Annons
Annons Annons

Nr 49-50/2017

Inledare

Övergrepp och dåligt bemötande ska åtgärdas direkt 2115

»Det mönster som framkommer är en befäst tystnadskultur där kränkningar och övergrepp får ske i det öppna utan konsekvenser. Studenterna berättar om en skam över att inte ha sagt ifrån och om en rädsla för hur en markering skulle ha påverkat deras möjlighet att bli en framtida kollega.«

(0 kommentarer)

Signerat

Framtida BT behöver granskas externt 2117

»I arbetet med BT får vi inte göra om samma misstag som man gjorde när AT-föreskriften skrevs.«

(0 kommentarer)

Debatt

Gunnar Akner om digitaliseringar inom vården: - Farliga förhoppningar om massiva besparingar 2128

Digitaliseringar inom hälso- och sjukvården bör underställas krav på vetenskap, empiri och etik. Utvecklingsarbetet bör förläggas till universitet och högskolor, skriver Gunnar Akner, ett drygt år efter »McKinsey-rapporten« om värdet av digital teknik i den svenska vården.

(0 kommentarer)

Blivande psykiatrer behöver utbildning i integrativ kunskapssyn 2128

Utbildning i integrativ kunskapssyn fyller en viktig funktion. Inte minst eftersom diskussionsklimatet mellan olika psykoterapeutiska skolor och psykiatriska metoder många gånger är bistert, skriver Per Magnus Johansson och Claudia Fahlke.

(13 kommentarer)

Arbetet mot kärnvapen är fortfarande en läkaruppgift 2130

Läkarrörelsen mot kärnvapen har för andra gången fått Nobels fredspris – eller har i alla fall stor del i priset, skriver Gunnar Westberg och konstaterar samtidigt att det fortfarande är en läkaruppgift att förebygga kärnvapenkrig.

(0 kommentarer)

Nyheter

»Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet« - Läkarstudenter vittnar om trakasserier: 2118

10 400 kvinnliga läkare har skrivit på uppropet #utantystnadsplikt om sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering inom läkarkåren. En verklighet som inte bara de yrkesverksamma läkarna möter, utan även deras blivande kollegor. Läkartidningen kan i dag publicera vittnesmål från läkar- och sjuksköterskestudenter vid ett av landets lärosäten – #framtidenskollegor.

(1 kommentarer)

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt 2118

Nu samlar sig Sveriges kvinnliga läkare i ett gemensamt upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården. Uppropet är det hittills största sedan kvinnor inom yrkeskår efter yrkeskår gått samman för att vittna om sina upplevelser.

(24 kommentarer)

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram« 2118

»Det har varit superhemskt att ta del av berättelserna om alltifrån så kallade oskyldiga skämt till regelrätta övergrepp«. Det säger Anne Liljedahl, vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och en av dem som skrivit under uppropet #utantystnadsplikt.

(0 kommentarer)

»Det kan vara ett stort mörkertal« - Universiteten om läkarstudenternas vittnesmål: 2119

Som Läkartidningen kunde berätta på torsdagen vittnar många läkarstudenter om övergrepp, sexuella trakasserier och diskriminering. Men få konkreta fall når fakulteternas ledning, visar en enkät bland några av universitetens programansvariga.

(1 kommentarer)

Fortsatt långa väntetider till akutmottagningarna 2120

Medianväntetiden till en första läkarbedömning vid en akutmottagning i Sverige var under förra året nästan en timme. Men variationerna mellan olika delar av landet är stora. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

(1 kommentarer)

Norsk domstol: Fel att sparka spiralvägrande läkare 2120

Det var fel av en norsk kommun att avsluta samarbetet med en allmänläkare som på grund av religiösa skäl inte velat sätta in spiral som preventivmedel på patienter. Det slår den norska hovrätten fast i en dom.

(2 kommentarer)

4 000 kronor ska locka allmänläkare till Gävleborg 2120

Antalet regionanställda allmänläkare i Gävleborg behöver fördubblas. Nu har regionen bestämt att grundlönen ska höjas med 4 000 kronor för att göra jobbet mer attraktivt. Och hos grannen Dalarna har en liknande satsning börjat ge effekt.

(1 kommentarer)

Nya fynd öppnar för oral avföringstransplantation vid Clostridiumdiarré 2121

Att svälja kapslar med fryst donerad avföring förhindrade återfall i Clostridiumdiarré lika bra som avföringstransplantation direkt till tarmen, enligt en randomiserad studie i JAMA. En svensk expert på området beskriver fynden som ett genombrott.

(0 kommentarer)

Emy Maru kämpar för att få sin far fri 2122

Den 1 januari ska den svenska hjärtläkaren Fikru Marus rättegång återupptas. I fyra år och sju månader har han suttit frihetsberövad i Etiopien utan fällande dom. Emy Marus liv pendlar mellan hopp och förtvivlan. Och mitt i den juridiska mardrömmen försöker hon navigera mellan rollerna som dotter och nybliven läkare.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vet du om invandrare har svårt för fyrverkerier och smällare med tanke på krigserfarenheter?« 2133

Uppdraget efter pensioneringen gäller att träffa allmänläkare på möten, berätta om tortyrskador och visa bilder med utgångspunkt från olika patientärenden. Kristian Svenberg, läkare vid Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg, berättar om ett tungt ämne som lyser med sin frånvaro i svensk läkarutbildning.

(1 kommentarer)

Kultur

Från Ronneby till Mars - 80 år av forskning om biologiska rytmer 2166

Upptäckterna av molekylära mekanismer som styr dygnsrytmen belönades med 2017 års Nobelpris i medicin eller fysiologi. Forskningen har en förhistoria med svensk anknytning som sträcker sig 80 år tillbaka i tiden. Det första internationella mötet om biologiska rytmer hölls nämligen lördagen den 14 augusti 1937 på Ronneby brunn i Blekinge.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Vi är mot kärnvapen i kraft av vårt läkarkall« 2169

Andreas Tolf, ST-läkare på Akademiska sjukhuset, Uppsala, är ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen, och på plats i Oslo när Nobels fredspris överlämnas till ICAN, läkarnas internationella kampanj mot förintelsevapnen. »Viljan att driva den här frågan bottnar nog i samma drivkraft som får oss att vilja bli läkare«, förklarar han. 

(6 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Olof Bjerin 2135

Olof Bjerin, specialist­läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor tre fall av akut slapp myelit bland svenska barn, där man misstänker en koppling till enterovirus D68.

(0 kommentarer)

Reflexion

Medicinska rådgivare – goda, onda eller fula? 2135

"Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att medicinska rådgivare erhåller ersättning från försäkringsbolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden." 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Placeboeffekten är övervärderad - »Återgång till medelvärdet« kan förklara förbättring efter skenbehandling – men misstolkas ofta 2136

I alla studier där man följer en variabel som även påverkat valet av studieobjekt kommer man att få återgång till medelvärdet. Denna återgång tolkas ofta felaktigt som en placeboeffekt. Det är osannolikt att placeboeffekter har betydelse för långdragna eller intermittenta sjukdomar.

(7 kommentarer)

Nya rön

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre 2138

Träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnans funktion och kognitiv förmåga hos äldre. Det är slutsatsen av en ny avhandling.

(0 kommentarer)

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor 2138

Forskarna bakom en koreansk studie drar slutsatsen att rivaroxaban och warfarin har liknande effekt och säkerhet vid insättning inom 5 dagar efter ischemisk stroke. Men studien har svagheter och ger tyvärr inte heller någon vägledning om lämpligaste tidpunkt för behandlingsstart för antikoagulantia efter stroke.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn - Ansamling av fall under några veckor hösten 2016 2140

Vid misstanke om akut slapp myelit bör prov från likvor, feces och nasofarynx analyseras för poliovirus och andra enterovirus så tidigt som möjligt. Risken för bestående funktionsnedsättning är stor, och bara ett fåtal patienter blir helt återställda; dödsfall är dock ovanliga.

(2 kommentarer)

Rapport

Målstyrd antidotterapi vid reversering av dabigatran 2144

Antikroppsantidoten idarucizumab kan effektivt reversera antikoagulation orsakad av dabigatran, och behandling är indicerat vid svåra blödningar eller inför akut kirurgi.

(0 kommentarer)

Översikt

Pulmonell hypertension vanligt vid vänstersidig hjärtsjukdom - Kunskapsläget är dåligt – fler kliniska studier behövs 2148

Pulmonell hypertension är ett vanligt, allvarligt och komplicerande tillstånd vid vänstersidig hjärtsjukdom. Trots detta är kunskapsläget dåligt, och framtida kliniska studier med noggrann patientselektion är nödvändiga för att öka vår förståelse för detta tillstånd.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!