Annons
Annons Annons

Nr 46/2018

Inledare

Spelberoende är allvarligt – men hjälp finns 1847

»Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100000 problemspelare.«

(0 kommentarer)

Signerat

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete 1849

»Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.«

(0 kommentarer)

Debatt

Förvirring vanligt vid svensk handläggning av yrsel 1860

Är Sverige på väg att bli ett yrsel-u-land? Svensk yrselvård skiljer sig numera från vården i våra grannländer. Patienter med yrsel utreds och behandlas inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Christian Geisler och medförfattare.

(8 kommentarer)

Det kan vi lära av den som pluggar medicin mitt i livet 1860

Det är en tillgång att få träffa studenter som valt att ändra yrkesbana. Diskussionerna och mötena blir givande. Ingela Fehrman Ekholm har som mentor intervjuat två äldre läkarstudenter om hur de ser på studierna, läkarrollen och vården i stort.

(6 kommentarer)

Nyheter

Regionen svarar på kritiken: - »Om vi ska hjälpa Voon, ska vi hjälpa alla« 1850

Region Västernorrland hade inte kunnat agera annorlunda för att rädda den ekonomiska föreningen Vård och omsorg i Norrland (Voon) från konkurs. Det säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i regionstyrelsen, apropå kritiken.

(0 kommentarer)

Privata aktörer har visat intresse för Voon i Sollefteå 1850

Det kan bli en fortsättning för den vårdcentral i Sollefteå som drivs kooperativt av den ekonomiska föreningen Voon. Flera privata aktörer uppges visa intresse för att ta över. Men det måste gå fort för annars riskerar kompetensen att försvinna, menar en av vårdcentralens distriktsläkare.

(0 kommentarer)

Flera organisationer vädjar: Behåll Läkemedelsboken 1851

Representanter för inte mindre än 17 organisationer skriver en vädjan till Läkemedelsverket och regeringen att behålla Läkemedelsboken.

(1 kommentarer)

Kökaos till medicinska kunskapsprovet 1851

Trycket på att få skriva det medicinska kunskapsprovet är enormt, trots att platserna har utökats. Det senaste teoretiska delprovet blev fullbokat på tio minuter. Nu införs prioriteringsregler för att skapa ett bättre system – men även de nya reglerna väcker kritik.

(0 kommentarer)

SFAM: Nationell reform för primärvården kan inte vänta 1852

Flera bra förslag på åtgärder men konkreta ställningstaganden i några centrala delar, som listningstak, saknas. Dessutom är omställningsplanen för långsam. Det är några av de synpunkter som framkommer i SFAM:s remissvar på Anna Nergårdhs delbetänkande.

(1 kommentarer)

DLF: Flera viktiga aspekter av en primärvårdsreform saknas 1852

Distriktsläkarföreningen är positiv till flera förslag i Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform«. Däremot anser man att flera viktiga aspekter saknas. Det framgår av föreningens remissvar.

(1 kommentarer)

Psykiater föreslås få ledande uppdrag 1853

Psykiatern Sofia Rydgren Stale föreslås bli ny andre vice ordförande i Läkarförbundet. Det uppger förbundets valberedning inför det kommande fullmäktigemötet. Valberedningen föreslår också omval av förbundets nuvarande ordförande, Heidi Stensmyren.

(1 kommentarer)

Ove Andersson slutar i styrelsen 1853

Styrelseveteranen, och nuvarande andre vice ordförande i Läkarförbundet, Ove Andersson fanns inte med i valberedningens förslag på ny förbundsstyrelse inför det kommande fullmäktigemötet. Nu väljer han att inte ställa upp för omval.

(0 kommentarer)

Efter avhoppen och kritiken - RMV lägger locket på 1854

Hur går Rättsmedicinalverket (RMV) vidare efter turbulensen kring de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande? Tunga rättsmedicinska experter vill se en oberoende utredning – men myndighetens ledning vill inte uttala sig om läget.

(5 kommentarer)

Krönika

»Senare på natten … ensam släpper jag fram sorgen över någon annans barn.« 1863

I jobbet som läkare händer det att människor dör, man vänjer sig och händelserna lämnar få spår. Men att barn dör kan man inte vänja sig vid, utan minns varje enskilt fall, skriver Jakob Ratz Endler i sin krönika.  

(5 kommentarer)

Kultur

»… för att befria oroliga sinnessjuka från deras olidliga ångest« - Rapportering om lobotomi i svenska dagstidningar under 1940- och 50-talen 1906

Lobotomi eller leukotomi är ett hjärnkirurgiskt ingrepp som vill bota eller lindra schizofreni, svår ångest och oro eller andra psykiska sjukdomar. Metoden användes flitigt i Sverige under 1940- och 50-talen.Thomas Skoglund, neurokirurg i Göteorg, har undersökt rapporteringen om lobotomi i den tidens morgontidningar: först hyllande, därefter alltmer omvärderande.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Vi opererar alla vi hinner, helt enkelt« 1909

Plastikkirurgen Malin Hakelius från Uppsala har opererat personer med medfödda ansiktsmissbildningar, framför allt läpp-, käk- och gomspalt, inom ramen för Operation Smile, en ideell verksamhet grundad 1982.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år 1865

»… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.«

(2 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Carolina Widinghoff 1865

Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg - Ökar möjligheterna att behandla spelberoende – omregleringen av svensk spelmarknad hjälper till 1866

Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande.

(1 kommentarer)

Nya rön

Minskat behov av operation efter digital artrosbehandling 1868

Efter sex veckor med ett digitalt behandlingsprogram ville 31 procent av 458 individer med knä- eller höftartros inte längre genomgå operation. Studien stärker evidensen kring vikten av att patienter med artros först erbjuds grundläggande icke-kirurgisk behandling.

(1 kommentarer)

Fettcellers antal minskar inte efter viktnedgång 1868

Fettcellsantalet ökar i samband med viktuppgång men förblir oförändrat efter viktnedgång. Det visar en studie som undersökt hur fettcellsantalet förändras över mycket lång tid hos vuxna individer.

(1 kommentarer)

Lovande rön för kvinnor med BRCA-muterad ovarialcancer 1869

En studie visar resultat talande för en synnerligen god effekt av olaparib som underhållsbehandling för de patienter med nydiagnostiserad BRCA-muterad HGOC som svarat på platinabaserad kemoterapi. Möjligheten finns nu att tumörprogress kan skjutas upp många år för flertalet patienter.

(0 kommentarer)

Upptäckt av reninsubstrat kan leda till ny behandling för njursjukdom 1869

För vissa njursjukdomar, som C3-glomerulopati, finns i dag ingen effektiv behandling. Men upptäckten av ett nytt fysiologiskt substrat för renin och en ny mekanism där komplement aktiveras genom reninmedierad klyvning av C3 kan möjliggöra ny behandling av dessa njursjukdomar.

(0 kommentarer)

Översikt

Spelberoende är en högaktuell diagnos - Snabba internetspel om pengar har stor beroendepotential – KBT ger god effekt 1870

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling.

(0 kommentarer)

Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK - Erfarenheter från Stockholms Län 1880

Stora framsteg har skett vad gäller strokeprofylax vid förmaksflimmer. Efter ett gradvis införande är NOAK-behandling nu etablerat som förtahandsval för strokeprofylax vid förmaksflimmer i Stockholms län. Detta har bidragit till att uppnå nationella behandlingsmål samt en markant minskning av strokeinsjuknandet.

(0 kommentarer)

Rapport

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården - Grönt, gult eller rött ljus – nya rekommendationer från Programråd Strama ger vägledning för handläggning 1876

Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!