Annons
Annons Annons

Nr 7/2020

Inledare

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar 183

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«.

(0 kommentarer)

Signerat

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra 185

Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet.

(0 kommentarer)

Debatt

BB Stockholm: Erbjud alla kvinnor som vill att föda barn i vatten 198

Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken. För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas, skriver företrädare för BB Stockholm.

(0 kommentarer)

Nyheter

Svenska traumakirurger utbildas i Soweto 186

Från våren 2021 kommer Västra Götalandsregionen att skicka traumakirurger till ett sjukhus i Sydafrika. Där ska de jobba i tremånadersperioder. Syftet är att få utbildning för att bli bättre på att behandla penetrerande trauma.

(0 kommentarer)

Primärvårdsläkare oroade över risker med digitala vårdbesök 186

Enligt en ny rapport från Vårdanalys ser nio av tio primärvårdsläkare en risk för att digitala vårdbesök leder till att hälso- och sjukvårdssystemet överutnyttjas. Samtidigt vill en majoritet av läkarna arbeta mer med digitala vårdbesök.

(1 kommentarer)

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning 188

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Karolinska universitetssjukhuset för att inte tilllräckligt ha utrett påstådda trakasserier.

(0 kommentarer)

Över 600 har anställts på Karolinska efter stopp 188

Karolinska universitetssjukhuset har anställt 630 personer sedan anställningsstoppet infördes den 1 maj förra året. Men totalt sett har antalet anställda inte ökat, säger sjukhusets HR-direktör Patricia Enocson.

(0 kommentarer)

SBU: Vetenskapligt underlag saknas för diagnosen uppgivenhetssyndrom 189

Det saknas vetenskapliga studier som ger svar på hur man ska sätta diagnosen uppgivenhetssyndrom, eller vilken behandling som fungerar. Det kommer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fram till i en färsk rapport.

(0 kommentarer)

Arbetsmiljöverket ger Region Norrbotten kritik 190

Arbetsmiljöverket har granskat hälsocentraler i Region Norrbotten under det gångna året. Regionen får kritik på flera punkter. Främst handlar det om att det finns för lite resurser för att klara arbetsuppgifterna. Det rapporterar P4 Norrbotten.

(4 kommentarer)

Regioner stoppar Disc 190

Efter kritik mot Disc-modellerna för beteendebedömning i olika kurser för läkare, stoppas nu kurser med sådana moment på flera håll. Skaraborgs sjukhus och regionerna i Östergötland och Halland plockar bort momentet.

(0 kommentarer)

Krönika

»Vi borde vara betydligt vaksammare på vad det är som övervakas, av vem och i vilket syfte.« 201

Vem ska övervaka övervakarna som dokumenterar en medarbetares hela arbetspass till exempel inom sjukvården. Mätningar för kvalitetskontroll är bra, men vi måste hålla koll på Storebror om vi vill värna om vår integritet, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika. 

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Jag är medveten om att det finns en laddning i namnet på min LP« 237

Naturvetenskap och musik har alltid varit påtagligt närvarande i Andreas Fröbergs liv. Med 1,5 år kvar på specialiseringstjänstgöringen (ST) i psykiatri har han nyligen gett ut egenkomponerad musik för piano.

(1 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jonas Bläckberg 203

Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras - Nationell handlingsplan ett steg i rätt riktning 204

Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige.

(1 kommentarer)

Nya rön

Minskning av suicid – men inte i USA 206

Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar - Genomgång av utredningar av patienter med misstänkt DVT 207

Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!