Annons
Annons Annons

Nr 8/2016

Signerat

Rätt läkare på rätt plats 313

»För att se till att vi har rätt doktor på rätt plats för maxi­mal kompetens, kontinuitet och tillgänglighet krävs enligt Läkarförbundet ett samlat grepp.«

(0 kommentarer)

Debatt

Förläng rehabförloppet för patienter med långvarig smärta 324

Modern smärtrehabilitering bör innefatta insatser för psykisk ohälsa och stress, skriver Jakob Clason (bilden) och Gunilla Brodda Jansen.

(1 kommentarer)

AllTrials-kampanjen och varför vi behöver Cochrane i Sverige 324

Vilka systematiska översikter, och i förlängningen vilka riktlinjer, kan vi lita på? Minna Johansson (bilden) och Bertil Marklund lyfter fram betydelsen av Cochrane och AllTrials.

(2 kommentarer)

Ingen evidens för rutinmässig rektalpalpation vid akut buk 325

I nuvarande kunskapsläge har IVO fel. Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk bör tills bättre evidens presenterats enbart utföras på riktad misstanke, skriver Ardavan Khoshnood (bilden) och Ulf Ekelund.

(1 kommentarer)

Nyheter

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska 314

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom.

(1 kommentarer)

Striden om nätjournalerna är över 314

Samtliga landsting väljer Ineras nätjournaltjänst Journalen framför konkurrenten Vårdhändelser. Samtidigt pekar mycket på att läkarkåren inte kommer att få gehör för kravet på rådrum innan informationen lämnas ut.

(0 kommentarer)

Kvinnor jobbar gratis efter fyra 315

Kvinnor i Sverige jobbar gratis i en timme och tre minuter varje dag. Det uppmärksammas i kampanjen »Lön hela dagen«, där Kvinnliga läkares förening är delaktig.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet föreslår nytt sjukvårdspolitiskt program - »Politiker ska inte detaljstyra« 315

Sjukvården behöver tydliga mål och mandat att förverkliga dem. Men politikerna ska inte detaljstyra hur jobbet ska göras. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om förbundets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program.

(0 kommentarer)

Lancets chefredaktör försvarar att Macchiarinis artikel ligger kvar 316

Lancets chefredaktör kommenterar nu kravet på att Macchiarinis viktigaste artikel om metoden med konstgjorda luftstrupar dras tillbaka.

(0 kommentarer)

Läkarföreningen: Stoppa rekryteringen till Nya Karolinska Solna 316

Flera personer som kan bli aktuella för chefsuppdrag på Nya Karolinska Solna riskerar att pekas ut i den pågående Macchiarini-utredningen. Det menar läkarföreningen på Karolinska, som vill att rekryteringsprocessen stoppas.

(0 kommentarer)

CEPN kopplas in i ny oredlighetsutredning 317

Centrala etikprövningsnämndens, CEPN, expertgrupp kommer att kopplas in i den fortsatta utredningen om forskningsfusk i Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar.

(0 kommentarer)

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar 318

50 läkare i Sollefteå kräver att den akuta ortopedin blir kvar på sjukhuset i Sollefteå. Annars hotas hela akutverksamheten, enligt läkarna.

(0 kommentarer)

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen 318

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.

(0 kommentarer)

Facket saknar fortfarande svar kring omorganisation i Värmland 318

Omorganisationen i Landstinget i Värmland baseras på bristfälliga riskbedömningar och en rad frågor som inte fått svar. Det menar Värmlands läkarförening som därför valde att förklara sig oeniga i förhandlingar förra veckan.

(0 kommentarer)

Lisbeth Sjöström slutar i protest 318

Lisbeth Sjöström förflyttades mot sin vilja, fick rätt i Arbetsdomstolen och säger nu upp sig. Anledningen är att hon tappat allt förtroende för arbetsgivaren Region Skåne.

(2 kommentarer)

På uppdrag i Kenya 320

Hundratals svenska läkare har varit på uppdrag i Kenya för Rotarys läkarbank. Många av dem flera gånger. När en grupp svenska läkare åkte iväg på ettuppdrag strax före jul följde Läkartidningen med.

(0 kommentarer)

Krönika

»Patienter, precis som restaurang­gäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte.« 327

Checklistor och kontrollsystem på en restaurang förhöjer säkerhet, effektivitet och upplevelse av det som konsumeras. Att tillämpa samma förfaringssätt inom sjukvården vore en god sak, förklarar Jakob Ratz Endler i sin krönika.

(2 kommentarer)

Kultur

Läkaren Andrea Andreen (1888-1972) - Hon kämpade för världsfred och bättre livsvillkor för alla 370

Läkaren Andrea Andreen var på sin tid engagerad i arbetet för världsfred och i kampen för att förbättra människans livsvillkor på jorden. I synnerhet ville hon värna om kvinnors och barns hälsa. Magna Andreen Sachs, Andreas brorsdotter, berättar om en stridbar kvinna som omvärlden ofta motarbetade.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Efter sju år gav fritidsintresset en färdig roman 373

Annika Paldanius är ST-läkare inom arbets- och miljömedicin i Göteborg. Men hon är också skönlitterär författare som nyligen debuterade med sin första bok.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ulrika Svensson 329

Ulrika Svensson beskriver i en ABC-artikel hur man bäst tar hand om en patient med näsblödning.

(0 kommentarer)

Reflexion

Kårengagemang ger viktig erfarenhet 329

"Än viktigare är hur arbete bedrivs med etik och omsorg om varandra i för­grunden."

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya rön kan förklara debut av diabetes vid pankreascancer - Adrenomedullin och exosomer kan ge sambandet 330

Ny molekylärbiologisk forskning kan förklara diabetesdebut vid pankreascancer, och den nya kunskapen om adrenomedullin kan ge bättre och mer riktad behandling av diabetes samt screening för pankreas­cancer.

(1 kommentarer)

Nya rön

Högre melanomrisk hos långvuxna kvinnor behandlade med östrogen 332

Långvuxna barn och ungdomar bör inte behandlas med könshormoner. Det är en av slutsatserna i samband med en ny avhandling som bygger på flera delstudier. Långa kvinnor som behandlats med östrogen i hög dos under tonåren hade en högre risk att utveckla melanom.

(2 kommentarer)

Mycket att vinna med ambulerande geriatrisk vård av multisjuka äldre 332

När multisjuka äldre i en studie fick tillgång till ambulerande geriatrisk handläggning minskade antalet vårddagar på sjukhus samtidigt som överlevnaden ökade jämfört med en kontrollgrupp.

(0 kommentarer)

Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem 333

Det typiska barnet med akut mastoidit är tidigare friskt utan otitproblematik med en medianålder på 21 månader, enligt en svensk avhandling. Där understryks också vikten av att behandlande läkare uppmärksammar tidiga tecken på svår infektion vid akut otit.

(0 kommentarer)

Test i mobilen avslöjar synfel 333

Två helt nya syntest i form av appar för mobiltelefon kan vara ett alternativ till rådande rutin med återbesök på sjukhus vid makuladegeneration.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Cogans syndrom – när flera av våra sinnen spökar - Ögon och öron påverkas 335

Cogans syndrom är en ovanlig inflammatorisk sjukdom med ögon- och öronsymtom. Behandling med steroider bör sättas in så snabbt som möjligt.

(0 kommentarer)

Rapport

Säkerhetslaboratorium underlättar hantering av smittor som ebola 338

I Skåne har ett nytt säkerhetslaboratorium byggts upp för att möta behovet av att analysera smittor såsom ebola och MERS. I framtiden lär behovet av säkerhetslaboratorium öka i och med ökat resande och risk för smittspridning.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Praktisk handläggning av näsblödning 340

De flesta fall av näsblödning är okomplicerade, men hos ca 6 procent behöver sjukvården hjälpa till för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att alla inom vården har god kännedom om hur man praktiskt handlägger vanliga typer av näsblödning.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!