Annons
Annons Annons

Nr 6 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkemedel – och kritiskt tänkande 191

Att förhålla sig kritisk till sockerpiller är ingen svår konst … men lär läkarprogram och AT oss tillräckligt om läkemedel med verkan bortom placebo?

 

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Medicinska »sanningar« håller inte i evighet - En utmaning att våga ifrågasätta och ompröva etablerad kunskap 204

Genomgångar har visat halveringstider för medicinska »sanningar« på omkring 45 år.

(1 kommentarer)

Nya rön

Anmälda läkare gick i självmordstankar 206

Läkare som är föremål för anmälningsärenden löper signifikant risk för att drabbas av ångest, depression eller självmordstankar, enligt en brittisk undersökning.

(0 kommentarer)

Kön och ålder påverkar remittering till kranskärlsutredning 206

I en studie där patienter hade positivt arbets-EKG men inte remitterades vidare drabbades 22,2 procent av hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om systematiska fel relaterade till ålder, kön och socioekonomi vid remittering till kardiologisk specialistvård är angelägen, skriver författarna.

(0 kommentarer)

Överviktskirurgi kopplas till längre överlevnad för allvarligt feta 207

En studie publicerad i JAMA stärker tesen att överviktskirurgi förlänger livet för patienter med allvarlig fetma.

(0 kommentarer)

Fetma kan öka chansen att överleva hjärtsvikt 207

Enligt en vetenskaplig artikel kan det vara en fördel att vara fet. I en studie hade obesa eller överviktiga patienter jämfört med normalviktiga större chans att överleva efter hjärtsvikt.

(1 kommentarer)

Översikt

Dags att begrava adrenalin­myten! - Säkert bruk av adrenalinbedövning inom handkirurgi och ortopedi 208

På 40-talet noterades nekros efter bruk av prokain–adrenalin. Men medlet var farligt på grund av lågt pH (1,0), inte adrenalinet.

(10 kommentarer)

Korsallergi mellan penicilliner och övriga betalaktam­antibiotika - Risken är betydligt mindre än man tidigare trott 212

Grunden till bättre handläggning av patienter med misstänkt allergi mot antibiotika är noggrann utredning och dokumentation.

(1 kommentarer)

Ny lovande behandling vid akut ischemisk stroke - Sonotrombolys kan förstärka effekten av intravenös trombolys 218

Sonotrombolys vid akut ischemisk stroke är en ny lovande behandling som verkar ge minskad funktions- och aktivitetsnedsättning till följd av förbättrad rekanalisering. Detta utan att öka risken för intracerebral blödning.

(0 kommentarer)

Vårdutveckling

Kognitiv dysfunktion hos patienter med diabetes - Tidig upptäckt kan påverka riskfaktorer för demens 215

Kognitiv dysfunktion vid diabetes kan påverka patientens följsamhet och diabetesläge. Samverkan mellan minnesmottagning och diabetesmottagningen är viktigt för att tidigt fånga upp patienter med begynnande kognitiv dysfunktion. 

(0 kommentarer)

Signerat

Vårdens IT-system kräver inflytande och engagemang 195

»Först och främst måste vi tydliggöra att IT är en integrerad del av verksamheten, ett oumbärligt verktyg i sjukvårdsarbetet – som stetoskopet eller skalpellen – och inte något som kan eller bör skiljas ut.«

(2 kommentarer)

Debatt

Screening för lungcancer i Sverige kräver stora resurser 196

Stora resurser måste tillföras berörda specialiteter om man vill starta screening för lungcancer i Sverige, anser Gunnar Hillerdal och Hirsh Koyi.

(0 kommentarer)

Apropå! Bemanningsföretag inom vården - Småskaligt bäst för hyrläkaren 197

Ulf Dammert anser att det ofta är bättre att bemanningsverksamhet inom vården bedrivs småskaligt i mindre, läkarledda och läkarägda företag.

(1 kommentarer)

Vårdvalets konsekvenser för individ, vård och samhälle 222

Vårdvalets effekter på sjukskrivningar och antibiotikaförskrivning är starkt oroande, skriver Jan Hallin.

(0 kommentarer)

Vart tar Karolinskas visioner vägen? 223

Beslutet att stänga ortopedinfektionsavdelning I:52 vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge bör kunna omprövas, skriver Börje Åkerlund.

(0 kommentarer)

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården 224

Vid kostnadsbedömning av smittsamma sjukdomar måste även de indirekta kostnaderna räknas med, skriver Hans Fredlund och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Civilminister Ardalan Shekarabi: - »Styrmodeller som bygger på tillit ska ersätta NPM« 198

Utredningen om vinster i välfärden tillsätts inom kort. Ardalan Shekarabi vill inte förbjuda vinster, men förväntar sig få fram metoder att reglera dem. Han drar också igång en diskussion om alternativ till NPM.

(1 kommentarer)

Kampen mot ebola in i ny fas  201

Förra veckan understeg antalet nya ebolafall i Västafrika för första gången på sju månader 100. Nu går kampen mot det dödliga viruset in i en andra fas, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

(0 kommentarer)

Skadestånd efter felaktig uppsägning 201

En läkare på Karolinska som sades upp efter att han varit i kontakt med media och framfört kritik mot sjukhuset har nu fått skadestånd från sjukhuset.

(1 kommentarer)

Smer säger nej till medfinansiering i vården 201

Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys.

(2 kommentarer)

BMJ: Redovisa läkares ekonomiska intressen öppet 202

Den brittiska tillsynsmyndigheten General Medical Council agerade inte trots uppgifter om att sjukhusbolag betalat läkare för att remittera till deras sjukhus. Nu vill British Medical Journal att läkares ekonomiska intressen ska redovisas öppet.

(0 kommentarer)

Över 6 500 läkare tillfrågas om jobbet, primärvården och vårdvalet 202

Alla läkare i Sverige som valt primärvården som sin arbetsplats ska i dagarna få en enkät från Läkarförbundet i brevlådan med en lång rad frågor om hur de upplever sitt arbete och sina arbetsvillkor.

(2 kommentarer)

Region Skåne: All rikssjukvård inom barnhjärtkirurgi hotades 203

Om planerna på en privat barnhjärtklinik i Skåne blivit verklighet hade det kunnat få allvarliga konsekvenser för hjärtsjuka barn i hela Sverige, enligt Skånes universitetssjukhus.

(2 kommentarer)

Hjälp till rökstopp för KOL-patienter varierar 203

Möjligheten att få hjälp till rökstopp för personer med astma och KOL skiljer mellan de olika landstingen, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Kultur

Kultur på tentamen – i kärlkirurgi 226

Strikt evidensbaserad kunskap är en sak. Allmänbildning en annan. För att testa hur de två eventuellt kan förekomma i symbios gav professorn i kärlkirurgi några extra frågor på en tentamen.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!