Annons
Annons Annons

Nr 5/2016

Inledare

Ett exempel som ger hopp för primärvården 131

Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142). 

(0 kommentarer)

Signerat

Nationella läkemedels­strategin kräver handling 133

»Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra …«

(0 kommentarer)

Debatt

Om psykisk sjukdom och evidens 144

Tonsillit och psykiskt lidande är inte samma sak. Deras respektive behandlingar måste värderas enligt olika kriterier, konstaterar Björn Salomonsson och Rolf Sandell.

(3 kommentarer)

Apropå! Stress och hjärnskada 145

»Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada«. Ann-Katrin Karlsson skriver om sin väg tillbaka apropå artiklar i LT.

(2 kommentarer)

Karolinska är etikens Tjernobyl 146

Avslöjandena om trakeatransplantationerna ger en häpnadsväckande insyn i ett sjukvårdssystem där forskningsetiken fullständigt kollapsat, skriver professor emeritus Bo Risberg.

(104 kommentarer)

Nyheter

KI-ledningen ska granskas 134

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.

(4 kommentarer)

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik 135

Forskare vid Linköpings universitet som utvecklar syntetiska hornhinnor riskerar kritik sedan en oberoende expertgrupp har hittat brister.

(1 kommentarer)

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation 136

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade.

(7 kommentarer)

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud 136

En läkare på en vårdcentral vägrade låta en patient spela in ett besök. Justitieombudsmannen, JO, kritiserar nu läkaren.

(22 kommentarer)

Bergsjöns vårdcentral, Göteborg - Läkarägd vårdcentral lyfter förort 138

Göteborgsförorten Bergsjön har fler invånare än Arvika, men under flera år hade man inte ens en egen vårdcentral. Sedan etablerade sig en vårdcentral som nu har större delen av befolkningen listad, och som investerar över-skottet i ett nytt, modernt mottagningshus. Hemligheten? Vårdcentralen ägs och drivs av läkare som arbetar där.

(1 kommentarer)

Läkarförbundets primärvårdsenkät: - Förutsättningarna ge god vård brister 141

Många av Sveriges primärvårdsläkare är missnöjda med sina förutsättningar att kunna ge god vård och bra service. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Skillnaderna är stora mellan olika landsting och olika typer av vårdcentraler.

(0 kommentarer)

Krönika

»Märkligt att så litet sägs under kommunikationskurser om värdet av att säga inget alls.« 147

Ibland kan en tv-veterinär vara den som får läkaren att begrunda vikten av att läsa människor och uppfatta viktiga signaler. Ibland är det värdefullt i patientkommunikationen att inte säga någonting alls, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika.

(3 kommentarer)

Kultur

Nauru var ett paradis – tills fågelspillningen tog slut - Söderhavsön som inte räckte till 182

Söderhavsön Nauru var länge ett såväl tropiskt som ekonomiskt paradis. Men så tog fågelspillningen slut och nedgången var ett faktum. Läkaren, författaren och nesofilen (ö-älskaren) Anders Källgård berättar en sannsaga med sensmoral.

(0 kommentarer)

Människor & möten

Hon ska göra forskare rustade att möta ett förändrat klimat 185

Att skaffa sig särskilda upplevelser under tidiga studie­år gör att man kanske fattar lite annorlunda beslut senare i livet, och förhoppningsvis lite bättre beslut, säger Birgitta Evengård.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Kvaliteten bör avgöra jourbilarnas framtid 149

»Doktorer bakom ratten behöver mer resurser än vad som ryms i bakluckan för att ge utdelning.«

(1 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till Anna Myredal 149

Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus, och hennes medarbetare har gjort journalstudien som presenteras i artikeln »Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset«.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Endovaskulär behandling bra vid akut ischemisk stroke 150

Under den senaste tiden har flera studier publicerats där endovaskulär behandling som tilläggsbehandling till systemisk trombolys jämförts med intravenös trombolys. Nyligen publicerades en metaanalys av interventionell behandling vid stroke. Neurointervention plus systemisk trombolys gav bättre utfall än enbart systemisk trombolys.

(0 kommentarer)

Nya rön

Risk för komplikationer hos bukopererade spädbarn 151

Morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög, enligt en nyligen publicerad studie från Uppsala. Drygt 10 procent av patienterna i studien reopererades på grund av ileus.

(0 kommentarer)

Azitromycin kunde inte visas vara likvärdigt doxycyklin i en ny studie 151

I en ny randomiserad inte sämre än-studie (noninferiority) publicerad i New England Journal of Medicine undersöktes om azitromycin är likvärdigt med doxycyklin för behandling av urogenital infektion med Chlamydia trachomatis.

(0 kommentarer)

Möjlig ökad risk för spontan abort med flukonazolbehandling 152

Forskarna bakom en dansk kohortstudie anser att deras resultat ger stöd för att i första hand använda lokalbehandling vid vaginal candida under graviditet, och vidare att resultaten kan mana till viss försiktighet i situationer där behandling med flukonazol övervägs.

(0 kommentarer)

RAS-antagonister kan gynna hjärtsviktspatienter med grav njursvikt 152

Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion < 40 procent och samtidig grav njursvikt kan ha lika mycket att vinna som övriga hjärtsviktspatienter på behandling med RAS-antagonister, enligt en observationsstudie.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset 153

En journalstudie av sjukhusvårdade patienter över 80 år visar att få blivit inlagda av rent sociala skäl, vanligare var en kombination av sociala och medicinska skäl.

(4 kommentarer)

Fallbeskrivning

Ärftliga metabola sjukdomar med symtomdebut i vuxen ålder - Tidig och korrekt behandling vid akuta symtom kan vara livräddande 156

Tack vare ökad kunskap om ärftliga metabola sjukdomar har ett växande antal vuxna patienter diagnostiserats de senaste åren. Många av sjukdomarna kan behandlas framgångsrikt om korrekt behandling sätts in tidigt, men sent insatt behandling resulterar ofta i död eller bestående hjärnskada.

(1 kommentarer)

Akut kutant symtomkomplex med efterföljande katarakt - Nätdrogen MT-45 kan vara orsaken 160

Tre män utan koppling till varandra insjuknade i en liknande och ovanlig sjukdomsbild: bland annat depigmentering av hår, utbredd fjällande dermatit och leverpåverkan. Två av dem utvecklade senare operationskrävande katarakt på båda ögonen. Alla hade intagit den syntetiska opioiden MT-45.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!