Annons
Annons Annons

Nr 46 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Fusk med granskningsprocessen 2011

»Föga förvånande har referentutlåtandena varit mycket positiva och ibland levererats blixtsnabbt …«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Rankningslistor är inte att lita på - Andra sätt att presentera data kan behövas 2028

En jämförelse av fyra rankningssystem för sjukhus i USA visar att de bedömer sjukhus olika. Flera faktorer bidrar till skillnaderna. Slumpmässig variation kan leda till att rankningslistor blir falskt vägledande. Alternativa sätt att presentera data bör då övervägas.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kortad utsättningstid inför kranskärlskirurgi ökade inte blödningsrisk 2031

Dubbel trombocythämning med tikagrelor gav inte mer blödningskomplikationer än klopidogrel i samband med kranskärlskirurgi, visar en stor studie presenterad i European Heart Journal.

(0 kommentarer)

Stor placeboeffekt vid depression gav bättre svar på antidepressiva 2032

Vid antidepressiv behandling mot depression är placebokomponenten betydelsefull. I en studie som presenteras i JAMA Psychiatry visas att de individer som får bäst placeboeffekt också tenderar att få bäst effekt om de väl får medicin.

(1 kommentarer)

Fyrafaldigt ökad risk för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes 2032

En nyligen publicerad studie i Lancet Diabetes & Endocrinology visar att personer med typ 1-diabetes har drygt fyrfaldigt ökad risk för hjärtsvikt jämfört med den övriga populationen. God glukoskontroll och normal njurfunktion kan verka skyddande.

(1 kommentarer)

Översikt

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn - Flertalet har »förkylningsastma« med god prognos, färre har »äkta« astma 2034

Prevalensen av astma hos barn i Sverige är 8–10 procent i skolåldern. Många småbarn har infektionsastma som ger besvär bara vid förkylning. »Äkta« astma karakteriseras av eosinofil inflammation i luftvägarna. Prognosen vid infektionsastma är god, vid astma med allergisk komponent är den mer oförutsägbar.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Svårläkt sår på fot kan vara hudtumör – två fall beskrivs 2038

När sår inte läker på förväntat sätt trots behandling måste malignitet övervägas. 

(1 kommentarer)

Vårdutveckling

Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas - Kateterocklusion, terapisvikt och embolier kan förebyggas 2040

Samtidig administration av två eller flera intravenösa läkemedel i samma infart kan leda till utfällning, som kan ge kateterocklusion, terapisvikt och embolier. Införande av filter som hindrar partiklar från bl a inkompatibilitetsreaktioner kan förkorta intensivvårdstiden för pediatriska intensivvårdspatienter.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Gentamicin kan vara ototoxiskt även inom rekommenderade serumhalter 2044

Kan gentamicin utlösa ototoxiska biverkningar trots rekommenderade serumkoncentrationer?

(0 kommentarer)

Signerat

Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa 2015

»Läkarförbundet kan tyckas ha mycket annat att tampas med än klimatfrågor, men […] det handlar ju om att vi är välutbildade i hälsa och sjukdomar, har ett stort förtroende i samhället och alltså har stor möjlighet att påverka i många frågor.«

(1 kommentarer)

Debatt

Vården av cancersjuka barn långt ifrån optimal - Ny avhandling väcker frågan: »Varför klagar ingen?« 2016

Inom vården av cancersjuka barn förekommer både över- och underbehandling som kan strida mot lagen. Det framgår av en ny avhandling, skriver Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe.

(0 kommentarer)

Apropå! Vitsen med att vara klok när världen är galen - Det stora sveket 2017

Bror Gårdelöf reflekterar över resultatet av ett halvt sekels svek mot den vårdsökande allmänheten och personalen på golvet.

(20 kommentarer)

Svenska Läkaresällskapet: - Etiken och juridiken tydlig kring livsuppehållande behandling 2048

Både etiken och juridiken kring livsuppehållande behandling är tillfredsställande reglerad, anser Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

(0 kommentarer)

Socialstyrelsen om juridiken kring livsuppehållande behandling: - Beslutet ligger alltid hos läkaren 2049

Ansvaret för att ta ställning till om livsuppehållande behandling ska ges eller inte ligger alltid hos läkaren, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Nyheter

Läkarförbundet lägger fram klimatpolicy - Miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten 2018

Mindre än tre veckor återstår till FN:s stora klimatmöte i Paris. Då ska mer än 190 regeringar komma överens om hur klimatet ska räddas. Klimatåtgärder ger samtidigt hälsovinster. Det vill Lancetkommissionen, WHO och flera läkarförbund öka insikten om. Dit hör också Sveriges läkarförbund, som precis antagit en klimatpolicy.

(2 kommentarer)

Lancetkommissionen: - Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan 2020

Effekter av klimatförändringar märks redan i dag. De riskerar att radera ut de framsteg som gjorts på hälso­området de senaste 50 åren. Det skriver Lancetkommissionen i sin rapport »Health and climate change: policy responses to protect public health«. Rapporten tar också upp hur klimatarbetet kan dra nytta av att involvera hälsofrågor och av erfarenheter inom medicinen, och vice versa: hur klimatåtgärder ger hälsovinster.

(1 kommentarer)

Första året med sifferlöst avtal - Läkarförbundet överväger att begära central förhandling 2024

Årets löneöversyn utan garanterad nivå har inte varit någon succé. Särskilt inte i flera landsting i Mälardalen. Nu överväger förbundet att begära central förhandling angående undermålig förhandlingsprocess i Stockholms läns landsting.

(3 kommentarer)

Kultur

Smakdomarens falska citat talar sant om vår tids sjukvård 2050

»Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganisera. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation, och också vilken underbar metod detta är för att skapa en illusion av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering …«

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!