Annons
Annons Annons

Nr 51–52/2018

Inledare

Sorg och oro när »läkarvård« ska läggas ner 2095

– Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården.

(0 kommentarer)

Signerat

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform? 2097

»Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.«

(0 kommentarer)

Debatt

Inkontinensslynga – vän eller fiende? 2106

Många svenska gynekologer blev i somras tagna på sängen av rapporter om att myndigheter i flera länder ville förbjuda inkontinensslyngor av prolen. Det är nu av stor vikt att informera om, följa upp och behandla eventuella komplikationer, konstaterar Eva Uustal och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nya perspektiv på astma på väg att accepteras 2107

Oberoende observationer in vivo ger nya perspektiv på astmans uppkomst och utveckling, antimikrobiellt försvar, epitelregenerering samt upplösning av inflammation, skriver Carl Persson.

(0 kommentarer)

Nyheter

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas 2098

Efter närmare ett års granskning har överåklagare Mikael Björk i dag beslutat att förundersökningen i Macchiarini-ärendet ska återupptas för två av patienterna. Enligt överåklagaren är Paolo Macchiarini nu skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada.

(1 kommentarer)

Flera positiva till att Macchiarini-utredning återupptas 2098

Både Statens medicinsk-etiska råd och visselblåsarna i Macchiarini-ärendet reagerar positivt på gårdagens beslut att delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini nu återupptas.

(0 kommentarer)

FN:s klimatmöte COP24 i Polen - Hon är läkarstudent och del av den svenska regeringsdelegationen 2099

Just nu pågår FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. En av deltagarna är Lotta Velin, läkarstudent termin 7 i Lund. Läkartidningen ringde upp henne för att ställa några frågor om mötet och vad hon gör på plats.

(5 kommentarer)

Studie: Julafton riskabel tid för hjärtat 2099

Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal. 

(3 kommentarer)

Tiden till uppföljning halveras vid positivt HPV-test 2099

Efter nyheten om att livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov ändras nu rekommendationen. Det innebär tätare uppföljning av dem med positivt HPV-test och normalt cellprov vid screening i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

(0 kommentarer)

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar 2099

Nu efterlyser Svenska läkaresällskapet en oberoende vetenskaplig granskning av de medicinska åldersbedömningarna för asylsökande, i en skrivelse till Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström.

(2 kommentarer)

Fackligt uppvaknande bland svenska läkarstudenter i utlandet 2100

SLF Student utlands ordförande Gustaf Kallryd ser det fackliga uppvaknandet i litauiska Kaunas som ett tecken på kommande förändringar vad gäller svenska läkarstudenters sökmönster. »Antalet svenskar vid de baltiska universiteten ser ut att öka«, säger han.

(0 kommentarer)

SLF student utland har återuppstått i Kaunas 2100

När AT avskaffas i Sverige spås sökmönstren för de svenska läkarstudenterna i utlandet förändras. I den lituaiska universitetsorten Kaunas har läkarstudenterna blåst liv i den fackliga verksamheten. Ny ordförande är Berat Zolufi, som går termin 9 på läkarprogrammet.

(0 kommentarer)

Snart stängs dörren till Ersta psykiatri 2101

Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott. Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna.

(2 kommentarer)

»Patienterna kommer att få den allra bästa vården« 2105

Läkare och annan vårdpersonal som kommer till Capio Psykiatri Stockholm efter årsskiftet kommer att få den allra bästa vården – det säger Maria Bejhem, vd för Capio Psykiatri.

(1 kommentarer)

Krönika

»Är det sant att alla vet ... vad som ligger nedbäddat på våra sjukhus, i omorganisationer, i spruckna vårdgarantier?« 2109

Det är svårt att låta haverier försvinna bara genom att inte låtsas om dem. Ett lik insvept i persenning i ett förslutet rum, och en krackelerande sjukvårdsorganisation skildrad i positiva ordalag, kommer båda så småningom att signalera att någonting inte är som det ska. Johanna Ranes utvecklar i sin krönika.

(5 kommentarer)

Kultur

»Den särskilda känslan tillsammans med kollegor en dag på jobbet som inte är som alla andra dagar« 2146

Att arbeta under julhelgen inom sjukvården är en speciell upplevelse. En särskild stämning råder, en bredare tystnad, det nedtonade ljuset i juldekorationer i de olika rummen, färre vårdpersonal som håller ställningarna, patienter som vill hem och fira jul men måste ligga kvar över helgdagarna. Känslan genom åren samlas till minnen av en speciell sort som återkommer och känns igen.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Det är stora skor att fylla för den som vill bli läkare« 2149

Artisten och låtskrivaren Anna Bergendahl vann den svenska finalen av melodfestivalen 2010. Hon skriver och ger ut ny musik och är samtidigt på väg att uppfylla ännu en dröm. Anna har kommit halvvägs på läkarprogrammet i Örebro.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till S Bertil Olsson 2111

S Bertil Olsson, professor emeritus, Lunds universitet, har skrivit en artikel om medicinska effekter av bastubad.

(0 kommentarer)

Reflexion

Ett barn är fött 2111

»Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser - Max 8 standardglas/vecka, enligt omfattande studie 2112

Ny forskning rekommenderar sänkta gränser för lågriskkonsumtion av alkohol: max 100 gram per vecka. Något skydd för död i hjärt–kärlsjukdom ses inte med alkohol. Insjuknandet i hjärtinfarkt var lägre, men inte dödligheten. För övriga hjärt–kärlsjukdomar ökade såväl insjuknande som dödlighet.

(0 kommentarer)

Nya rön

Vaccinationer i barndomen ökade inte risken för allergi 2114

Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination.

(0 kommentarer)

Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept 2114

Den vetenskapliga evidensen för att FaR ökar den fysiska aktivitetsnivån befanns vara god, visar en systematisk översikt som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bedöms i analysen som osannolikt att FaR skulle ha ogynnsam effekt eller ingen alls.

(0 kommentarer)

Kraftigt försämrad kondition hos den svenska befolkningen 2115

Mellan åren 1995 och 2017 försämrades konditionen med 10,8 procent hos den arbetsföra befolkningen. Nedgången var kraftigare hos män än hos kvinnor samt hos yngre och lågutbildade personer.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Rekommendationer följs inte vid okomplicerad konjunktivit - Tillståndet behandlas ofta med topikala antibiotika i strid mot aktuell kunskap 2116

Konjunktivit är en vanlig sökorsak inom primärvården. I de flesta fall har behandling med topikala antibiotika ingen effekt på läkningstid. I en undersökning av förskrivningsmönster i Region Jönköpings län förskrevs antibiotika till 66 procent av patienter med ospecificerad konjunktivit.

(3 kommentarer)

Översikt

Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs - Det vetenskapliga underlaget ännu inte tillräckligt för allmänna rekommendationer 2120

Flera rapporter från en finsk långtidsstudie av mer än 2 000 medelålders män har belyst medicinska effekter av bastubad. Framför allt påverkas kroppens cirkulationssystem på olika sätt.

(0 kommentarer)

Evidensbaserad rehabilitering efter stroke med nya riktlinjer 2126

Strokerehabilitering i klinisk vardag har hittills ofta baserats på tradition i stället för på evidensbaserade metoder. Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer, som förväntas implementeras i klinisk vardag, innehåller många evidensbaserade behandlingar inom rehabilitering, vilket innebär stora utmaningar men också unika möjligheter till förbättring.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!