Annons
Annons Annons

Nr 9/2016

Inledare

Tankar om livet längst ner i läkarnas hierarki 379

»Bland läkarna är man lägst i hierarkin – för man kan ju egentligen ingenting.« Så skriver Ulrika Nettelblad, läkarstudent på termin 11 i Umeå, i en krönika på sidan 395.

(0 kommentarer)

Signerat

Bättre vård med läkare i ledningen 381

»Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård.«

(0 kommentarer)

Debatt

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer 392

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar, skriver Ulf Malm och Martin Rosell.

(1 kommentarer)

Döden på recept 392

De successivt ökande opioidförskrivningarna med starkt stigande dödlighet som följd kräver kraftåtgärder, skriver Jan Halldin.

(6 kommentarer)

Apropå! - Klaffoperationer och prestige 393

Koncentrera nuvarande antal perkutana aortaklaffoperationer till Linköping, gör rätt och avstå från prestige, för patienternas bästa, skriver Håkan Borg.

(3 kommentarer)

Nyheter

Rektorsråd på KI får gå 382

Rektorsrådet vid Karolinska institutet, Jan Carlstedt-Duke, som spelade en central roll i oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini, får lämna sitt uppdrag. Det rapporterar SVT.

(0 kommentarer)

Förstatliga ST är inte lösningen 382

Läkarförbundet vill se en rad åtgärder för att komma till rätta med obalansen i läkarförsörjningen i Sverige. Men man säger nej till en statlig styrning av ST-tjänsterna.

(1 kommentarer)

Oro i Gävleborg: - Ska läkare fotografera patienter? 383

Sjukvårdsanställda i Region Gävleborg uppmanas att ta bilder på jobbet för publicering på intranätet. Uppmaningen har väckt oro för patientsekretessen, och ledningen lovar nu att förtydliga sig.

(0 kommentarer)

Luftstrupsoperation i Göteborg utreds 383

Bengt Gerdin, sakkunnig i granskningen av Macchiarinis forskning, ska på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset utreda det vetenskapliga underlaget för en operation gjord i Göteborg i mars 2011. Det skriver Svenska Dagbladet den 28 februari.

(0 kommentarer)

Vetenskapsakademien skriver i Lancet 383

Det är viktigt att Lancets läsare kan få en nyanserad bild av hur det gick för kirurgen Macchiarinis patient vars fall beskrivs i en artikel i Lancet 2011. Det skriver företrädare för Vetenskapsakademien i ett brev i Lancet den 22 februari.

(0 kommentarer)

SFAM-avhopp: »Diskussioner har ersatts med pseudoförankring« 384

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, har drabbats av ett avhopp. Maria Randjelovic lämnar i förtid sin plats i Fortbildningsrådet, och hänvisar till bristande föreningsdemokrati.

(0 kommentarer)

Goda effekter av »vårdnära service« 384

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.

(0 kommentarer)

Surrogatmoderskap får nej i utredningsförslag 385

Risken att kvinnor att utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar gör att regeringens utredare förespråkar ett fortsatt nej till surrogatmoderskap inom vården.

(1 kommentarer)

Tvingades börja om efter 20 år 387

På fyra år har Fairouz Rustoms liv vänts upp och ner. 2012 hade hon fortfarande sin egen klinik och en vardag i Syrien. Nu har hon och familjen börjat om i Karlstad.

(0 kommentarer)

Krönika

»Ingen rekryteringskampanj slår kraften hos en kliniker som brinner för sitt yrke.« 395

Varför är det så svårt att rekrytera underläkare? Frågar sig överläkarna – utan att fråga läkarkandidaterna som sitter förskrämda längs väggen. Ulrika Nettelblads berättar en rekryteringssaga.

(7 kommentarer)

Kultur

Fynd av okända journaler från Finska kriget 1808–1809 430

Läkare och fältskärer i Sveriges finska krig 1808–1809 hade fullt upp med vården av sårade och sjuka. De redovisade sina åtgärder mestadels på latin i tidens motsvarighet till patientjournaler. Nyligen har 93 av dessa bortglömda journaler, skrivna i Umeå, återupptäckts på Hagströmerbiblioteket vid Karolinska institutet. 

(2 kommentarer)

Noterat: - Receptet gällde gubbsalva 432

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet som privatläkaren Leo Hassler hittade i någon gömma. In strömmade svaren – och nu är gåtan löst.

(0 kommentarer)

Människor & möten

»Vi doktorer måste ut ur tegelhögarna« 433

Känd som TV-doktor i programmet »Fråga doktorn«, men också verksam som mångsidig allmänläkare med patienter på vårdcentralen i Karlstad, och som författare. I januari i år blev Gunilla Hasselegren promoverad till hedersdoktor i Uppsala.

(2 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vilket ansvar har medierna? 397

»Finns det en rädsla för att kvinnor får bestämma för mycket över sin egen reproduktion?«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

4 frågor till 397

Anders Terént har tillsammans med sina medförfattare har gjort en journalgranskningsstudie av patienter med akut ischemisk stroke med förmaksflimmer.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Nya tekniker kan förändra sjukvården radikalt - Tidig diagnos och individualiserad behandling kan minska patientens lidande och sjukvårdens kostnader 398

Många patienter blir inte bättre av sina mediciner, vilket för sjukvården medför enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. Nya tekniker för tidig och individualiserad diagnostik och terapi kan bidra till att lösa detta problem och medföra radikala förändringar av sjukvården.

(3 kommentarer)

Nya rön

Rökning och genetisk känslighet mångfaldigar risken att få MS 400

Rökning hos personer med en ökad genetisk känslighet för MS ger upphov till en gen–miljöinteraktion som leder till en mångfaldigad risk för att utveckla sjukdomen, enligt en nypublicerad avhandling.

(0 kommentarer)

Slitsförslutning vid gastrisk bypass minskade risken för tarmvred 400

Genom att försluta de mesenteriella defekterna vid laparoskopisk gastrisk bypass nästan halverades risken för att behöva opereras för tarmvred 3 år efter ursprungsoperationen, visar en svensk studie publicerad i Lancet.

(0 kommentarer)

Barn till mördade kvinnor löpte högre risk för psykisk störning 400

Barn till kvinnor som mördas av sin partner har en ökad risk för psykisk sjukdom, substansbrukssyndrom och kriminalitet, visar en svensk studie.

(2 kommentarer)

Svårare bipolär sjukdom kopplad till misshandel under barndomen 401

Patienter som utsatts för fysisk eller psykisk misshandel före 18 års ålder och som senare i livet drabbas av bipolär sjukdom har ofta en mer allvarlig sjukdomsprogression än bipolära patienter som inte utsatts för misshandel, visar en metaanalys.

(0 kommentarer)

Många skolbarn undviker baslivsmedel i onödan 401

Pågående matallergi var en ovanlig orsak till att skolbarn i Norrbotten helt undvek mjölk, ägg, fisk eller vete. Snarare handlade det om upplevd överkänslighet. Det visas i en ny avhandling från Umeå universitet.

(0 kommentarer)

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet 402

Studierna i en aktuell avhandling talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan ha samband med risker för barnet.

(2 kommentarer)

Starkt missnöje med utseendet kunde botas med KBT via internet 402

Dysmorfofobi, att tycka att något är starkt fel med med det egna utseendet, har länge varit ett förbisett tillstånd inom vården. I en studie visade sig KBT via internet ha god effekt.

(0 kommentarer)

Reumatoid artrit gav ökade risker efter akut koronart syndrom 403

Patienter med reumatoid artrit löper inte bara större risk för att insjukna i akut koronart syndrom utan tycks även drabbas av ett allvarligare insjuknande med jämförelsevis sämre utfall, visar en svensk studie.

(0 kommentarer)

Blodtrycksbehandling kan öka risk för hjärt–kärldöd vid diabetes 403

Effekten av blodtryckssänkande behandling hos patienter med diabetes påverkas av det systoliska blodtrycket före behandlingsstart. Är detta lägre än 140 mm Hg ger ytterligare behandling ökad risk för kardiovaskulär död, enligt en svensk systematisk översikt publicerad i BMJ.

(1 kommentarer)

Originalstudie

Antikoagulantia efter akut ischemisk stroke med förmaksflimmer - Frågan om rätt tidpunkt för insättning kräver randomiserad klinisk prövning 404

Kan man påbörja behandling med orala antikoagulantia direkt hos patienter med akut ischemisk stroke eller ska man vänta? Det är en obesvarad fråga och rekommendationner grundade på evidens saknas i dag.

(1 kommentarer)

Fallbeskrivning

Okulorré efter ansiktsfraktur och främre skallbasfraktur - Första svenska beskrivningen av läckage av cerebrospinalvätska kranioorbitalt 408

Läckage av cerebrospinalvätska kranioorbitalt – okulorré  – är sällsynt efter skalltrauma. Färre än 30 patienter är beskrivna i västerländsk litteratur. Här beskrivs för första gången ett fall i Sverige.

(0 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Ljumskbråck hos vuxna 411

Operation av ljumskbråck är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi i Sverige. I hela världen opereras >20 miljoner ljumskbråck årligen, i Sverige omkring 16 000. En ABC-artikel sammanfattar dagens behandling av ljumskbråck hos vuxna.

(4 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!