Annons
Annons Annons

Nr 6/2016

Signerat

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs 193

»Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner.«

(0 kommentarer)

Debatt

Blodgivares altruism missbrukas 206

Nuvarande praxis att på godtyckliga grunder fråga blodgivare om granulocytdonation bör upphöra, skriver Bengt Ekermo.

(1 kommentarer)

Vilken ledarstil krävs i vården? 207

Svensk sjukvård måste få fram ledare som är förebilder och inspirationskällor för personalen, skriver Jan Halldin.

(3 kommentarer)

Ta alltid hälsoångest på allvar 208

Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro, skriver Erland Axelsson.

(1 kommentarer)

Lång »skärmtid« kan leda till depression hos unga - Apropå! »Skärmtid« och ohälsa hos unga 208

Försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar kan kopplas till längre tids stillasittande framför en skärm, skriver Maj-Lis Hellénius.

(5 kommentarer)

Apropå! Vården bör vårdas bättre 209

Sjukvården behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, skriver Magnus Edner.

(0 kommentarer)

Nyheter

Urban Lendahl avgår 194

Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, har avsagt sig sitt uppdrag efter beslutet om extern utredning av Macchiariniärendet. Det meddelade Nobelförsamlingen vid KI den 6 februari.

(0 kommentarer)

Även Hamsten höll tyst om att operationerna inte fungerade 194

KI:s rektor Anders Hamsten blev personligen informerad om att Karolinska universitetssjukhuset ansåg att Macchiarinis metod var misslyckad och därför stoppade vidare operationer. Men utåt fortsatte KI att sprida den positiva bilden. Det framgår i en intervju med Anders Hamsten.

(9 kommentarer)

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket 196

Värmlands läkarförening begär, tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet, central förhandling om det besparingsförslag som landstinget lagt fram.

(0 kommentarer)

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp 196

Ett negativt ekonomiskt resultat gör att Praktikertjänst vill avveckla BB Sophia, rapporterar Dagens Nyheter. 

(0 kommentarer)

Max halva ST får räknas in i ny utbildning 196

Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.

(2 kommentarer)

Ny strategi för arbetsmiljöarbetet 196

En ny arbetsmiljöstrategi som ska skapa en hållbar arbetsmiljö i det moderna arbetslivet har presenterats av regeringen.

(0 kommentarer)

Att vara läkarpatient -  »Man förstår hur det är att vara i underläge« 198

Den tydliga dramaturgin i patientmötet sätts ur spel när det är en läkare som är sjuk. Att gå från att vara den som vårdar till den som är sjuk är svårt – så svårt att många läkare väntar alltför länge med att söka professionell hjälp.

(0 kommentarer)

Att vårda läkarpatient - »Extra nervöst när patienten är läkare« 202

Henrik Habermann minns sin första läkarpatient tydligt. Han var ST-läkare i allmänmedicin när en sjuk läkarprofessor klev in på mottagningsrummet. 

(0 kommentarer)

»Viktigt värna om läkarens individuella behov av sjukvård« 205

– Jag tycker det är bra att vi tydligt markerar i de etiska reglerna att vi läkare måste söka vård vid sjukdom som påverkar yrkesutövandet, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i förbundsstyrelsen.

(0 kommentarer)

Krönika

»På den ena VAB-sidan finns ett antal bokade läkarbesök, på den andra en planeringsdag i den långsiktiga förbättringen av sjukvården.« 211

Ett barn som känner sig lite krasslig. Två läkare till föräldrar som känner sitt ansvar. Och en sjukvård som potentiellt kommer att känna av det hela. ST-läkaren Joanna Ahlkvist berättar hur det går i sin krönika.

(1 kommentarer)

Kultur

Tolkningsfråga 243

(0 kommentarer)

Recension

Brodera bort flygskräcken 243

Hon var rädd att flyga men ville resa. Då började hon brodera – och skrev en bok. Harriet Nyström, neuroradiolog, Stockholm, har läst om en unik form av självbehandling mot flygrädsla.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Jón Karlsson varvar forskning med blåvita fotbollsskador 245

Jón Karlsson, professor i ortopedi och klinisk forskare, har tagit emot Nordis­ka medicinpriset av prins Daniel.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Etik i sjukvården – hur nytt är det? 213

Det som är nytt är den mediala och, i många fall med rätta, kritiska granskningen av sjukvården.

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Gustaf Edgren 213

Gustaf Edgren presenterar tillsammans med kollegor en studie där de utvärderat effekterna av en ny arbetsmodell – »aktiv hälsostyrning« – vad gäller sjukvårdskonsumtion i utsatta patientgrupper. 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Otillräcklig kunskap om lindrig TSH-stegring under graviditet - Ännu för tidigt för screening inom mödravårdsprogrammet 214

Övertygande bevis saknas för att subklinisk hypotyreos innebär ökad risk för graviditetskomplikationer och skadlig fosterutveckling. I väntan på att kunskapsläget förbättras kan inte bred screening för sköldkörtelsjukdom under graviditet rekommenderas.

(1 kommentarer)

Nya rön

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga 216

Allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta från akuten är ovanliga, enligt en nyligen publicerad studie. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.

(0 kommentarer)

Överlag låg men varierande överdödlighet vid typ 2-diabetes 216

Dödligheten vid typ 2-diabetes är låg i Sverige jämfört med den i de flesta större studier från olika länder. Framför allt gäller det för individer med bra blodsockerkontroll utan njursjukdom, vilka utgjorde en betydande andel av de svenska patienterna i den studie som nyligen presenterades i New England Journal of Medicine.

(2 kommentarer)

Trombolys är en effektiv metod 217

Trombolys är en säker och effektiv behandlingsmetod vid akuta kärlocklusioner, enligt en ny avhandling. Patientsäkerheten verkar kunna bibehållas på kärlkirurgisk vårdavdelning, men fortsatt analys av resursåtgång, övervakning och kostnader för detta bör genomföras.

(0 kommentarer)

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS 217

Bland patienter med IBS och diarré som deltog i en fas 3-studie sågs förbättringar i högre utsträckning hos dem som fick eluxadolin jämfört med en placebogrupp. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta.

(1 kommentarer)

Översikt

Hypotyreos under graviditet riskerar barnets neurokognitiva utveckling - Nya riktlinjer och kvarstående kunskapsluckor 218

Tyreoideasjukdomar är vanligt förekommande under graviditet och kan påverka graviditetsutfallet. År 2012 fick arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) uppdraget av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) att ta fram evidensbaserade riktlinjer om handläggning av tyreoideasjukdomar.

(1 kommentarer)

Originalstudie

»Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd - Ny modell för prevention av oplanerad sjukvård 222

»Aktiv hälsostyrning« är ett icke-medicinskt och i huvudsak telefonbaserat patientstöd som syftar till att förbättra omhändertagandet och resursutnyttjandet för utsatta patientgrupper. Aktiv hälsostyrning kan leda till minskad sjukvårdskonsumtion och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!