Annons
Annons Annons

Nr 47/2017

Inledare

Arbetsvillkoren för läkare ämne för ministern 1987

I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primärvårdsutredaren Anna Nergårdhs uppdrag och läkares arbetsvillkor.

(0 kommentarer)

Signerat

Traditionell facklig förhandling ger resultat 1989

»Arbetsgivaren kan inte längre i tysthet skriva bort övertidsersättningen.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! En arrogant organisation 1998

Den europeiska läkemedelsorganisationen EMA:s attityd mot forskare riskerar att isolera organisationen från den akademiska världen. EMA blir okunnigt och kommer att dölja sin okunnighet bakom en än mer komplicerad byråkrati, skriver Per Aspenberg.

(4 kommentarer)

Tonvis med diklofenak i våra vatten – regeländring behövs 1998

Varje år släpps flera ton diklofenak ut i sjöar och vattendrag. I Stockholms läns landsting är receptförskrivningen av diklofenak lägre än i de flesta andra landsting. Även den totala mängden försåld diklofenak är låg. Lägre förskrivning på recept verkar inte leda till en ökad receptfri konsumtion, konstaterar Läkemedelsverket.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Vi har inte en fullgod patientsäkerhet« - Krislarm från Sunderby sjukhus: 1991

Återigen kommer krislarm från Sunderby sjukhus i Luleå. Bristen på vårdplatser beskrivs som akut. I måndags upptogs platserna på två vårdavdelningar av utskrivningsklara patienter.

(0 kommentarer)

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen 1991

Efter en debattartikel i Läkartidningen ser nu Rättsmedicinalverket över metoden med magnetkameraundersökning av knäled vid åldersbedömningar. Dessutom skjuts en fördjupad studie om åldersbedömning med magnetkameraundersökning på framtiden.

(1 kommentarer)

Läkare samlar sig för eget #metoo 1991

Kvinnliga läkare visar stort intresse för att delta i ett eget upprop i #metoo-kampanjen. På bara några dagar har 500 nya medlemmar anslutit sig till en Facebook-grupp där frågan diskuteras. 

(0 kommentarer)

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål 1992

Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys.

(1 kommentarer)

Hållbara argument både för och emot dödshjälp - Statens medicinsk-etiska råd: 1992

Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord behöver tydliggöras och baseras på befintlig forskning och fakta. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu publicerar en rapport om kunskapsläget kring dödshjälp.

(3 kommentarer)

Socialminister Annika Strandhäll: - »Villkoren för läkare ska vara överkomliga« 1994

Sjukskrivningarna ökar bland hälso- och sjukvårdens personal. Samtidigt ökar kraven på vårdens tillgänglighet och effektivitet – inte minst inför valet. Hur ska hon få ihop det? Annika Strandhäll är socialminister sedan i somras, med en lång facklig bakgrund och fokus på personalfrågan.

(4 kommentarer)

Krönika

»... som Fångarna på fortet-celler med uppgifter att klara under tidspress.« 2001

Något är skevt i systemet när man så ofta måste kliva utanför sitt inlärda fundament och därför önska att man från början blivit lärd att arbeta avskalat med en gnutta ofarligt slarv och utan för mycket tidskrävande empati, funderar allmänläkaren och vårdcentralsdoktorn Sara Åkerberg i sin krönika.

(6 kommentarer)

Kultur

Hans Rosling skrev sin självbiografi i kapp med tiden 2046

Läkaren, forskaren och folkbildaren Hans Rosling gick bort den 7 februari i år. Under sin sista tid i livet skrev han tillsammans med journalisten Fanny Härgestam sina memoarer, en berättelse om hur han kom att förstå världen och samtiden. Läkartidningen publicerar några korta utdrag ur boken.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Han informerar om skadorna efter kvinnlig könsstympning 2049

Johannes Leidinger, specialist i obstetrik och gynekologi samt fostermedicin, har regelbundna informationskvällar för sjukvårdspersonal och allmänhet om kvinnlig känsstympning. »I min specialitet är det praktiskt taget omöjligt att inte komma i kontakt med problematiken även här i det svenska vardagslivet«, säger han.   

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Josefin Lysell 2003

Josefin Lysell har skrivit en artikel om psoriasis hos barn och ungdomar. Även hos barn finns risk för samsjuklighet, och psykisk samsjuklighet med depression och ångest har visats vara mer uttalad inom gruppen med debut av psoriasis i unga år än vid debut i vuxen ålder.

(0 kommentarer)

Reflexion

Lika inför lagen 2003

»Kan den EU-utbildade läkaren förväntas göra rätt i Sverige? Tänk om det som var rätt i ett land inte är det i ett annat?«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Inflammation och ateroskleros – sista pusselbiten är på plats - Inflammation är en aktör vid ateroskleros: nya fynd kan ge ny måltavla för effektiv läkemedelsterapi 2004

Inflammation är inte bara en markör vid ateroskleros, utan en aktiv del av patogenesen. Fynd från studien CANTOS har visat att man genom att behandla inflammation (med en monoklonal antikropp mot interleukin-1-beta) också uppnådde kardiovaskulär prevention. 

(14 kommentarer)

Nya rön

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom 2006

Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer.

(0 kommentarer)

Inga bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom är lindrigare hos äldre 2006

Inga bevis hittades för att inflammatorisk tarmsjukdom skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre, och det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper, enligt en registerstudie.

(0 kommentarer)

Temainledning

Komplexa diagnoser med samsjuklighet 2009

På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar - Nya rön om samsjuklighet till atopiskt eksem 2010

Barn med eksem har en ökad risk för att utveckla IgE-sensibilisering, födoämnesallergi, astma och rinit. Huruvida icke-allergiska sjukdomar är associerade med atopiskt eksem eller inte är dock fortfarande oklart.

(0 kommentarer)

Psoriasis med debut i barndom och ungdom - Risken för samsjuklighet och påverkan på livskvaliteten måste uppmärksammas 2013

Psoriasis kan debutera i alla åldrar, och debut i barndom/ungdom är inte ovanlig. Psoriasis hos barn och ungdomar skiljer sig till viss del kliniskt och genetiskt från psoriasis hos vuxna. Samsjuklighet med artrit, övervikt, inflammatorisk tarmsjukdom och psykiska besvär har visats också inom barnpopulationen med psoriasis.

 

(0 kommentarer)

Psoriasis är en hudsjukdom med många ansikten - Symtombild och svårighetsgrad skiftar, systemisk samsjuklighet kan ge allvarliga konsekvenser 2016

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med olika kliniska varianter. Den yttersta orsaken är ännu okänd, men ärftligheten är stark. Aktuell forskning har gett ny kunskap som banat väg för ny och effektiv behandling. Psoriasis är förknippad med betydande samsjuklighet.

(0 kommentarer)

Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare - Tidig diagnostik viktig för rätt omhändertagande 2020

Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas.

(0 kommentarer)

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande - Bättre förståelse av den molekylära sjukdomsmekanismen kan ge fler och bättre verktyg för behandling 2022

Patogenesen vid atopiskt eksem är ett samspel mellan defekt hudbarriär och abnormt immunsvar. Orsaken kan vara genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Inom en snar framtid kan förhoppningsvis bättre behandling erbjudas även av de svårare formerna av atopiskt eksem.

(0 kommentarer)

Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel - Terapiarsenalen har förändrats dramatiskt – nya läkemedel kan ge helt läkt hud till fler patienter 2026

Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!