Annons
Annons Annons

Nr 48/2017

Inledare

Riga ny favorit bland läkarstudenterna 2055

»Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.«

(0 kommentarer)

Signerat

Förminskandet av kvinnor helt oacceptabelt 2057

»Varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande sär­behandling under läkarstudierna.«

(1 kommentarer)

Debatt

Dryga böter i Danmark – men troligtvis inte i Sverige 2069

Det är viktigt att inte sprida onödig rädsla för åtal och sanktioner bland läkare, anser Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Med insyn i IVO:s arbetssätt och utifrån tillgänglig information bedömer de att händelser inom vården liknande den som väckt uppmärksamhet i Danmark inte hade lett till åtal i Sverige. 

(1 kommentarer)

Anhörigveto försvårar organdonation 2070

Svenskar är synnerligen villiga att donera organ, men dåliga på att tillkännage sin donationsönskan. Enligt nuvarande lagstiftning tillfrågas då de anhöriga. Jag är inte ensam om att föreslå att anhöriga ska befrias från organdonationsbeslut, skriver Kjell Barlöv.

(3 kommentarer)

Kroniskt trötthetssyndrom – ett omöjligt läkaruppdrag? 2070

Dagens hantering av försäkringsmedicinska intyg vid ME/CFS är kontraproduktiv. Det krävs en förändring om man verkligen vill satsa på denna patientgrupp, skriver Indre Bileviciute-Ljungar.

(4 kommentarer)

Nyheter

Psykiatrin får mjukstart med ny lag - Utskrivningsklara patienter: 2058

Först skulle psykiatrin få ett sabbatsår när den nya lagen om utskrivningsklara patienter införs vid årsskiftet. Nu inkluderas all vård – men psykiatrin får ändå en mjukstart.  

(0 kommentarer)

»Det är viktigt att våga berätta« - Heidi Stensmyren om #metoo: 2058

»Våga prata om sexuella trakasserier. Och våga vända dig till oss i facket om du har blivit utsatt.« Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i kölvattnet av #metoo-kampanjen.

(1 kommentarer)

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare 2058

Regeringen lägger nu fram förslaget om en bastjänstgöring som gemensam introduktion till läkares specialisttjänstgöring. Äntligen, tycker såväl Läkarförbundet som Sylf: »Det har känts som att Socialdepartementet vaktar det här som kronjuvelerna«, säger Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.

(4 kommentarer)

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning 2059

Med onsdagens besked om bastjänstgöring har långbollen kring en ny läkarutbildning nu satts i rullning. En referensgrupp har tagit fram ett förslag på examensbeskrivning för en sexårig läkarutbildning. Riksdagen väntas fatta beslut i sommar – sedan måste lärosätena bygga om sina läkarprogram från grunden. 

(4 kommentarer)

»Framtidens medarbetare måste vara med på tåget« - SLF Students nya ordförande: 2060

André Hermansson valdes i helgen till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF Student. Han tar över efter Alexander Tejera.

(1 kommentarer)

Ny information om biosimilarer ger hopp om sänkta kostnader 2060

Nu har TLV och Läkemedelsverket tagit fram producentoberoende information för sjukvården om så kallade biosimilarer. Syftet är att bidra till lägre behandlingskostnader för biologiska läkemedel – vilket innebär att fler patienter kan få tillgång till behandling.

(0 kommentarer)

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas 2060

Regeringen har fattat beslut i frågan om en ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor. Förslaget som nu läggs fram innebär att etikprövningen samlas i en nationell myndighet med sex regionala styrelser.

(0 kommentarer)

Västra Götalandsregionen startar digital vård 2061

Primärvården i Västra Götalandsregionen tar upp den digitala kampen med de privata vårdgivarna. Till årsskiftet kan regionens egen lösning för virtuell vård vara fullt utrullad till invånarna.

(1 kommentarer)

»Utlandsstudenter berikar den svenska sjukvården« 2062

I Riga har de svenska läkarstudenterna gått från ett 20-tal till över 300 på tio år, och nyligen startades en facklig lokalförening. Läkartidningen åkte dit för att ta reda på varför utbildningsorten har blivit så populär bland svenskar.

(0 kommentarer)

Färre pluggar till läkare utomlands 2067

Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.

(0 kommentarer)

Krönika

»En timmes flygresa bort finns alla moderna behandlingsmöjligheter, men de kunde lika gärna ha varit på en annan planet.« 2073

En klen tröst i hopplösheten var att den terminalt sjuke patienten inte skulle ha överlevt ens i det tekniskt mest avancerade land. Men nu fördes brytpunktssamtalet i Dili på Östtimor och man ville kanske inbilla sig att alla moderna behandlingsmöjligheter bara en timmes flygresa bort skulle ha gjort någon skillnad.

(0 kommentarer)

Kultur

Franckenius – alkemisten som lärde ut läkekonst 2106

Uppsalaprofessorn Johannes Franckenius var botanist, alkemist – och lärare för läkarstudenter i medicinsk kemi för 400 år sedan. Alkemin blev ett verksamt medel, med guldmakeri och de vises sten, »Lapidus philosophicum«, som centrala begrepp i hans undervisning om hemligheternas hemlighet.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Att få se patienten bli helt frisk gör mitt arbete fantastiskt roligt« 2109

ST-läkaren och forskaren Charlotte Hedin, Karolinska universitetssjukhuset Solna, fick Europeiska gastroenterologsällskapets prestigefyllda utmärkelse »Rising star«. Hon hämtade sitt pris i Barcelona just som uppståndelsen kring Kataloniens självständighetssträvanden pågick som häftigast i staden.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Tomas Bro 2075

Tomas Bro, ST-läkare vid ögon­mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, har skrivit en artikel om hur regionala skillnader i synen på »off label«-användning gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar kraftigt mellan olika landsting.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ökat fokus på fysisk hälsa hos psykossjuka 2075

»… gapet i medel­livslängd mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt ökar …«

(2 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Minimalinvasiv mitralis­­kirurgi i varje operatörs hand? - Inte självklart att alla svenska hjärtkirurger ska tillämpa tekniken – adekvata operationsvolymer krävs för goda resultat 2076

Minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi är en komplex procedur. Därför krävs koncentrering till ett fåtal kirurger. Fördelarna med tekniken är minskad blodförbrukning, kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. Samarbeten med etablerade centrum bör övervägas vid nyetablering för att förkorta inlärningskurvan och inte riskera patientsäkerheten.

(0 kommentarer)

Nya rön

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention 2078

Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom.

(3 kommentarer)

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär 2078

De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården.

(0 kommentarer)

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport 2079

Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi.

(0 kommentarer)

Översikt

Öga för öga? - Olika syn på förskrivning »off label« ger stora regionala skillnader i behandling vid sjukdom i gula fläcken 2080

I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi - Mindre kirurgiskt trauma kan ge färre komplikationer och snabbare återhämtning 2084

Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

(0 kommentarer)

Rapport

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp - Visar en bra bild av hur läkemedlen används – patienten kan följas i den kliniska vardagen 2088

Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!