokratisk. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. 

(6 kommentarer)

Kultur

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis 164

Martin Ekdahl, till vardags läkare i Lund, arbetade som skeppsläkare för Greenpeace på två av miljöorganisationens expeditioner 2017 och 2018. Han skriver själv om resorna till Kongo i Afrika och Weddellhavet utanför Antarktis.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Mänskliga faktorn bakom de flesta olyckor med skjutvapen 169

Mensura Junuzovic, specialist i allmänmedicin, berättar i sin avhandling om dödliga och icke-dödliga skjutvapenolyckor i Sverige samt undersöker vilken prevention som behövs. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Björn Sjögren 133

Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning.

(0 kommentarer)

Reflexion

Att skapa våra framtida kolleger 133

»Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård?«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor - Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer betonar det rådgivande patientsamtalet 134

Socialstyrelsens nya preventiva riktlinjer betonar vikten av att stödja levnadsvane­förändringar hos personer med särskild risk. Läkarkåren har här en nyckelroll. En stor majoritet av patienter som samtalar om levnadsvanor vid kontakter med vården gör det med en läkare.

(0 kommentarer)

Nya rön

Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig 136

En avhandling visar att sex som självskada kan jämföras med direkt självskada och är ett beteende som kan vara svårt att bryta. Beteendet är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående och är därför viktigt att uppmärksamma inom sjukvården.

(0 kommentarer)

Antropometriska mått hos 688 par med hjärtinfarktpatient och köns- och åldersmatchad kontroll 136

I en studie analyserades 688 par med en hjärtinfarktpatient och en köns- och åldersmatchad kontroll. Det starkaste sambandet mellan fall–kontrollstatus och ett enskilt mått noterades för höftomfånget bland män 66–80 år.

(0 kommentarer)

Rapport

Intraoperativ MRT ger nya möjligheter för neurokirurgi 138

Med intraoperativ MRT ges möjlighet till ökad resektionsgrad vid operation av hjärntumörer och även andra lesioner i hjärnan som kortikala dysplasier. Patientgrupper som kan ha nytta av intraoperativ MRT är till exempel barn med hjärntumörer och patienter med låggradiga gliom.

(0 kommentarer)

Översikt

Charles Bonnets syndrom: synhallucinationer hos synskadade - Svagt seende patienter bör informeras om detta benigna tillstånd, som kan vålla oro 142

Charles Bonnets syndrom är ett tillstånd som inne­fattar komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga. Det föreligger en stark association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Aneurysmal subaraknoidalblödning 146

Spontan subaraknoidalblödning orsakad av ett brustet aneurysm är ett akut tillstånd med hög mortalitet där snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. Här redogörs för primär handläggning och diagnostik samt översiktliga behandlingsprinciper.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!