Annons
Annons Annons

Nr 44–45/2019

Inledare

Patienterna är kvar även om driften byts ut 1739

Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar. 

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen 1741

Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag …

(0 kommentarer)

Debatt

Erysipelas – behandla alltid med penicillin 1754

Två nyligen publicerade svenska studier visar tydligt att betahemolytiska streptokocker är den absolut vanligaste etiologin till erysipelas. Detta tillstånd ska därför behandlas med penicillin, skriver Magnus Rasmussen och Björn K G Eriksson.

(4 kommentarer)

Underläkarlett vårdlag klarar verksamheten vid sjuksköterskebrist 1754

Konceptet »underläkarlett vårdlag« vid Norrtälje sjukhus blev en lyckad sommarsatsning som till och med belönades med »Dagens ros« i lokaltidningen. Det konstaterar Jan Bergman och Sune Forsberg.

(2 kommentarer)

Nyheter

Patientavgifterna tillbaka i Sörmland 1742

Försöket med gratis besök i den sörmländska primärvården blev kostsamt och ser nu ut att skrotas. Den politiska majoriteten vill återinföra patientavgifterna från årsskiftet.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fullmäktigemöte: - SLF student motionerar om 35 000 i lägstalön 1742

35 000 kronor i lägstalön för oexaminerade läkare. Det är innehållet i en av de 52 motioner som Läkarförbundets fullmäktige kommer att besluta om november. Många motioner handlar om löner och arbetsvillkor.

(12 kommentarer)

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd 1743

Upplands allmänna läkarförening anmäler Region Uppsala för brott mot kollektivavtalet efter den senaste tidens allvarliga brist på sjukvårdsmateriel. Detta eftersom facket inte informerats eller fått tycka till om leverantörsbytet.

(0 kommentarer)

Tummen upp för omtalad nässpray vid depression 1743

Ketamin är ett välbeprövat narkosmedel men har också visat sig ha en snabbverkande antidepressiv effekt. Nu rekommenderar EMA att en nässpray med esketamin, en variant av ketamin, godkänns för behandling vid terapiresistent depression

(1 kommentarer)

Elektriska fält vid svår hjärntumör på väg in i kliniken 1744

En tidigare ifrågasatt metod vid glioblastom införs nu i rutinsjukvård runt om i landet. Hittills har dock bara ett fåtal patienter fått tillgång till behandlingen, där elektriska fält alstras över hjärnan i minst 18 timmar per dygn.

(1 kommentarer)

Förundersökning mot Macchiarini drar ut på tiden 1744

Den återupptagna förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini har tagit längre tid än väntat. Beslut om eventuellt åtal väntas först under första kvartalet nästa år, uppger Åklagarmyndigheten. 

(0 kommentarer)

Bollnäs sjukhus tar klivet tillbaka till Region Gävleborg 1747

För sju år sedan tog Aleris över det nedläggningshotade sjukhuset i Bollnäs – ett ovanligt steg för en region med rödgrönt styre. Privatiseringen beskrivs som sjukhusets räddning. Nu tar sjukhuset steget tillbaka till Region Gävleborg.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vid återkomsten från semestern finns där ingen skrivare på mottagningsrummet.« 1757

Centrala besparingsåtgärder ökar inte produktiviteten men hjälper kanske personalen att bli av med ett par kilo. Jenny Persson berättar om »pullprint«, »sithskort« och stärkande motionspromenader mellan mottagningsrum och postrum där den gemensamma skrivaren står.

(12 kommentarer)

Kultur

Det kom ett brev ... - Hej, farbror doktorn – nu är vi kolleger 1790

Canan Yasar är läkare på barnkirurgakuten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hon hittade akutläkaren Ensio Norjavaara som var den första att ta hand om henne när hon prematurt kom till världen 1989. I dag jobbar de som kolleger på samma sjukhus – och nyligen möttes de för att tala om gamla tider.

(3 kommentarer)

Människor & möten

När skivbolagen ringde som mest sökte han läkarlinjen 1793

Efter några omvägar i livet har Ludwig Bell hittat sina två talanger – att jobba som läkare och att skriva låtar. Nu är han precis färdig med sin AT, men han har en lång artistkarriär bakom sig.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt 1759

»Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«

 

(1 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Karin Rydenman 1759

Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke - Mer än 2 300 procent fler under den senaste 10-årsperioden – kulturbunden psykologisk smitta kan vara en förklaring 1760

Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier.

(8 kommentarer)

Nya rön

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa 1762

Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa. 

(0 kommentarer)

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA 1762

För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA (positivitet för antikroppar mot proteinet GAD). Det konstateras i en svensk-norsk studie som jämförde tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin hos 64 patienter under en 21 månader lång interventionsperiod.

(0 kommentarer)

Översikt

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 1 - Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge 1764

Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen.

(2 kommentarer)

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 2 - Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa 1768

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.

(2 kommentarer)

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder 1772

PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!