Annons
Annons Annons

Nr 44–45 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkaryrkets fjärde ben? 1947

»Det är viktigt att läkare som har god insikt i sjukvård, utbildning och forskning tar på sig ledarrollen.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

»Zaire« bakom största ebolaepidemin någonsin - Ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen 1960

Ebolaepidemin i de tre västafrikanska länderna Sierra Leone, Liberia och Guinea är den största någonsin och ännu utom kontroll. Epidemin orsakas av en ny variant av Zaire-ebolavirus, som ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen.

(4 kommentarer)

Nya rön

Tobaksrelaterad sjukdom mer omfattande än tidigare beräknat 1964

I JAMA Internal Medicine konstateras att tobaksrökning orsakar 14 miljoner fall av sjukdom/åkommor under ett år i USA. Det innebär att de tobaksrelaterade skadorna är mer omfattande än vad som tidigare beräknats.

(0 kommentarer)

Låga halter antibiotika och tungmetaller bidrar till multiresistens 1964

Ny forskning från Uppsala universitet visar att plasmider som bär på många resistensgener mot antibiotika kan anrikas vid mycket låga koncentrationer av antibiotika och tungmetaller.

(0 kommentarer)

Översikt

Dags för »alkoholfri operation« - Två standardglas per dag fördubblar risken för postoperativa komplikationer 1966

Alkoholkonsumtion över 2 standardglas (à 12 gram alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer. Hos högkonsumenter som är alkoholfria 4–8 veckor preoperativt minskar postoperativa komplikationer med ca 70 procent. Komplikationerna beror på alkoholens belastning på flera organsystem.

(0 kommentarer)

Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling - Stort behov av nya riktlinjer och ökat samarbete mellan vårdgivare 1974

Morfinläkemedlen, opioiderna, är goda läkemedel mot svår smärta som rätt använda kan ge många patienter lindring också vid långvarig smärta. Men den ökande användningen har utvecklats till ett folkhälsoproblem med följder som allvarliga biverkningar, toleransutveckling och bristande effekt.

(6 kommentarer)

Originalstudie

Iatrogena skador i esofagus ger hög risk för mortalitet - Patientsäkerheten behöver skärpas – antalet anmälda skador har inte minskat 1970

Vid symtom efter esofagoskopi och gastroskopi ska röntgen användas frikostigt, och kontakt med specialklinik ska tas omedelbart vid stark misstanke om eller konstaterad esofagusperforation. Tack vare modern terapi har mortaliteten vid dessa skador mer än halverats, men antalet anmälda esofagosskador minskar inte.

(0 kommentarer)

Signerat

Primärvården behöver ­satsningar – inte fler hinder 1951

»Lagändringen som förbereds ger inte någon skjuts till nödvändiga åtgärder.«

(11 kommentarer)

Debatt

Öppna data viktig pusselbit i framtidens forskningsmetod 1952

Vetenskapsrådet föreslår nu nationella riktlinjer för öppna data. Men vi behöver också en ny kultur som skapar en genuin efterfrågan på befintliga data, skriver Gustav Nilsonne.

(0 kommentarer)

Apropå! Läkarstudenternas arbetsmiljö - Hög stressnivå hot mot läkarstudier 1953

Många läkarstudenter upplever emotionellt påfrestande situationer under sin kliniska utbildning. Det visar svaren i en webbaserad enkät som studenter med minst en termins klinisk erfarenhet på läkarprogrammet i Uppsala ombads att svara på.

(5 kommentarer)

De tappade sugarnas yrke? - Läkarroll på villovägar – dags att visa vägen framåt 1978

En OECD-rapport visar att Sverige ligger i botten rörande antalet årliga patientbesök per läkare och patient­erfarenheter vid besök hos läkare. Läkarrollen har urholkats och behöver förstärkas. Läkarförbundet måste aktivt verka för att hälso- och sjukvårdslagen och läkaretiska regler efterföljs, skriver Jan Halldin.

(8 kommentarer)

Webbutbildning ska stärka läkares kompetens om läkemedel för äldre 1979

Socialstyrelsens nya webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre är lämpligt för alla läkare som vill uppdatera eller förbättra sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter, skriver Karin Thorheim och Frida Nobel.

(0 kommentarer)

»Lär av Danmark och Norge» - Psykologer kan bli lösningen på psykiatrins brist på specialister 1980

Specialistkompetenta psykologer kan bli ett värdefullt tillskott och avlastning inom psykiatrin, skriver en grupp psykologer.

(35 kommentarer)

Nyheter

Läkare på världens mest isolerade sjukhus 1954

Läkaren Attila Frigyesi är chef på ett av världens mest isolerade sjukhus på ön Sankta Helena i södra Atlanten. Här behandlar han patienter med allt från hosta till malaria och fullt utblommad aids.

(0 kommentarer)

Budgetpropositionen: - Kömiljarden avskaffas 1957

Regeringen avskaffar den av Läkarförbundet starkt kritiserade kömiljarden. Pengarna ska i stället gå till en så kallad professionsmiljard.

(0 kommentarer)

Budgetpropositionen: - Etableringslotsarna slopas 1957

Regeringen vill ta bort etableringslotsarna. Läkarförbundet blev som första fackförbund lots 2011. Sedan dess har förbundet inom projektet hjälpt sex nyanlända läkare på vägen mot ett jobb.

(0 kommentarer)

Framgångsrikt projekt för tredjelandsläkare hotas 1958

Ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt har gjort det lättare för tredjelandsläkare att komma in på arbetsmarknaden. Nu är fack och arbetsgivare oroliga för att kompetensen ska gå förlorad när projekttiden löper ut vid årsskiftet.

(0 kommentarer)

»Jag är orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer« - Göran Stiernstedt, samordnare för ökat resursutnyttjande: 1958

Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.
– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

(5 kommentarer)

IVO besiktigar kontorslandskap 1959

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att på plats undersöka om kontorslandskapen i Psykiatrins hus i Uppsala håller måttet ur sekretessynpunkt. Ärendet är unikt i sitt slag. »Vi tycker att det är en principiellt väldigt viktig fråga«, säger medicinalrådet Karl-Otto Svärd på IVO.

(0 kommentarer)

Ebolasmittade norska läkaren: - »Jag hade tur. Människor i Afrika har en helt annan upplevelse« 1959

Den norska läkare som sedan början av oktober vårdats för ebola i Norge, har friskförklarats. Nu berättar hon med egna ord om arbetet i Sierra Leone och vården i Norge.

(1 kommentarer)

Ebola nu samhällsfarlig sjukdom 1959

Regeringen har beslutat att ebola ska klassas som samhällsfarlig sjukdom. Beslutet öppnar för fler skyddsåtgärder.

(0 kommentarer)

Journal via nätet ökade rädslan på akuten 1959

15 procent av personalen vid akutmottagningen i Uppsala upplever en större rädsla för hot och våld efter införandet av nätjournaler, visar en enkätundersökning.

(0 kommentarer)

Recension

Handfasta råd för möte med ungdomar 1982

Ungdomsmedicinskt arbete och möten med ungdomar på mottagningen kräver specialkunskaper - som den här boken ger i riklig mängd. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!