Annons
Annons Annons

Nr 9-10 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

Bra om läkare vill jobba – som läkare 371

Det känns bra att delvis kunna vara en motvikt till dessa alternativa karriärval och peka på att »traditionell« läkarverksamhet är ett val som man i de flesta fall verkligen inte behöver ångra.

(1 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Vem ska ta hand om de allt flera feta? - Nu behövs politiska insatser och samarbete inom vården 385

Fetmaproblematiken accelererar, och rapporterna om konsekvenserna för hälsa, vård och hälsoekonomi ackumuleras. Men politikerintresset är lågt, och primärvården är ointresserad. Detta är dock ett omfattande uppseglande globalt problem, som måste hanteras.

(8 kommentarer)

Nya rön

Stentbehandling alternativ vid malign kolonileus hos palliativa patienter 386

En prospektiv kohortstudie av komplikationer vid stentbehandling av malign kolonileus presenteras i British Journal of Surgery.

(0 kommentarer)

1–3 procent neandertalgener i den moderna människan 386

Den moderna människan har fått egenskaper för hudens fenotyp från neandertalarna. Det har två oberoende forskargrupper kommit fram till med hjälp av olika metoder.

(0 kommentarer)

Positiva långtidseffekter av diabetesbehandling 387

En avhandling baserad på 776 incidenta diabetespatienter med upp till 30 års uppföljning visar att prevalens och incidens av diabetes inte har ändrats över tid och att överdödligheten för personer med diabetes är mycket låg.

(0 kommentarer)

Ökad risk för schizofreni hos barn till äldre fäder 387

Barn till äldre fäder löper ökad risk för schizofreni, mental retardation och autism, visar en dansk studie presenterad i JAMA Psychiatry.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Män intensivvårdas mer än kvinnor - Men det är ändå oklart om intensivvården i Sverige är könsojämlik 388

Män använder cirka 60 procent av den tillgängliga vårdtiden på svenska intensivvårdsavdelningar, visar data från Svenska intensivvårdsregistret. Män har fler IVA-tillfällen och vårdas längre tid per vårdtillfälle än kvinnor. 

(7 kommentarer)

Vårdutveckling

Tidig team­bedömning avlastar akutmottagningen 392

Ett försök med specialistledd teambedömning vid medicinakuten vid Universitetssjukhuset i Örebro hade positiva effekter på ledtider, inläggningsfrekvens, beläggning och fördelning av triagefärger.

(2 kommentarer)

Fallbeskrivning

Vankomycin­resistent Staphylococcus epidermidis gav protesinfektion - Linezolid och rifampicin läkte den komplicerade infektionen 396

En komplicerad protesinfektion behandlades långvarigt med linezolin och rifampicin och kirurgi, med gott resultat. Linezolin är inte godkänt för långtidsbehandling, men få alternativ stod till buds.

(0 kommentarer)

Översikt

Familjära torakala aortaaneurysm och dissektioner – flera former finns 399

I ca 20 procent av de familjära fallen kan en genetisk avvikelse identifieras.

(0 kommentarer)

Signerat

Medicinska konsulter hjälper till att bemanna vården 375

»Problemet är inte hyrläkarna, utan bristen på specialister i allmänmedicin och andra specialiteter.«

 

(6 kommentarer)

Debatt

Lyssna på patienterna! 376

Vad har vi för redskap för att få patienten att berätta sin historia, skriver Henrik Nyström.

(7 kommentarer)

Apropå! Stereotyper, diskriminering och LT:s referentlista - Varför kvotering inte behövs, egentligen 377

Mia Fahlén gläds åt den efterlysning av fler kvinnliga referenter som redaktionen gjort via Rättviseförmedlingen.

(0 kommentarer)

Global kirurgi – ett forskningsområde med enorm potential för miljarder 404

Utmaningarna är enorma för att tillhandahålla kirurgi till de två miljarder människor som inte har tillgång till sådan vård, skriver Jenny Löfgren och medförfattare.

(1 kommentarer)

Slutreplik: Följ det danska exemplet 405

Det danska exemplet med behandlingsriktlinjer som accepteras av hela landet är ett föredöme, skriver Stefan Agewall, i denna slutreplik om floran av behandlingsriktlinjer.

(0 kommentarer)

Vinster i vården inte oviktiga 405

Beskär inte möjligheten till att tjäna pengar i vården, skriver Christer Carenfelt.

(3 kommentarer)

Nya rekommendationer för antibiotika i tandvården relevanta även för läkare 406

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården innehåller även avsnitt som är relevanta för läkare såsom symtom på allvarlig tandinfektion, komplikationer, antibiotikaval och resistensutveckling.

(0 kommentarer)

Nyheter

140 uppgiftsskyldigheter för hälso- och sjukvårdsanställda - Skärpta krav på läkare att anmäla patienter 378

Läkarnas skyldigheter att anmäla eller lämna uppgifter om patienter har skärpts. Men det är omöjligt att uppfylla dem eftersom de är utspridda i så många olika lagar och förordningar. Det säger Ulrika Sandén, universitetslektor i rättsvetenskap. 

(2 kommentarer)

Kraftig ökning av anmälda vårdskador 382

Antalet vårdskador som anmäls till Patientförsäkringen LÖF har ökat med närmare 40 procent på fyra år. Ökningen beror på ändrade attityder i vården, tror LÖF:s chefläkare.

(1 kommentarer)

Läkarförbundet: - Nej till samvetsfrihet 382

Fallet med en barnmorska som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har väckt frågan om en samvetsklausul för vårdpersonal. Men Läkarförbundet anser att en sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten.

(4 kommentarer)

Datainspektionen stoppar alkotest för landstingsanställda i Gävleborg 383

Det är inte tillåtet för ett landsting att hämta in uppgifter från företagshälsovården från slumpmässiga alkoholtest om det inte finns något rehabiliteringsbehov.

(1 kommentarer)

Lättare att komma in på läkarprogrammet 383

På fem av landets sju läkarutbildningar har det aldrig varit så lätt att komma in. Det står klart efter att reservantagningen till vårterminens programstart avslutats.

(9 kommentarer)

»Vi vill arbeta som läkare« 383

Värmlands läkarförening har skrivit ett brev till landstingsdirektören i protest mot de ökade administrationskraven. Droppen blev införandet av det kritiserade journalsystemet Cosmic i primärvården.

(4 kommentarer)

Patientsäkerhet

Patientens hälsotillstånd, inte ålder, ska avgöra åtgärder 384

Ingen utredning eller uppföljning gjordes av en förtätning som syntes på lungröntgen, eftersom patienten ansågs för gammal. Anmärkningsvärt, felaktigt och inte förenligt med kravet på jämlik vård, anser IVO.

(1 kommentarer)

Kultur

Dagens rätt i La Salle de Garde - Rapport från en läkarlunch i fas med ritualen 407

Läkare lunchar på olika sätt i olika länder. På ett franskt sjukhus finns La Salle de Garde, lunchrummet där varje åtbörd i samband med näringsintag och umgänge är noga fastställd enligt en månghundrårig tradition. 

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!