Annons
Annons Annons

Nr 48 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Lögn, för­bannad lögn och statistik 2139

»Studier är belastade med svagheter som begränsar vilka slutsatser som kan dras.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet - 38 procent av gravida kvinnor i Sverige är överviktiga eller feta 2152

I dag är 38 procent av kvinnor som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet. Jämfört med normalviktiga har de ökad risk för en rad graviditets- och förlossningskomplikationer. Populationsbaserade randomiserade studier av interventioner för att förbättra graviditetsutfallen hos feta kvinnor är angelägna.

(0 kommentarer)

Nya rön

Kirurgi vid spinal stenos förbättras inte av fusion 2154

En avhandling med målet att utvärdera vilken kirurgisk metod för lumbal spinal stenos som ger minskad smärta och ökad funktion visade att dekompression med samtidig fusion inte ger ett bättre resultat än enbart dekompression, oavsett om degenerativ spondylolistes förekom preoperativt eller inte.

(0 kommentarer)

Schizofrena riskerar för tidig död 2154

Patienter med schizofreni löper kraftigt ökad risk att avlida i förtid, visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Det är 3,6 gånger vanligare att individer med schizofreni dör i förtid på grund av kardiovaskulär sjukdom jämfört med befolkningen i stort.

(0 kommentarer)

Dålig tandhälsa associerad med kardiovaskulär ohälsa 2155

I en ny avhandling från Uppsala universitet har ett samband mellan tandhälsa, kardiovaskulära riskfaktorer och kliniskt utfall bland patienter med redan känd kranskärlssjukdom påvisats.

(0 kommentarer)

Födelsevikten påverkade dödligheten upp till vuxen ålder 2155

Individer med låg födelsevikt i förhållande till gestationsålder löper en signifikant ökad risk att dö i förtid upp till vuxen ålder, enligt en dansk nationell studie. Jämfört med normalgruppen löpte individer i gruppen »liten« en mer än fyrfaldigt större risk att dö under de första dagarna.

(0 kommentarer)

Översikt

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn - Kompetent omhändertagande kan minska riskökningen 2156

Fetma hos en gravid kvinna innebär ökad risk för missbildning hos fostret och för gestationsdiabetes, preeklampsi, prematur förlossning och intrauterin fosterdöd. Öppningsskedet under förlossningen är förlängt hos kvinnor med BMI >30, men krystskedet är snabbt.

(3 kommentarer)

Fallbeskrivning

Brugadas syndrom – sällsynt orsak till synkope och plötslig död 2160

Så sent som 1992 beskrevs Brugadas syndrom, ett tillstånd med EKG-avvikelser och ökad risk för synkope och plötslig död. ICD, implanterbar defibrillator, är idag den enda beprövade behandlingsmöjligheten.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt - Riktlinjer för behandling vid typ 2-hjärtinfarkt saknas helt 2163

Hur typ 2-hjärtinfarkt behandlas i klinisk praxis i Sverige i dag är okänt och riktlinjer saknas helt. I en studie undersöktes förekomst av typ 2-hjärtinfarkt samt skillnader mellan typ 2- och typ 1-hjärtinfarkt vad gäller bakgrundskaraktäristik och behandling.

(0 kommentarer)

Signerat

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående! 2143

»I vårdens alla övergångar mellan vårdgivare, vårdnivåer och mellan olika vårdavdelningar, är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: - Hjälp till rökstopp prioriteras 2145

Personer med astma och KOL som röker behöver insatser från hälso- och sjukvården för att sluta röka, skriver Christina Broman och Olivia Wigzell. Socialstyrelsens mål är att minst 95 procent av alla rökare med astma och KOL bör erbjudas rökavvänjning.

(0 kommentarer)

Fel och farligt att fragmentera högspecialiserad vård 2171

Det finns en fara i att endast titta på enskilda diagnoser inom små de verksamheterna, skriver denna författargrupp som vill skicka viktiga synpunkter till utredningen om högspecialiserad vård.

(3 kommentarer)

Apropå! Debatten om livsuppehållande behandling - Juridiken klarnar, men … 2172

Kerstin Hulter Åsberg och Eva Kumlien skriver apropå debatten om livsuppehållande behandling att ett oberoende medicinskt–juridiskt råd bör inrättas.

(0 kommentarer)

Väl godkänt till kurs i akutsjukvård 2172

AT-läkare som gått Region Skånes kurs i akutsjukvård integreras snabbare i verksamheten och kan direkt omsätta sina kunskaper i praktiken, skriver Eric Dryver och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Jens Enoksson, chefläkare i Region Skåne: - »Det finns inget B-lag för flyktingar« 2146

Vilken vård har asylsökande rätt till? Vad kan man som läkare göra i den flyktingsituation som råder? Två av de frågor som drygt hundra läkare och läkarstudenter i Malmö i förra veckan sökte svar på.

(1 kommentarer)

Första året med sifferlöst avtal: - Läkarförbundet har begärt central förhandling om årets löneöversyn 2148

Läkarförbundet har begärt central förhandling med Sveriges Kommuner och landsting. 

(1 kommentarer)

Utredningen om den högspecialiserade vården: - Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården 2148

En ökad koncentration av komplicerade ingrepp skulle leda till hundratals sparade liv per år. Det anser utredningen om den högspecialiserade vården, som föreslår en ny process för nivåstrukturering som ska ersätta nuvarande rikssjukvård.

(0 kommentarer)

Terroristattackerna i Paris har varit en stor prövning för sjukvården 2149

Ambulanspersonal tog hand om skadade när angreppen fortfarande pågick, och sjukhusen fick ta emot över 400 drabbade. Men enligt chefläkarna var personalen väl förberedd.

(0 kommentarer)

Läkekonst långt från kliniken 2150

När ambulansen inte når fram och mobilen kanske inte har täckning ställs läke­konsten på prov. Advanced Wilderness Life Support är en fortbildningskurs där läkare lär sig medicinskt omhändertagande i vildmarksmiljö. Läkartidningen var med när kursen för första gången gavs i Stockholm.

(0 kommentarer)

Kultur

Doktor Waldenström – och Carl Larssons sista veckor 2174

En lindrig stroke blev början till slutet för målaren Carl Larsson. Han dog av en ny stroke några veckor efter de första symtomen. Hans läkare, dr Johan Waldenström, kunde inte bota, men kanske lindra och trösta under den sista tiden. 

(1 kommentarer)

Krönika

Superkraften 2175

Ny teknologi och smart apparatur ger läkaren de extra ögon som han eller hon har saknat för att känna sig som någon i besittning av superkrafter. Förutom självkänslan blir också behandlingen bättre, liksom patientsäkerheten. Till och med patienten kan se vad som händer, berättar Jakob Ratz Endler.

(1 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!