Annons
Annons Annons

Nr 49–50 2013

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkare är också läsare 2211

»Med min bakgrund som journalist med intresse för hälsofrågor och med den fasta uppfattningen att läkare också är läsare tyckte jag att det var dags att modernisera och förändra.«      

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

P-piller och blodpropp – igen - Nyttan överväger risken – men långverkande preventivmetoder ger låg risk 2227

Nya studier bekräftar tromboembolisk risk vid användning av p-piller. Fördelarna bedöms fortfarande överväga riskerna. P-piller erbjuder ett mycket bra skydd mot ett flertal cancerformer. Användning av långverkande preventivmedel (implantat, »spiraler«) innebär många fördelar och låg risk.

(0 kommentarer)

Nya rön

Sömnbrist hos kirurger påverkade inte operationer 2228

Nära 3 000 galloperationer utförda av kirurger som arbetat natten innan – och som således inte fått sova – har jämförts med över 8 000 galloperationer utförda av kirurger som inte opererat natten innan och som – får man förmoda – sovit normalt.

(0 kommentarer)

Inget samband mellan Pandemrix och neurologiska eller immunrelaterade sjukdomar – förutom narkolepsi 2228

 

Cirka 3,3 miljoner vaccinerade och ca 2,5 miljoner ovaccinerade individer ingick i den svenska studien som undersökt influensavaccinet Pandemrix samband med neurologiska och immunrelaterade sjukdomar. Något samband sågs inte – förutom för narkolepsi.

 

(3 kommentarer)

HIV ökar risken för stroke 2229

En studie från Tanzania visar att HIV-infektion, oavsett behandling, är en oberoende riskfaktor för stroke. Studien är publicerad i Lancet Global Helth.

(0 kommentarer)

Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning 2229

I en experimentell studie upplevde friska försökspersoner minskad smärta och ökad njutning vid beröring efter att de använt en placebo-nässprej som de trodde skulle ge dessa effekter.

(0 kommentarer)

Originalstudie

P-piller, kirurgi och gipsning ger hög risk för venös trombos hos kvinnor - Bättre profylax behövs vid kirurgiska ingrepp, visar fall–kontrollstudie 2233

Operation, gipsning och kombinerad hormonell antikonception associerades med mycket höga risker för venös blodpropp (förstagångsinsjuknande) i en fall–kontrollstudie av 18–64-åriga kvinnor. Resultaten talar också för att rekommendationerna för trombosprofylax i samband med operation och gipsning är otillräckliga och bör ses över.

(0 kommentarer)

Översikt

Många symtomskalor håller inte måttet - Granskning av skattningsmetodiken 2238

En granskning av symtomskalor visar att många inte klarar de krav som måste ställas för att de ska fungera för direkta nivåbestämningar, symtomförändringar och jämförelser med andra symtom.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Minimalinvasiv implantation av mekanisk hjärtpump - Gott resultat vid det första ingreppet i Sverige 2242

Erfarenheterna av den första minimalinvasiva implantationen av en miniatyriserad hjärtpump i Sverige redovisas i en fallbeskrivning.

(0 kommentarer)

Rapport

HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes - Samordnat införande i Sverige januari 2014 2246

Från den 1 januari 2014 införs i Sverige användning av HbA1c för diagnostik av diabetes typ 2. Vårdens huvudmän rekommenderas att uppdatera lokala vårdprogram och informera om metodens fördelar och nackdelar.

(2 kommentarer)

Signerat

NOD ska samla patienters läkemedelsbehandling 2215

 »Tanken är att både förskrivna preparat och patientens egenmedicinering ska registreras och visas i NOD.«

(1 kommentarer)

Debatt

Lagen inget hinder för vårdpersonal att ta del av patientuppgifter 2216

Varken domstol eller tillsynsmyndighet har uttalat att hälso- och sjukvårdspersonal inte får ta del av patientuppgifter för att följa upp bedömningar och insatser. Vi vill med denna artikel förtydliga rättsläget om hur patientuppgifter får hanteras.

(9 kommentarer)

Apropå! Fall av rattfylleri där de inblandade tagit zolpidem - Utredning av zolpidems nytta och risker pågår 2217

De europeiska läkemedelsmyndigheterna genomför en förnyad granskning av nytta och risker med zolpidem. Det skriver Jane Ahlqvist Rastad, Läkemedelsverket, i ett svar till Clas Sjöberg.

(0 kommentarer)

Patientmakt och patientpakt 2249

Med en välinformerad, respekterad och allierad patient skulle vi definitivt få fler nöjda patienter, skriver Johan Lökk.

(1 kommentarer)

Säker och god vård vid universitet 2251

Uppsala universitet har rutiner och kvalitetssäkringssystem för en vård som är intimt sammanflätad med och styrd av forskningens villkor, skriver Annika Lindahl Norberg och Louise von Essen.

(0 kommentarer)

Forskning på BVC - Deltagande i nationella studier bör skrivas in i avtalen 2252

För att säkerställa att nationella forsknings- och utvecklingsprojekt kan genomföras i primärvården även under vårdvalets förutsättningar anser författarna att deltagande i nationella studier bör skrivas in i avtalen med huvudmännen.

(0 kommentarer)

Ökad förskrivning av azitromycin: - Nya rekommendationer på väg vid bakteriellt orsakade sexuellt överförda infektioner 2253

Bakteriellt orsakade sexuellt överförda infektioner kommer att avhandlas under 2014, meddelar Smittskyddsinstitutet.

(0 kommentarer)

Skamligt med sämre sjukvård för personer med nedsatt autonomi 2253

De som bor i LSS-gruppbostäder får en sämre hälso- och sjukvård än andra. Förbundet måste reagera, skriver Karl Grunewald.

(0 kommentarer)

Nyheter

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger 2218

Under sensommaren bröt en oväntad epidemi av Ockelbosjuka ut i Lövånger – flera hundra kilometer längre norrut än normalt. Tack vare observanta distriktsläkare, en myggsamlande läkarstudent och nya analysmetoder kunde det myggburna viruset snabbt identifieras och isoleras.

(0 kommentarer)

Organ till salu - men till vilket pris? 2221

Du misstänker att din patient planerar att åka utomlands för att köpa en njure. Hur bör du agera och vilken roll spelar svenska läkare i den globala organhandeln?

(1 kommentarer)

6 favoriter från stämmoprogrammet 2222

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren  väljer tre favoriter på Medicinska rikstämman.

(0 kommentarer)

Årets bästa artiklar - Misstro mot vaccinationer tema i vinnande artikel 2222

Under riksstämman delar Läkartidningen som vanligt ut priset för årets bästa artiklar. En av dem som belönas är Anders Lindberg, som skrivit en tänkvärd artikel om hur vården bör bemöta misstron mot vaccinationer.

(0 kommentarer)

Vi måste prata om det! - Uppskattat med samtal om svåra händelser – men svårt hinna med 2223

»Människor som får prata under sansade och organiserade former om sådana här saker har lättare att bete sig vettigt mot varandra och bete sig vettigt mot sina patienter.«

(0 kommentarer)

Efter en vårdskada - Att oavsiktligt skada gör ont – även personal behöver läka sår 2224

»Jag hade kunnat göra likadant. Jag förstår så innerligt väl hur du känner dig. Omständigheterna gjorde att det var just du.« Så skulle Magna Andreen Sachs vilja att läkare bemötte kolleger som varit inblandad i en vårdskada.

(0 kommentarer)

Läkarförbundets fortbildningsenkät: - Fler läkare har en individuell fortbildningsplan 2226

Allt fler läkare har en individuell fortbildningsplan, och de som har en plan får mer fortbildning. Sammantaget fortsätter trots det den tid som läkare ägnar åt fortbildning att minska.

(0 kommentarer)

Ånstrand ordförande för etiskt råd 2226

Tidigare S-politikern Claes Ånstrand blir chef över ett nytt etiskt råd för offentligt finansierad vård och omsorg. Syftet är att öka allmänhetens insyn och underlätta medborgarnas möjligheter att välja vård av hög kvalitet.

(0 kommentarer)

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget 2226

Centrum för rättvisa har tillsammans med tre anhöriga stämt Landstinget i Uppsala län för brott mot sekretesslagen. Landstinget har nu kommenterat stämningen på sin webbplats.

(1 kommentarer)

Kultur

Charlotte Yhlén – första svenskan att ta läkarexamen - Hon måste flytta från Sverige för att få arbeta som doktor 2254

Charlotte Yhlen (1839–1919) var den första svenska kvinnan att ta läkarexamen. Men när hon ville tillämpa sina kunskaper genom att arbeta som doktor i Sverige fick hon inga jobb. Efter flera försök gav hon upp, flyttade till USA och blev en skicklig och omtyckt läkare. Bara äktenskapet kunde sätta stopp för den framgångsrika yrkeskarriären.

(1 kommentarer)

Läkaren Borodin tålde inte se blod – men skrev underbar musik 2256

Aleksandr Borodin (1833 - 1887) var läkare och professor i kemi vid universitetet i S:t Petersburg. Som vetenskapsman var han världsberömd men läkaryrket passade honom inte särskilt bra eftersom han hade svårt för att se blod, sår och lidande. Däremot var han en begåvad kompositör och skrev underbar musik. Stockholmsläkaren Eddie Persson skriver i Läkartidningen om Borodins liv och verksamhet, och han föreläser också i ämnet vid Medicinska riksstämman. 

(0 kommentarer)

Recension

Att vilja dö förutsätter något att dö ifrån - Tre aktuella böcker om självmord 2256

Tre nya böcker om suicid berättar om aktuellt vetande och gängse teorier om självmord. Psykiatriker och psykologer, kliniker och en intresserade lekmän kan alla ha nytta av böckerna. Recensent är Hanna Edberg, specialist i psykiatri, ST-läkare i rättspsykiatri, vid Rättspsykiatri Vård Stockholm, Rättsmedicinalverket. 

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!