Annons
Annons Annons

Nr 7/2019

Inledare

Läkare önskar bättre vård för hedersförtryckta 287

Camilla Starck menar att vårdanställda ofta är osäkra på hur de ska hantera patienter som kan vara utsatta för hedersförtryck.

(0 kommentarer)

Signerat

Oacceptabelt att AT-läkare jobbar ensamma på akuten 289

»Regionerna behöver säkerställa att läkare utan legitimation inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna.«

(8 kommentarer)

Debatt

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård 300

Det finns ett naturligt samband mellan god hälso- och sjukvård och hög kvalitet i forskning, utbildning och fortbildning. Forskning är grunden för framtidens vård och utvecklar samtidigt personalens kompetens. En nära koppling till hälso- och sjukvården är också en förutsättning för god klinisk forskning, skriver Jan Nilsson och Britt Skogseid.

(0 kommentarer)

Nyheter

Annika Strandhäll: Jag kommer fokusera på att få ned sjuktalen 290

Hon är mest nöjd med satsningarna på kvinnovården – och mest besviken över att inte ha kortat köerna tillräckligt. Annika Strandhäll (S) lämnar sjukvårdsfrågorna, men kan i stället ta tag i de höga sjuktalen bland vårdanställda.

(0 kommentarer)

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge 290

Trots åtgärder för effektivisering ser Region Blekinges hälso- och sjukvård ut att gå nära 137 miljoner kronor back till årets slut.

(0 kommentarer)

Uteblivna besök dyrt för vården 291

Patienter som av olika anledningar uteblir från inbokade besök eller operationer utgör en stor kostnad och försvårar för regionerna att uppfylla vårdgarantin.

(0 kommentarer)

Fuskdömda läkarstudenter stängs av från utbildningen 292

Örebro och Uppsala universitet har stängt av de läkarstudenter som nyligen har dömts för att ha fuskat under högskoleprovet. På övriga berörda lärosäten utreder man just nu hur man ska göra med läkarstudenterna som fuskat sig in på utbildningarna.

(4 kommentarer)

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare 292

Karolinska universitetssjukhuset kommer att be regionen skjuta till hälften av underskottet på 1,1 miljarder kronor. Och det egna sparpaketet kommer att innebära neddragningar på läkarsidan, enligt sjukhusets styrelseordförande Håkan Sörman.

(0 kommentarer)

Barnläkare: Höj gränsen för alternativmedicin till 15 år 293

Höj åldersgränsen för alternativmedicinsk behandling till 15 år. Det säger barnläkaren Jonas F Ludvigsson, som sitter med i den statliga utredning som just nu ser över den så kallade kvacksalverilagen.

(9 kommentarer)

Läkare riskerar prövotid för journaler i återvinningen 293

Förra året straffades en läkare med böter för att ha slängt pappersjournaler i återvinningen vid en matbutik. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att läkaren ska få prövotid på tre år.

(0 kommentarer)

Hon utbildar vårdpersonal om hedersförtryck - »Det räcker inte att några av oss åker runt och föreläser« 294

Vården sviker patienter som drabbas av hedersförtryck. Det anser ST-läkaren 
Camilla Starck, som det senaste året varit på föreläsningsturné i sjukvården. Hon 
har mött mycket okunskap – men också stor nyfikenhet.

(0 kommentarer)

Hoppas upptäcka och skydda patienter med nya arbetssätt 298

Staffan Rönnberg, medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen i Mjölby, är självkritisk.

(0 kommentarer)

Krönika

»…en idé som radikalt skulle kunna förändra hur vi hälsar på patienterna och varandra inom vården.« 303

Hatten av för nytänkande. Jacob Andersson, ST-läkare i allmänmedicin, föreslår i sin krönika en innovation med potential att göra alla slags möten inom sjukvården betydligt mer sterila.

(11 kommentarer)

Kultur

Det stora vita huset i Kolmårdsskogen - 100-årigt vittne om Sveriges kamp mot tuberkulosen 330

Sanatoriet i Kolmårdsskogen öppnades den 25 april 1918 som en i en lång rad sanatorier i Sverige i kampen mot den då obotliga sjukdomen tuberkulos. Den 100-åriga byggnaden vid Bråviken hyser inte längre några patienter utan tjänar som fångvårdsanstalt. Sven-Göran Fransson, docent och överläkare i Linköping, berättar om sjukvård i en svunnen epok.

(1 kommentarer)

Människor & möten

»Efter två veckor kände jag: jamen, det är ju det här jag vill jobba med« 333

Emil Carstedt läser termin 6 på läkarprogrammet i Umeå. Han är en av pionjärerna som anmält sig till det nya spåret med glesbygdsmedicinsk inriktning. 

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Dröm om en svensk förskrivarexamen 305

»Den fria förskrivningsrätten är intimt förknippad med läkarrollen och något vi vill värna om.«

 

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Per-Anders Heedman 305

Per-Anders Heedman, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om utredning av patienter med allvarliga ospecifika symtom inom standardiserade vårdförlopp.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas - Europeisk rekommendation om en timmes fasta för klar dryck 306

Många barn fastar längre än nödvändigt före operation, vilket innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Den europeiska barnanestesiföreningen rekommenderar nu 1 timmes fasta för klar dryck. 

(0 kommentarer)

Nya rön

Blindhet hos tidigt födda går oftast att undvika 307

ROP orsakar blindhet hos 1–2 tidigt födda barn varje år i Sverige. I de flesta fall hade synskadan kunnat undvikas om nationella riktlinjer hade följts.

(1 kommentarer)

Riskfaktorer för metabol skelettsjukdom kopplades till frakturer hos de minsta spädbarnen 307

Perinatala riskfaktorer för metabol skelettsjukdom är av betydelse för frakturer under barnets första sex levnadsmånader, men inte för det äldre spädbarnet. Det visas i en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014.

(0 kommentarer)

Originalstudie

Standardiserade vårdförlopp kan ge svårt cancersjuka bättre stöd - En fjärdedel av dem som utreddes för allvarliga ospecifika symtom hade malign sjukdom – hälften i avancerat stadium 308

En cancerutredning bör göras med utgångspunkt från patientens samtliga behov. I denna artikel redovisas utfallet av de patienter som under 2017 remitterats för utredning av allvarliga ospecifika symtom från primärvården till enheten för samordnad cancerutredning på Universitetssjukhuset i Linköping.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kongenital trombotisk trombocytopen purpura – ett fall med atypisk bild upptäckt i vuxen ålder 313

Allt fler fall av medfödd TTP (trombotisk trombocytopen purpura) diagnostiseras i vuxen ålder, och symtomen behöver inte vara så alarmerande som tidigare beskrivits. I artikeln beskrivs ett fall där en 29-årig kvinna inkom till akutmottagningen med domningar i höger arm och ben samt buksmärta. 

(0 kommentarer)

Översikt

Lokala hälsoarbetare bidrar till bättre barnhälsa globalt - Nära kontakt mellan samhälle och sjukvård avgörande för att nå globala målen för barnhälsa och Agenda 2030 316

Även om stora framsteg har gjorts inom global barnhälsa dör nästan 6 miljoner barn före 5 års ålder varje år. »Integrated community case managemenet of childhood illnesses« är en strategi som bygger på att lokala hälsoarbetare identifierar, diagnostiserar och behandlar de vanligaste sjukdomarna hos barn under 5 år.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!