Annons
Annons Annons
bild

Kjell Asplund minns sin tid
i svältkatastrofens Biafra

Kultur 27 JUN 2019 I år är det 50 år sedan Kjell Asplund, professor emeritus, var på plats i svältkatastrofens Biafra – en kortlivad självständig stat i Nigerias östra delar – i Västafrika. Han minns hur han som nybakad läkare tillsammans med kollegerna i Röda Korsets team av hjälparbetare gjorde vad han kunde för att rädda liv och lindra svältens konsekvenser.

bild

Nya Karolinska riskerar vite

Nyheter 26 JUN 2019 Region Stockholm riskerar att få betala vite på sammanlagt 600 000 kronor om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på Nya Karolinska Solna inte vidtas. Det handlar till stor del om krav på en hälsosam arbetsbelastning för läkarna.

Annons Annons
Annons Annons

Läkare får prövotid
– slängde journaler i pappersåtervinning

bild

Patientsäkerhet 26 JUN 2019 Förra året straffades en läkare med böter för att ha slängt pappersjournaler i återvinningen. Nu får läkaren dessutom prövotid på tre år. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

bild

Oklar effekt av uppehåll mellan bolus och infusion av alteplas

Läkemedelsfrågan 26 JUN 2019 Det är oklart hur stor effekt fördröjning mellan bolus och infusion har på effekten av alteplas. Enligt rekommendation bör en sådan fördröjning minimeras liksom fördröjning mellan strokedebut och behandling.

Läkare döms för sexuellt ofredande

bild

Nyheter 26 JUN 2019 Solna tingsrätt dömer en läkare till villkorlig dom för två fall av sexuellt ofredande. Läkaren ska ha utsatt två kvinnliga patienter för alltför närgångna och medicinskt omotiverade undersökningar.

Annons Annons

Komplex intervention kräver också en komplex evaluering

bild

Debatt 26 JUN 2019 Den skräddarsydda behandlingsmodell vid utmattningssyndrom som presenterats i Läkartidningen bör stå modell för liknande anpassande behandlingsprogram riktade till exempelvis sjukvården och dess olika högriskgrupper, skriver Wolfgang Rutz.

Dokumentär om centraliserad sjukhusvård frias

bild

Nyheter 25 JUN 2019 Granskningsnämnden för radio och tv friar SVT:s dokumentärserie »Den stora sjukhusstriden« som ifrågasatte en statlig utredning om den högspecialiserade vården. Programmen anmäldes av Måns Rosén som var regeringens särskilde utredare.

Annons Annons

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

bild

Patientsäkerhet 25 JUN 2019 Förra året återkallade HSAN legitimationen för en plastikkirurg som genomfört ett antal bristfälliga näsoperationer. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

bild

DLF vill ha öronmärkta pengar som ska gå till fler allmänläkare

Nyheter 25 JUN 2019 Regeringens satsning på 2,4 miljarder till primärvården är bra. Men det finns fortfarande en rad frågetecken, inte minst vad gäller hur omställningen mot en nära vård ska gå till. Det anser Distriktsläkarföreningen och SFAM.

NT-rådet: Nyttan med Kymriah är osäker vid lymfom

bild

Nyheter 25 JUN 2019 NT-rådet rekommenderar sjukvården att inte använda CAR-T-cellsterapin Kymriah (tisagenlekleuecel) vid diffust storcelligt B-cellslymfom. Bakgrunden är att det inte gått att göra en hälsoekonomisk värdering av behandlingen.

Annons Annons

Äntligen visas effekt av en strategi vid utmattningssyndrom

bild

Debatt 25 JUN 2019 Utmattningssyndrom är ett stort och växande problem inom vår profession. Tänk vilken hjälp en fungerande och tidigt insatt behandling skulle vara, skriver Alexander Wilczek, Christer Sandahl och Marie Åsberg apropå en artikel i LT som beskriver en rehabiliteringsstrategi som visar signifikant effekt på återgång i arbete. (3 kommentarer)

Egen personalpool ska minska notan för inhyrda läkare

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Region Uppsala ska inrätta en egen personalpool som ska kunna täcka upp när det uppstår vakanser på vårdcentralerna. Målet är att minska kostnaden för inhyrd personal.

Mallade intyg ska hjälpa barnläkare

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Ett nytt underlag ska få Försäkringskassan att göra mer jämlika bedömningar när föräldrar till barn med diabetes söker omvårdnadsbidrag. Och barnläkarna ska slippa lägga lika mycket tid på att skriva intyg. (1 kommentar)

Orubblig sympati för de »besvärliga« patienterna

bild

Recension 24 JUN 2019 Någon typ av trauma eller social konflikt omvandlas undermedvetet till fysiska symtom. Det kan vara problemet för många av de »besvärliga« patienter som framför allt distriksläkare känner så väl igen. Neurologen Suzanne O’Sullivans bok förmedlar sympati och medkänsla för en patientgrupp fast i psykosomatikens grepp. 

Preparat som ska öka kvinnors sexlust godkänt i USA

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ytterligare ett preparat som ska öka sexlusten hos kvinnor med så kallad hypoaktiv sexuell störning (HSDD). Vyleesi (bremelanotid) tas som en subkutan injektion minst 45 minuter före sex.

bild

Kvinnliga läkare tjänar mindre

Nyheter 24 JUN 2019 Förra årets kollektiva löneökning för läkare blev 1,9 procent. Men det är fortfarande skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga läkare. Det visar färsk lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer)

Skåne utreder läkares bisysslor på nätet

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Efter ett visselblåsartips utreder Region Skåne flera läkares extraknäck hos privata digitala vårdgivare. Bara 6 av 19 läkare hade anmält bisyssla. (1 kommentar)

bild

Dålig kommunikation ofta en orsak till diagnostiska fel

Nyheter 20 JUN 2019 Bristande rutiner och kommunikation är vanliga bakomliggande orsaker till diagnostiska fel. Det visar den första större sammanställningen som gjorts av händelseanalyser i regionernas gemensamma kunskapsbank Nitha.

1177-läckan: Stockholm behöver stärka IT-säkerheten

bild

Nyheter 20 JUN 2019 Region Stockholm behöver bli bättre på att hantera frågor om informationssäkerhet. Det visar en granskning efter 1177-läckan där miljoner telefonsamtal låg öppet på internet.

En doktor i familjen är bra för hälsan

bild

Nyheter 20 JUN 2019 Att ha eller inte ha en läkare eller sjuksköterska i släkten kan betyda mycket för hälsan, enligt en studie av forskare vid Stanford University baserad på svenska data. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.