Annons
Annons Annons

Nr 43/2016

Inledare

Läs om Norsjö och fundera på folkhälsan 1839

Folkhälsoarbetet är i fokus för denna veckas reportage, som börjar på sidan 1848. Läkartidningen har besökt Norsjö i Västerbotten, där det omtalade Norsjöprojektet skapades för över 30 år sedan.

(0 kommentarer)

Signerat

Nya regioner ger ingen lösning för sjukvården 1841

»Det är som att inte tala om ele­fanten i rummet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Vaginal subtotal hysterektomi = sant 1856

Den vaginala vägen bör vara första alternativ vid hysterektomi. Subtotal vaginal hysterektomi är en gammal men bortglömd metod, skriver Folke Flam.

(1 kommentarer)

Betydelsen av bra ledare och chefer 1857

Vi behöver en diskussion om hur vi kan bygga »växthus« för bra ledare och chefer, skriver Bo Israelsson.

(3 kommentarer)

Nyheter

Fikru Marus dom 4 år och 8 månader 1842

Den svenske läkaren Fikru Maru, som suttit fängslad i Etiopien 3,5 år utan dom, har i dag dömts till fängelse på fyra år och åtta månader. Enligt hans advokat finns det hopp att han släpps fri omedelbart.

(0 kommentarer)

Dyrt att placera patientsängar fel på NÄL 1842

Arbetsmiljöverket tar i med hårdhandskarna för att få bukt med överbeläggningarna inom NU-sjukvården. Sedan första oktober kostar varje felplacerad patientsäng på medicinkliniken 300 000 kronor.

(1 kommentarer)

Paolo Macchiarini har JO-anmält Centrala etikprövningsnämnden 1843

Kirurgen Paolo Macchiarini anmäler nu Centrala etikprövningsnämnden till Justitieombudsmannen, JO, för att bland annat ha brutit mot en europeisk uppförandekod inom forskning. 

(0 kommentarer)

WMA: Sluta investera i fossila bränslen 1844

World Medical Association, WMA, uppmanade vid sitt årliga möte i Taiwan förra veckan läkarförbund och hälsoorganisationer att sträva efter att investera klimatsmart.

(0 kommentarer)

Smer: Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning 1844

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, presenterar i dag ett ramverk kring de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Smer menar att det är etiskt försvarbart att genomföra sådana bedömningar, men att det inte bör ske rutinmässigt.

(0 kommentarer)

SLF student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent 1846

Inför nya kriterier för avskiljande av läkarstuderande som begått brott, och skapa en öppen diskussion kring läkarstuderandes lämplighet. Det säger Linus Perlerot, ordförande i Sveriges läkarförbund student efter ett uppmärksammat fall i Lund tidigare i år.

(2 kommentarer)

KI-forskare kan lösa mordgåta i USA 1846

Ett av de mest omtalade kriminalfallen i USA kan få en lösning – tack vare ett svenskt test av blodspår. Resultatet kan avgöra om den livstidsdömde Steven Avery förklaras skyldig eller inte, skriver Svenska Dagbladet.

(0 kommentarer)

Läkarutbildningen den mest lönsamma högskoleutbildningen 1847

9 miljoner kronor. Så mycket större blir livslönen för den som utbildar sig till läkare jämfört med den som börjar jobba direkt efter gymnasiet, enligt en analys som Saco gjort.

(1 kommentarer)

Tankesmedja myntar tio förbudsord för digitaliseringen i vården 1847

Tankesmedjan Digital utmaning har tillsammans med en grupp sakkunniga inom vård och IT, bland andra Sylfs ordförande Emma Spak, myntat tio förbud för IT i vården.

(1 kommentarer)

Allt började i Norsjö - Västerbotten modell för folkhälsoarbete: 1848

En av världens största och mest uthålliga satsningar på att förebygga hjärt–kärlsjukdomar pågår iVästerbotten. Det hela började för över 30 år sedan i den lilla inlandskommunen Norsjö.

(0 kommentarer)

Hälsoundersökningarna räddar liv - Forskning visar: 1852

Västerbottens hälsoundersökningar har höga deltagarsiffror, men har de egentligen någon effekt på folkhälsan? Förra året kunde forskare för första gången publicera en studie som visar hur hälsoundersökningarna påverkat dödligheten.

(3 kommentarer)

Krönika

»Jag är specialist i allmänmedicin – och i att vara den mest erfarna utan någon erfarenhet« 1859

Den största insikten som nybliven specialist i allmänmedicin är det enorma antalet platser man arbetat på genom sina sidoplaceringar, berättar Sara Åkerberg i sin krönika. »Vilken inblick och erfarenhet detta gett på det sociala, organisatoriska och psykologiska planet. En specialisering i sig«.

(0 kommentarer)

Kultur

Extracellulär autofagi – pilotstudie av kompulsivt slukande 1898

Studium av intracellulär autofagi och dess underliggande mekanismer har gett Nobelpriset i medicin eller fysiologi till Yoshinori Ohsumi. Den farliga extracellulära autofagin, driften att automatiskt gapa över mycket, är också intressant.

(3 kommentarer)

Kommer du ihåg mig? - Noterat 1900

»Tankarna rusar genom skallen. Han kom till Sverige för fem år sedan och har redan gjort fem terminer på utbildningen.«

(1 kommentarer)

Människor & möten

Stafettläkaren driver egen klinik i kurdiskt flyktingläger 1901

Läkaren Nemam Ghafouri delar sin tid mellan att arbetar som stafettläkare i Sverige och att driva en klinik i ett flyktingläger i Kurdistan. »Jag kommer hem och jobbar två, max tre veckor. Sen åker jag ner och stannar så länge pengarna räcker«.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att förstå och ha tid för patienter med smärta 1861

»Hur lyckas man motivera den ledsna, arga eller uppgivna patienten att förhålla sig till sin smärta på ett konstruktivt sätt?«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Inger Hagqvist 1861

Inger Hagqvist, specialistläkare och programansvarig för PLUS, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit om en utbildning i Västra Götalandsregionen där man lär EU-utbildade läkare att komma in i den svenska sjukvården.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hälsosamma levnadsvanor i fokus för nya riktlinjer - 2016 års europeiska riktlinjer för hjärt–kärlprevention ger också folkhälsoperspektiv och råd åt beslutsfattare 1862

I de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention har hälsosamma levnadsvanor fått större betydelse än tidigare. Allmänläkaren förblir nyckelpersonen, men även sjuksköterskor och andra yrkesgrupper bör delta i det preventiva arbetet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kliniska aspekter vid njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige 1864

Faktorer som yngre ålder, kvinnligt kön, lägre BMI och förhöjt resistivt index kan vara relevanta vid bedömning av risk för komplikationer när det föreligger behov av njurbiopsi.

(0 kommentarer)

Screening för aortaaneurysm hos män fortsatt kostnadseffektiv 1864

Ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm hos 65-åriga män är fortsatt kostnadseffektiv, visar en utvärdering.

(0 kommentarer)

Översikt

Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta - Smärtmekanism vid fibromyalgi kan förklara även långvariga organrelaterade smärttillstånd 1866

Här ges en belysning av begreppet centralt störd smärtmodulering, eller central sensitisering, samt exempel på smärttillstånd – relaterade till olika organspecialiteter – där centrala mekanismer anses spela en viktig roll.

(11 kommentarer)

Utbildning och forskning

Program för EU-utbildade läkare överbryggar kulturella skillnader 1872

Ett introduktionsprogram i Västra Götalandsregionen för EU-utbildade läkare visar positiva erfarenheter. Många deltagare bedömde att viktiga färdigheter som de tillägnade sig var bland annat god svenska, att se sammanhang inom den svenska sjukvården samt förbättrad förståelse för svenska patienter och deras förväntningar.

(0 kommentarer)

Rapport

Laparoskopisk kolorektal kirurgi inte längre en ful ankunge - Andelen laparoskopiska operationer ökar i Sverige 1877

Andelen patienter med kolorektal cancer som opereras laparoskopiskt i Sverige ökar; 2014 opererades mer än var fjärde patient laparoskopiskt. Tidigare regionala skillnader tenderar att utjämnas, men det finns fortfarande betydande skillnader på sjukhusnivå.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!