Annons
Annons Annons

Nr 51–52/2016

Inledare

Oroande bild av hur läkare har det på jobbet 2271

Läkartidningen har fått in lägesrapporter från nästan alla lokalföreningar inom Läkarförbundet och det är en oroande bild som visas upp.

(0 kommentarer)

Signerat

Vi kräver tryggare villkor för forskare 2273

»… i årets forskningsproposition försitter regeringen ett gyllene tillfälle att leverera.« 

(0 kommentarer)

Debatt

Patientorganisationer i etikprövning ‒ ett vådligt slag i luften 2284

Att utse en person som i EPN ska representera patientorganisationer riskerar att, tvärtemot EU:s goda intentioner, försämra patientinflytandet, anser Sven Wallerstedt.

(0 kommentarer)

Alla läkare måste behärska cellbiologins och biokemins språk 2284

Henrik Sjövall har två uppmaningar apropå det nya legitimationsgrundande kunskapsprovet. Till skrivningsmakarna i Umeå: Låt ribban ligga kvar! Till studenterna: Hem och läs på!

(16 kommentarer)

Stoppa anslag till forskare vars forskning inte kan reproduceras 2285

De allra flesta forskare är hederliga, men de som fuskar måste riskera avskräckande straff, skriver Tomas L Lindahl. Han efterlyser ett forskarsamhälle där de resultat som rapporteras verkligen prövas öppet.

(1 kommentarer)

Nyheter

Fem av åtta klarade kunskapsprovets praktiska del 2274

Den första omgången av det nya medicinska kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES är nu avslutad. Totalt klarade fem personer av 58 hela provet, både den teoretiska och den praktiska delen.

(4 kommentarer)

ST-läkare nobbar chefskap 2274

Sju av tio läkarstudenter kan tänka sig att bli chefer. Men ju längre fram i karriären de kommer, desto mindre lockar ett chefskap. Det visar en ny rapport från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

(0 kommentarer)

Larm på hjärtintensiven fungerade inte - Nya Karolinska i Solna: 2275

Nya Karolinska i Solna tvingas dra ned antalet patienter på hjärtintensiven eftersom de nya larmpanelerna inte fungerar. En allvarlig incident som inträffade i veckan har Lex Maria-anmälts.  

(3 kommentarer)

»Ingen svår eller märkvärdig operation« - Kirurgen som opererade Fikru Maru: 2276

Trots utmaningar med hygien, lokaler och utrustning gick operationen av Fikru Marus kollapsade lunga bra. Det säger Martin Silverborn, en av de läkare som under en blixtvisit utförde behandlingen på plats i Etiopien.

(1 kommentarer)

Fortsatt förfall för fortbildningen 2276

Sedan 2012 har specialistläkarnas tid tillägnad extern fortbildning minskat från 7,1 till 6 dagar per år, och de regionala skillnaderna är stora. Det visar Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät.

(2 kommentarer)

Läkare döms för dråp – som begåtts av en patient 2278

En psykiater i Frankrike har dömts skyldig till ett dråp som begåtts av en patient. Historien möter starka reaktioner. »Straff är inte konstruktiva om man vill förbättra vården«, säger en representant för ett psykiaterförbund.

(1 kommentarer)

Svensk läkare får tungt internationellt uppdrag 2278

Den svenska kirurgen Åsa Molde är ny medlem i International Fact Finding Commission i Bern, Schweiz. Kommissionen har i uppdrag att bevaka brott mot krigets lagar.

(0 kommentarer)

Läkaråret 2017 – det önskar sig lokalföreningarna 2280

Arbetsmiljön, lönerna och bemanningen. Det är några av de viktigaste frågorna när Sveriges läkare summerar 2016 – och siar om 2017.

(1 kommentarer)

Arbetstider och rätt till övertid i fokus 2281

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är inte överraskad över att frågor som bemanning, övertid, löner och arbetsmiljö hamnar högt på lokalföreningarnas agenda.

 

(0 kommentarer)

Krönika

»… och denna höst av död är över, den har blivit vinter – vi måste ut …« 2289

Nittioåringar som är klara med livet, inte ledsna bara färdiga, väntar på döden som andra väntar på bussen in till stan. Ulrika Nettelblad skriver krönika om en höst då döden »bara finns«. Men så faller första snön, och femåringen vill ut.

(5 kommentarer)

Kultur

Vilken effekt har fullmåne på läkares jourbörda? 2330

Bör läkare fasa för månens faser? Påverkas de av måneffekter i sin yrkesutövning, till exempel i samband med jourarbete? Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson beträder jungfrulig forskningsmark genom en unik retrospektiv studie.

(3 kommentarer)

Människor & möten

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel« 2333

Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Lena Forsberg 2291

Lena Forsberg har tillsammans med två kollegor skrivit en ABC-artikel om diagnostik vid stabil kranskärlssjukdom.

(0 kommentarer)

Reflexion

Redaktörens önskelista 2291

»Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem.« 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning - Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening är eniga: informerat samtycke är grunden 2292

Patienters medverkan i klinisk undervisning bygger på frivilligt informerat samtycke, och patienters önskan om att studenter inte ska delta i vården ska respekteras. Detta framgår av de nya etiska riktlinjer för patientmedverkan i klinisk undervisning som Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har publicerat tillsammans.

(0 kommentarer)

Nya rön

Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke förväntas öka 2294

Mekanisk trombektomi är en säker behandlingsmetod som ökar chansen till funktionellt oberoende för patienter med medelsvår till svår stroke. Det visar en aktuell avhandling, där en av slutsatserna är att det blir en utmaning att kunna erbjuda tekniken till patienter i hela landet.

(0 kommentarer)

Effekten av warfarin vid flimmer i svensk primärvård studerad 2294

Den goda förebyggande effekten av warfarin jämfört med ASA på hjärtinfarkt är slående. Det är en av slutsatserna av en studie av effekten av warfarin och ASA hos patienter med förmaksflimmer i svensk primärvård.

(0 kommentarer)

Regelbunden återhämtning kan minska risker vid skiftarbete 2295

Sund livsstil och regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna med skiftarbete. Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och för korta viloperioder mellan passen. Det visar en nyligen publicerad översiktsartikel.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Icke-invasiv diagnostik vid stabil kranskärls­sjukdom 2296

Denna ABC-artikel redogör för utredning av misstänkt stabil kranskärlssjukdom med utgångspunkt från de europeiska riktlinjerna med anpassning till svenska förhållanden. Här beskrivs även de vanligaste icke-invasiva diagnostiska undersökningar­na i klinisk praxis liksom betydelsen av indivi­duell riskbedömning vid val av diagnostisk metod.

(4 kommentarer)

Rapport

Ny vårdmodell för prevention efter akut kranskärlssjukdom 2302

Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor och arbetsgruppen för SPICI-studien har tillsammans med Riksförbundet HjärtLung tagit fram en ny vårdmodell för prevention/rehabilitering vid kranskärlssjukdom.

(0 kommentarer)

Översikt

Mjältsekvestrering hos barn med sicklecellanemi - Akut livshotande komplikation, snabb behandling är avgörande 2306

Akut mjältsekvestrering är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn med sicklecellanemi och beror på att blod plötsligt ansamlas i mjälten med splenomegali, akut anemi och hypovolemisk chock som följd. Akut transfu­sion med erytrocytkoncentrat är ofta livräddande.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!