Annons
Annons Annons

Nr 9 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Läkare mot rasism 371

»Tack, läkare vid barnakuten i Örebro!«

 

(5 kommentarer)

Rättelse

Rättelse: »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden« 372

I artikeln »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«, som publicerades i Läkartidningen nr 3–4/2015 (Läkartidningen. 2015;112:C4TH), blev det fel i figur 1, 2 och 3. Artikeln har uppdaterats med de korrekta figurerna.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Forskningsetisk prövning i gråzonen - Etikprövningslagen bör vidgas och ärendehanteringen effektiviseras 387

Begreppet »forskning« skapar problem med gränsdragningar för vad som kan och ska etikprövas. Etikprövningslagen bör vidgas så att även studentarbeten och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården kan granskas reguljärt, skriver Neda Agahi (bilden) och Pierre Lafolie.

(0 kommentarer)

Nya rön

45 000 självmord per år i världen kopplades till arbetslöshet 390

Under perioden 2000–2011 uppskattades i genomsnitt 45 000 självmord per år vara associerade till arbetslöshet, enligt en studie vid Zürichs universitet. Det förhöjda självmordstalet som kunde relateras till finanskrisen 2008 var knappt 5 000.

(0 kommentarer)

Gammal komplikation i ny skepnad? 390

Transuretralt resektionssyndrom var länge en fruktad komplikation inom endoskopisk urologisk och gynekologisk kirurgi pga absorption av spolvätska. Ny spolvätska som inte ger upphov till hyponatremi kan emellertid dölja att absorption sker.

(0 kommentarer)

Undvik ondansetron vid vanligt graviditetsillamående 391

Ondansetron är en serotonin (5-HT3)-receptorantagonist, som används i samband med kemoterapi. Trots rekommendationer att läkemedlet inte ska användas under graviditet har en ökad »off label«-förskrivning skett, visar en ny svensk studie.

(0 kommentarer)

Mykotiska aortaaneurysm kan behandlas endovaskulärt 391

En multicenterstudie av patienter som fått  endovaskulär behandling för mykotiska aortaaneurysm är den största någonsin, och publicerades nyligen i Circulation. Metoden är genomförbar men dödliga infektionsrelaterade komplikationer förekommer.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Kvadrikuspid aortaklaff bifynd vid ekokardiografi 392

En aortaklaff med fyra kuspar upptäcktes vid en ekokardiografisk undersökning i Örebro. Det är en mycket sällsynt variant av aortaklaff som kan kräva uppföljning.

(0 kommentarer)

Rapport

Intraosseös provtagning kan vara värdefull i akuta lägen 395

Studier tyder på att analyser av hemoglobin, natrium, kalium, klorider och glukos från intraosseösa prov ger resultat som överensstämmer relativt bra med dem från venösa eller arteriella prov, medan det är betydande skillnader för leukocyter och trombocyter.

(2 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Yrsel på akuten 399

Yrsel uppstår när signalerna från synen, innerörats balansorgan och den somatosensoriska informationen inte överensstämmer med varandra eller misstolkas av hjärnan. Yrsel är kontaktorsak hos ca 3 procent av vuxna patienter på akutmottagningen. Huvuduppgiften på akuten är att identifiera potentiellt livshotande tillstånd.

(3 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Betablockerare kan ge lichen planus 406

Kan metoprolol ge lichen planus i underlivet?

(0 kommentarer)

Signerat

ST-tjänstgöring i en föränderlig sjukvård 375

»Läkarförbundets rapport visar att organisationsförändringar inte åtföljs av nödvändiga anpassningar av specialiseringstjänstgöringen.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Ompröva diagnostik och behandlingsupplägg vid ADHD 376

Vägen till diagnosen ADHD bör kortas ner, behandlingsprocessen bör leda till individualiserat stöd och behandling, och identifierade kunskapsluckor bör täppas till, skriver Lars Jacobsson och Bruno Hägglöf.

(2 kommentarer)

Apropå! En extraordinär situation - Reflexion över svensk sjukvård 377

Jag har sett många skeenden i sjukvården under åren och gillar inte alarmism, men den uppkomna situationen är extraordinär, skriver Jörgen Rutegård.

(2 kommentarer)

MSF hyser hopp om ny chans för Läkarutbildningsutredningen 408

Medicine studerandes förbund gläds över att Läkarutbildningsutredningen åter är på tapeten, och hoppas att den nu skickas ut på remiss.

(1 kommentarer)

Informationsbrist kan göra patienten till brottsling 408

Bengt Järhult har funnit att nitroglycerinspray kan förorsaka att patienter fastnar i nykterhetskontroll och i värsta fall, på falska grunder, döms för trafiknykterhetsbrott.

(6 kommentarer)

Svenska Läkaresällskapet: - Två organisationer är en styrka 409

Svenska läkaresällskapet välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, skriver ordförande Kerstin Nilsson i en kommentar till Lars Kihlström och Jonas Nordquist.

(0 kommentarer)

E-cigaretter bör prövas vid terapiresistent rökinducerad KOL 410

E-cigaretter bör prövas som behandlingsmetod för patienter med terapiresistent rökinducerad KOL, anser Stefan Willers.

(0 kommentarer)

Nyheter

Journalföring på nytt sätt på kirurgen i Örebro 378

På kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro är man stolt. Här har överläkaren och kirurgen Göran Wallin och hans medarbetare skapat ett helt nytt sätt att journalföra på. Det finns de som kallar förändringen för banbrytande.

(3 kommentarer)

I Uppsala är läkarna med och arbetar för bättre IT-system 380

Nöj dig inte med att klaga på dåliga IT-system – gör dem bättre! Den uppmaningen kommer från en läkargrupp i Uppsala som arbetar med att förbättra landstingets IT-system.

(1 kommentarer)

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla 384

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare.

(8 kommentarer)

I Kallinge testas DLF:s idéer i praktiken 384

Hur används läkarnas tid bäst? På Kallinge vårdcentral är frågan central. Personalen håller just nu på att ta fram detaljerade lathundar för hur patienter med olika kroniska besvär bör tas om hand – och av vem.

(1 kommentarer)

Lyckat möte om vårdplatsbristen 386

I början av veckan träffade en läkargrupp på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden landstingsledningen för att diskutera hur vårdplatsbristen ska lösas. – Ett bra möte, säger Maria Joelsson, specialistläkare vid medicinkliniken.

(1 kommentarer)

Dataintrång kan leda till att legitimationen återkallas 386

En allmänläkare loggade vid en lång rad tillfällen olovligen in i unga kvinnors journaler. IVO vill nu att hans legitimation återkallas.

(1 kommentarer)

Kultur

Fet i buken – stor på duken - Stumfilmstiden var en guldålder för feta aktörer 412

Stumfilmstiden var en guldålder för de feta aktörerna. I dag är skådespelarna på duken smala medan befolkningen ökar alltmer i vikt. Stephan Rössner, professor med specialkunskaper i viktproblem, tänker till – lagom till årets Oscarsgala.

(0 kommentarer)

Krönika

Högt i det blå 414

Först säkerhetsgenomgång, sedan alkoholservering – men vad vet besättningen om det finns någon läkare ombord på planet? Svaret finns i Jakob Ratz Endlers krönika.

(3 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!