Annons
Annons Annons

Nr 51–52/2017

Inledare

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården 2175

»Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.«

(0 kommentarer)

Signerat

Så fungerar medicinskt ledningsansvarig läkare 2177

»En del av cheferna har ingen medicinsk kompetens alls.«

(0 kommentarer)

Debatt

Apropå! Fusk på läkarprogrammet 2186

Varför har Sveriges schackförbund strängare regler för mobiltelefoner än vad som gäller vid tentamen på läkarprogrammet? undrar Rickard Ljung.

(0 kommentarer)

Stora risker med kvalitetsbrister i globala hälsosystem 2186

Bristen på kvalitetsförbättring av hälsosystemen i låg- och medelinkomstländer riskerar att leda till att stora delar av jordens befolkning inte får tillgång till den sjukvård de har rätt till, skriver Emma Svensson och medförfattare.

(1 kommentarer)

Körkortsintyg – (o)lämpligt uppdrag för barnmedicin/barnpsykiatri? 2188

Landets körskolor bör kunna få tillstånd att bedöma lämplighet i trafiken gällande personer med neuropsykatriska diagnoser. De har de experter på trafikbeteende, kunskaper och omdöme etc som krävs. Detta bör inte vara en uppgift för barnläkare och barnpsykiatrer. Det anser Peter Gottfarb och medförfattare.

(2 kommentarer)

Nyheter

1 500 manliga läkare samlas i upprop: - »Tillsammans kan vi skapa förändring« 2178

Nyligen krävde 10 400 kvinnliga läkare i uppropet #utantystnadsplikt ett stopp för sexuella trakasserier och diskriminering inom läkarkåren. Nu får de stöd av 1 564 manliga kollegor, som lovar att rannsaka sig själva, förändra felaktiga beteenden och aktivt arbeta för trygga arbetsplatser.

(5 kommentarer)

Förslag: Två års fängelse för brott mot etikprövningslagen 2178

Straffet för att uppsåtligen bryta mot etikprövningslagen skärps till två år, och preskriptionstiden förlängs till fem år. Det föreslår regeringens utredare av regelverken för forskningsetik.

(0 kommentarer)

»Viktigt att få med sig män« 2179

Att manliga läkare gör ett upprop mot sexism och förminskning av kvinnor bidrar med en tyngd till uppropet #utantystnadsplikt, även om det inte borde behöva vara så. Det säger en av initiativtagarna till #utantystnadsplikt.

(0 kommentarer)

»Utan resurser blir det bara tomma löften« - Skarp kritik mot skärpt vårdgaranti: 2179

På fredagen lade regeringen fram ett förslag om skärpt vårdgaranti, baserat på utredaren Anna Nergårdhs första delbetänkande. Förslaget får nu skarp kritik från Sveriges läkarförbund och Distriktsläkarföreningen.

(5 kommentarer)

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer 2180

Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen. 

(2 kommentarer)

Kraftig ökning av långa sjukfall bland manliga läkare 2180

Färre anställda inom kommuner och landsting blir långtidssjukskrivna, men en yrkesgrupp går mot trenden: läkarna. Mest uppseendeväckande är ökningen av långa sjukfall med en psykisk diagnos bland manliga läkare.

(0 kommentarer)

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad 2180

Vården riktad till sjukvårdspersonal som bedrivs vid Ersta psykiatriska klinik riskerar att försvinna när verksamheten nu ska upphandlas. Däremot vill den styrande alliansen i Stockholms läns landsting utreda alternativa avtalsformer för att kunna behålla andra idéburna verksamheter.

(1 kommentarer)

Årets vetenskapliga höjdpunkter 2182

Medicinen är ett fält där de nya vetenskapliga rönen duggar tätt. Svårt att få en överblick? Läkartidningen bad några läkare och forskare välja ut höjdpunkter från året som gått.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vi går till jobbet … tar beslut, svåra som lätta, utreder, diagnostiserar, lyckas och misslyckas.« 2189

Under utbildningen till specialist i akutsjukvård fattar man såväl lyckade som misslyckade beslut om vartannat. Viktigast att fortsätta fatta besluten är just när man känner att man borde ge upp att göra det, enligt ST-läkaren Magdalena Forsbergs krönika.

(2 kommentarer)

Kultur

Starkare av dunderhonung? 2225

I en enkelblindad crossover-studie på barnkliniken i Örebro sågs ingen statistiskt signifikant effekt på personalens styrka efter intag av dunderhonung. Vårdpersonalen som ätit dunderhonung visade samtidigt ändå prov på stor styrka.

(6 kommentarer)

Människor & möten

»Jag räknar med att jobba tills jag är 70 – minst« 2229

Mitt i livet, halvvägs in i en framgångsrik karriär inom telekom, ställde sig Stefan Eriksson Corbett frågan: »Om jag sysslar med det här ända tills jag går i pension, kommer jag att tycka att jag har gjort någonting meningsfullt av mitt yrkesliv?« Svaret blev att han började studera på läkarlinjen – 45 år gammal.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Andreas Palm 2191

Andreas Palm, doktorand och överläkare, lungmottagningen, Gävle sjukhus, presenterar tillsammans med kollegor två fall av en variant av pneumokonios. De föreslår termen »sotrökslunga« för denna i Sverige nya sjukdom – en term som »inte bara anger genesen utan också illustrerar de kolsvarta  bronkernas utseende«.

(0 kommentarer)

Reflexion

Året som gått, året som väntar 2191

»Detta har vi belyst i Läkartidningen, bland annat tack vare många bra bidrag från er läsare!«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism - »Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …« 2192

Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende.

(1 kommentarer)

Nya rön

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön 2194

En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen.

(0 kommentarer)

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution 2194

Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie.

(0 kommentarer)

Nya data om behandling av emfysem 2195

Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd.

(0 kommentarer)

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds 2195

Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen.

(0 kommentarer)

Översikt

Genterapi – från idé till verklighet - Ännu har få patienter behandlats och preparaten är ofta mycket dyra – men utvecklingen går fort nu 2196

Genterapi som koncept introducerades för 45 år sedan, men det är de senaste 5–10 åren som behandlingar blivit framgångsrika. Observationstiden för de flesta är i nuläget dock kort, och det är viktigt att fortsatt vara observant.

(0 kommentarer)

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism - Inget säkert samband har kunnat påvisas 2204

Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Sotrökslunga är en ny sjukdom i Sverige - Exponering för rök från biomassa är orsaken 2200

Långvarig och intensiv exponering för rök från biomassa kan ge omfattande radiologiska förändringar, grav obstruktion och antrakos. Bronkoskopin visar kolsvarta och ofta försnävade bronker. Oftast drabbade är äldre icke-rökande kvinnor från fattiga länder som tillbringat åratal i trånga kök med matlagning och bakning.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!